Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình  Trình tự thực hiện

Bước 1:

+ Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại mục III chương II của Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình; cụ thể – Sơ yếu lý lịch tự thuật của người xin cấp thẻ – Đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Các văn bằng chứng chỉ (bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp – Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng) – Hai ảnh hồ sơ kiểu 3 x 4, chụp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ

Bước 2:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở VH,TT&Du lịch có trách nhiệm xem xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị cấp thẻ. Trường hợp từ chối cấp thẻ, Sở Du lịch phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết

Bước 3:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố và niêm yết công khai các điều kiện và thủ tục cấp thể hướng dẫn viên du lịch tại nơi tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bước 4:

Tổng Cục Du lịch có quyết định uỷ quyền cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Hàng quý, Sở VH,TT&DL báo cáo tình hình cấp thẻ huớng dẫn viên du lịch và danh sách trích ngang hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ gửi Tổng Cục Du lịch.

Bước 5:

Thẻ hướng dẫn viên du lịch có giá trị trên phạm vi toàn quốc. Tổng cục Du lịch thống nhất phát hành mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu phụ lục 13)

 Điều kiện thực hiện Nội dung Văn bản quy định

+ Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ + Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện + Có trình độ cử nhân chuyên ngành du lịch; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch + Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

+ Đơn đề nghị cấp thẻ theo mẫu phụ lục 13 kèm theo thông tư 04/2001/TT-TCDL của Tổng cục Du lịch + Sơ yếu lý lịch ( tự thuật) được chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi đang công tác các nhận không quá 6 tháng tình từ ngày nộp hồ sơ + Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch. Nếu có bằng cử nhân chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; bằng cử nhân ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, trên đại học ở nước ngoài hoặc chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp) + Riêng đối với người sử dụng tiếng Trung Quốc phải nộp bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ như quy định tại khoản 5, mục II CHương III của Thông tư 04/2001/TT0TCDL + Giấy khám sức khoẻ được cấp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ + Hai ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng từ ngày nộp hồ sơ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24/12/2001 của Tổng cục Du lịch) Tải về

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

Lược đồ Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch – Quảng Bình

Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thông tin thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Cách thực hiện thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang  Trình tự thực hiện

Bước 1:

30 ngày trước khi thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn, hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên mới, gửi hồ sơ đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. (Số 2 – Đường Bạch Đằng – Phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang) nơi đã được cấp thẻ hướng dẫn viên Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch + Trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch + Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp thẻ biết

Bước 2:

Thời hạn của thẻ được cấp lại bằng thời gian còn lại của thẻ đã cấp Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

 Điều kiện thực hiện Nội dung Văn bản quy định

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Chưa có văn bản!

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện. (Quy định tại Điều 32 Chương VI Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch)

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. (Mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp

Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chức hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Lược đồ Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Căn cứ pháp lý

Luật du lịch năm 2024.

Nghị định168/2024/ NĐ – CP hướng dẫn luật du lịch.

Thông tư 06/2024/TT-BVHTTDL về hướng dẫn luật du lịch.

Thông tư 13/2024 TT-BVHTTDL sử đổi một số điều của thông tư 06 năm 2024.

Thông tư 33/2024/TT- BTC quy định về mức thu chế độ thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Chính vì thế, điều kiện cáp thẻ hướng dẫn viên du lịch trong ba trường hợp cụ thể như sau:

Điều kiện để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm các điều kiện sau:

Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam.

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Không mắc các bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy.

Thi đỗ lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm do sở du lịch tổ chức.

Điều kiện để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm các điều kiện sau:

Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam.

Có năng lực hành vi dân sự.

Sức khỏe: Không mắc các bệnh truyền nhiễm, không sử dụng ma túy.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch; Nếu không phải tốt nghiệp trường chuyên ngành thì cần cung cấp thêm chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ du lịch.

Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký, tốt nghiệp cao đẳng; Bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo bằng tiếng nước ngoài; Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài.

Vượt qua kỳ thu hướng dẫn viên du lịch nội địa của sở du lịch tổ chức.

Điều kiện để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm các điều kiện sau:

Điều kiện dự thi như điều kiện dành cho hướng dẫn viên du lịch nội địa. Tuy nhiên, những ngưởi dự thi phải vượt qua kỳ thi dành cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm so với hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch quốc tế sẽ có thành phần hồ sơ khác nhau. Qúy vị cần lưu ý khi soạn thảo hồ sơ, nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với Việt Tín.

Hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

– Đơn đề nghị xin cấp giấy phép hướng dẫn viên du lịch tại điểm (Việt tín soạn thảo).

– Bản sao chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân.

– Giấy khám sức khỏe.

Hồ sơ xin cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Đơn đề nghị xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Việt Tín soạn Thảo).

Giấy khám sức khỏe.

Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên ngành hoặc bằng chuyên ngành khác kèm chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ du lịch.

Bản sao chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã phường.

02 ảnh chân dung 3 x 4 cm.

Cơ quan xin cấp phép

Sở du lịch: Phòng quản lý lữ hành.

Dịch vụ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Tín

Việt Tín là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên tư vấn, hỗ trợ xin giấy phép mảng du lịch, xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch…Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này sẽ hỗ trợ quý vị nhanh chóng trong quá trình soạn thảo hồ sơ, làm thủ tục với cơ quan chức năng. Cụ thể, chúng tôi sẽ:

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ xin cấp phép.

Đánh giá tính pháp lý các tài liệu cần cung cấp theo quy định của pháp luật. Tư vấn hiệu chỉnh các tài liệu nếu tài liệu cho hợp lệ.

Liên hệ với Việt Tín để chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất:

Hotline: 0978 635 623 – 0979 716 586 Email: [email protected]

Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Trong trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn sử dụng, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa cần làm thủ tục xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. Khi đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch;

– Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

2. Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ (Tổng cục Du lịch hoặc Sở Du lịch).

Khi nộp hồ sơ bạn sẽ được nhận phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Tổng cục Du lịch hoặc Sở Du lịch xem xét hồ sơ và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị.

Trong trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do tại sao không cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả

Bạn đến nhận kết quả theo ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, nộp lệ phí cho cơ quan có thẩm quyền.

Lệ phí: 650.000 đồng/thẻ.

3. Luật Tiền Phong cung cấp dịch vụ xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Luật Tiền Phong sẽ:

– Tư vấn toàn bộ các quy định của pháp luật về thủ tục xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho khách hàng;

– Hỗ trợ thủ tục xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch trọn gói nhanh nhất với chi phí hợp lý

Trong bài viết trên, chúng tôi đã tư vấn đến các bạn thủ tục xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định mới nhất. Nếu còn điều gì thắc mắc, bạn hãy liên hệ ngay 1900 6289 để được Luật Tiền Phong tư vấn những thủ tục cần thiết.

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 1900 6289

Địa chỉ: Tầng 25B1, tòa nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Comments

Cấp Lại Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang  Trình tự thực hiện

Bước 1:

Khi thẻ hướng dẫn viên bị mất hoặc bị hư hỏng, người đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên gửi hồ sơ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Số 2 – Đường Bạch Đằng – Phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – Tỉnh Hà Giang Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đề nghị cấp lại hướng dẫn viên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch + Trường hợp đủ điều kiện cấp lại thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch + Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại thẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp lại thẻ biết

Bước 2:

Thời hạn của thẻ được cấp lại bằng thời gian còn lại của thẻ đã cấp Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

 Điều kiện thực hiện Nội dung Văn bản quy định

Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Chưa có văn bản!

Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng các chất gây nghiện. (Quy định tại Điều 32 Chương VI Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch)

Chưa có văn bản!

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. (Mẫu 31 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng

02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao (khi nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp đơn mang bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao công chức hoặc chứng thực (khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện). Trong trường hợp tài liệu được dịch ra tiếng Việt từ tiếng nước ngoài hoặc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được công chứng hoặc chứng thực)

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang

Lược đồ Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch – Hà Giang