Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2012

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD 2012

Nội dung sách gồm:

Giới thiệu

Hướng dẫn sử dụng sách

Chương 1. Làm quen với chương trình AutoCAD 2012

1.1. Khởi động chương trình AutoCAD 2012 1.2. Màn hình làm việc của chương trình AutoCAD 2012 1.3. Các phím tắt chọn lệnh nhanh

Chương 2. Các lệnh về file trong AutoCAD 2012

2.1. Lưu file bản vẽ 2.2. Mở file bản vẽ 2.3. Tạo file bản vẽ mới 2.4. Đóng file bản vẽ, thoát khỏi AutoCAD

Chương 3. Những cách chọn đối tượng, quan sát bản vẽ và các phương pháp truy bắt điểm

3.1. Những cách chọn đối tượng 3.2. Quan sát bản vẽ 3.3. Các phương pháp truy bắt điểm 3.4. Nội dung các chế độ truy bắt điểm

Chương 4. Định dạng các dạng khổ giấy cho bản vẽ

4.1. Các loại khổ giấy thường dùng 4.2. Lệnh MVSETUP – Định dạng bản vẽ

Chương 5. Một số lệnh vẽ trong AutoCAD 2012

5.1. Lệnh LINE – Vẽ đoạn thẳng 5.2. Lệnh ARC – Vẽ cung tròn 5.3. Lệnh CIRCLE – Vẽ đường tròn 5.4. Lệnh RECTANG – Vẽ hình chữ nhật 5.5. Lệnh POLYLINE – Vẽ đa tuyến 5.6. Lệnh POLYGON – Vẽ đa giác 5.7. Lệnh SPLINE – Vẽ đường cong Spline 5.8. Lệnh ELLIPSE – Vẽ Elip

Bài tập chương 5

Chương 6. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng

6.1. Lệnh ERASE – Xóa đối tượng

6.2. Lệnh COPY – Sao chép đối tượng 6.3. Lệnh MIRROR – Tạo đối tượng đối xứng 6.4. Lệnh OFFSET – Tạo đối tượng song song 6.5. Lệnh MOVE – Di chuyển đối tượng 6.6. Lệnh ROTATE – Xoay đối tượng 6.7. Lệnh ARRAY – Tạo mảng 6.8. Lệnh SCALE – Phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng 6.9. Lệnh LENGTHEN – Thay đổi kích thước, vị trí đối tượng 6.10. Lệnh LENGTHEN – Thay đổi kích thước đối tượng 6.11. Lệnh TRIM – Cắt xén đối tượng 6.12. Lệnh EXTEND – Kéo dài đối tượng 6.13. Lệnh BREAK – Cắt một phần đối tượng 6.14. Lệnh CHAMFER – Tạo đường góc vát 6.15. Lệnh FILLET – Tạo đường bo góc

Bài tập chương 6

Chương 7. Chốn ký hiệu vật liệu cho mặt cắt

7.1. Các bước gán vật liệu trong không gian làm việc AutoCAD Classic 7.2. Lệnh BHATCH – Chèn mẫu mặt cắt, vật liệu 7.3. Lệnh HATCHEDIT – Hiệu chỉnh mẫu mặt cắt, vật liệu 7.4. Các bước tô vật liệu trong không gian làm việc dạng Ribbon

Bài tập chương 7

Chương 8. Nhập và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ

8.1. Lệnh TEXT STYLE – Định dạng kiểu chữ

8.2. Cách nhập tiếng việt trong AutoCAD 8.3. Lệnh MULTILINE TEXT – Tạo dòng chữ, đoạn văn bản 8.4. Lệnh SINGLE LINE TEXT – Tạo dòng chữ đơn lẻ 8.5. Lệnh DDEDIT – Hiệu chỉnh dòng chữ, đoạn văn bản

Bài tập chương 8

Chương 9. Quản lý bản vẽ bằng LAYER

9.1. Lệnh LAYER – Định dạng đường, nét vẽ 9.2. Các bước tạo và định dạng các tính chất cho lớp (Layer) mới 9.3. Nội dung các bước tạo và định dạng các tính chất cho lớp (Layer) mới

Bài tập chương 9

Chương 10. Ghi kớch thước cho bản vẽ

10.1. Định dạng và quản lý kích thước 10.2. Các bước tạo và định dạng kiểu kích thước mới 10.3. Lệnh DIMSTYLE – Định dạng kiểu kích thước 10.4. Ghi kích thước 10.5. Thanh công cụ ghi và hiệu chỉnh 10.6. Lệnh LINEAR DIMENSION – Ghi kích thước thẳng 10.7. Lệnh ALIGNED DIMENSION – Ghi kích thước song song 10.8. Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều dài của cung tròn 10.9. Lệnh ORDINATE DIMENSION – Ghi tọa độ của điểm 10.10. Lệnh RADIUS DIMENSION – Ghi kích thước bán kính 10.11. Lệnh JOGGED DIMENSION 10.12. Lệnh DIAMETER DIMENSION – Ghi kích thước đường kính 10.13. Lệnh ANGULAR DIMENSION – Ghi kích thước góc 10.14. Lệnh BASELINE DIMENSION – Ghi chuỗi kích thước song song 10.15. Lệnh CONTINUE DIMENSION – Ghi chuỗi kích thước nối tiếp 10.16. Lệnh QUICK DIMENSION – Ghi nhanh một kích thước 10.17. Lệnh MULTILEADER STYLE – Tạo ghi chú 10.18. Lệnh CENTER MARK – Vẽ dấu tâm hoặc đường tâm 10.19. Lệnh TOLERANCE – Ghi kích thước dung sai 10.20. Lệnh DIMENSION SPACE 10.21. Lệnh DIMENSION BREAK 10.22. Lệnh INSPECTION 10.23. Hiệu chỉnh kích thước 10.24. Lệnh DIMENSION EDIT – Hiệu chỉnh kích thước 10.25. Lệnh DIMENSION TEXT EDIT – Hiệu chỉnh chữ số kích thước 10.26. Lệnh DIMENSION UPDATE – Cập nhật kiểu kích thước 10.27. Xén và kéo dài kích thước

Bài tập chương 10

Chương 11. Các kỹ thuật hỗ trợ vẽ nhanh

11.1. Thay đổi tớnh chất đối tượng bằng lệnh PROPERTIES 11.2. Gán tính chất đối tượng này cho đối tượng khác MATCH PROPERTIES 11.3. Hiệu chỉnh đối tượng bằng GRIPS 11.4. Bản vẽ đa tỉ lệ và cách thực hiện 11.5. In bản vẽ trong AutoCad và các bước thực hiện

Bài tập tổng hợp

Tài Liệu Autocad: Hướng Dẫn Sử Dụng Layout Trong Bản Vẽ Autocad

Quản lý bản vẽ và In ấn trong Autocad là một vấn đề khá “đau đầu” cho các bạn sinh viên lúc in ấn đồ án hay các bạn vừa mới đi làm. Tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách in ấn và quản lý bản vẽ với Layout. Mình xinh được trích một đoạn giới thiệu về Layout cũng như các ưu – Nhược điểm của layout trong tài liệu này để các bạntham khảo trước

Trong Autocad, có nhiều cách để thể hiện một bản vẽ có nhiều tỷ lê. Thông thường thì có những cách sau đây:

Cách 1. Vẽ trên Model với tỉ lệ 1:1, sau đó dùng lệnh Scale để thu phóng hình vẽ theo các tỷ lệ mong muốn. Tạo các DIMSTYLE tương ứng với các tỷ lệ bằng cách nhập vào ô Scale Factor trong Tab Primary Units ở hộp thoại Dimension Style. Từ các kiểu Dim vừa tạo ta ghi kích thước cho bản vẽ ứng với các tỷ lệ khác nhau. Tạo khung bản vẽ theo khổ giấy định in, rồi sắp xếp các bản vẽ với các tỷ lệ hợp lý vào khung in. Cách này thông dụng và được nhiều ngƣời sử dụng.

Cách 2. Cách vẽ tương tự như Cách 1, tuy nhiên ở cách vẽ này ta không cần tạo nhiều DIMSTYLE, bằng cách sau khi ghi kích thước hoàn thiện bản vẽ, ta BLOCK bản vẽ lại rồi Scale bản vẽ lại theo tỷ lệ mong muốn. Cách này có nhiều nhược điểm và ít được sử dụng.

Cách 3. Vẽ trên Model và dùng LAYOUT để in và quản lý bản vẽ. Tài liệu này đi sâu và đề cập đến việc dùng Layout để thể hiện, in ấn và quản lý bản vẽ trong Autocad.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAYOUT TRONG BẢN VẼ AUTOCAD * Ưu điểm của cách vẽ với LAYOUT:

Không bận tâm về tỷ lệ các chi tiết trong quá trình vẽ. Tất cả các chi tiết đều được vẽ với tỷ lệ 1:1

Không phải tạo ra nhiều DIMSTYLE khác nhau.

Vì tỷ lệ các bản vẽ luôn là 1:1 nên sẽ đơn giản trong vấn đề chỉnh sửa, đo vẽ cũng như tính toán khối lượng. Sẽ tiết kiệm thời gian.

Đảm bảo tuyệt đối chữ số kích thước có độ lớn bằng nhau trong bản vẽ

Thuận lợi trong việc bố trí các chi tiết, sắp xếp bố cục bản vẽ, chủ động trong việc lựa chọn tỷ lệ cho phù hợp với khổ giấy…

Tạo hình trích dẫn phóng to của chi tiết mà không cần vẽ lại và Scale chi tiết đó lên.

Không phải lo bản vẽ in ra không đúng tỷ lệ. Đây là điều rất quan trọng

Trong Layout có thể thể hiện hình vẽ 3D và 2D trên cùng một tờ giấy.

Khi sử dụng layout, ngƣời sử dụng sẽ có cách in và quản lý bản vẽ chuyên nghiệp hơn thông qua Sheetset Manager.

* Nhược điểm của cách vẽ với LAYOUT:

Bản vẽ dùng layout khá nặng khi có quá nhiều Viewport

Với mỗi tỷ lệ khác nhau thì text height cũng sẽ phải thay đổi cho phù hợp với tỷ lệ. Điều này nhiều khi sẽ gây mất thời gian nếu phải thay đổi tỷ lệ hoặc có quá nhiều tỷ lệ trong bản vẽ.

Không cop đƣợc 1 khung bản vẽ sang Power Point (bằng lệnh Ctrl+C)

Khi sắp xếp bản vẽ và chi tiết trong Model không hợp lý có thể sẽ khó tìm bản vẽ nếu file có quá nhiều bản vẽ. Tuy nhiên nhược điểm trên có thể khắc phục dễ dàng khi ngƣời vẽ chủ động bố trí sắp xếp bố cục bản vẽ trong model một cách hợp lý, khoa học, khi đó sẽ giảm bớt được tối đa số Viewport đồng thời quản lý bản vẽ được dễ dàng.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LAYOUT

1.1. Giới thiệu chung:

1.2. Đặc điểm của Layout ( Paper Space)

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN TRONG LAYOUT

2.1. Biến TILEMODE

2.2. Lệnh Mspace (MS), Pspace (PS), Model

2.3. Lệnh tạo khung nhìn động ( lệnh Mview)

2.4. Lệnh Mvsetup

2.5. Tỷ lệ của khung nhìn

2.6. Khoá một Viewport

2.7. Đóng băng (Freeze) Layer trong từng khung nhìn

2.8. Bật và tắt Khung nhìn

2.9. Xoay các khung nhìn (có vai trò tƣơng tự lệnh Mvsetup ở trên)

2.10. Linetype

2.11. Dimstyle

2.12. Ghi kích thƣớc trong bản vẽ Layout

2.13. Tạo khung tên và khung bản vẽ trong Layout

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ, IN ẤN, XUẤT BẢN HỐ SƠ VỚI LAYOUT

3.1. Định dạng trang in với Page Setup Manager

3.2. In ấn, xuất bản với PUBLISH

3.3. In nhiều bản vẽ trong model mà không thông qua lệnh PUBLISH

3.4. Sheetset và Sheetset Manager

Download tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Layout trong bản vẽ Autocad

BIÊN SOẠN : LÊ SỸ TRỌNG

Ban nghiên cứu chiến lược và phát triển công nghệ thuỷ lợi – Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam

Số trang: 24 – định dạng PDF – Dung lượng 877 KB

Tải Autocad 2012 + Hướng Dẫn Cài Đặt

AutoCAD 2012 là phần mềm vẽ kỹ thuật được hãng Autodesk cho ra mắt vào tháng 3/2011. Sử dụng phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ thiết kế 2D, 3D tính toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn một cách nhanh chóng. Bài viết này, TIMT sẽ hướng dẫn các bạn tải AutoCAD 2012 và cài đặt chi tiết.

Giới thiệu AutoCAD 2012

AutoCAD 2012 là phần mềm vẽ kỹ thuật được hãng Autodesk cho ra mắt năm 2011. Hiện tại Autodesk đã ra mắt phiên bản AutoCAD 2024, Nhưng phiên bản AutoCAD 2012 vẫn được khá nhiều người dùng ưa chuộng và sử dụng. AutoCAD 2012 là sự lựa chọn chuyên nghiệp về khả năng tương thích dữ liệu. Độ tin cậy và năng suất soạn thảo 2D. Với AutoCAD LT 2012, các cải tiến gia tăng, hỗ trợ tăng tốc phần cứng. Và cải tiến hiệu suất tổng thể có thể tăng thêm năng suất lớn hơn.

Vì đây là phiên bản AutoCAD khá ổn định, và đầy đủ tính năng cần thiệt mà một người dùng như các kỹ sư hay các bạn sinh viên cần. Một điểm cộng của AutoCAD 2012 nữa là phần mềm này yêu cầu cấu hình máy tính thấp, đa số các máy tính bây giờ đều có thể cài đặt và sử dụng AutoCAD 2012 mượt mà. Có lẽ đó cũng là lý do mà phiên bản AutoCAD 2012 được rất nhiều sinh viên, kỹ sư vẫn còn sử dụng cho đến tận bây giờ.

Tính năng nổi bật của phần mềm AutoCAD 2012

Hỗ trợ nhiều công cụ thiết kế mô hình 3D bề mặt

Tập trung cải thiện bề mặt các công cụ mô hình 3D, cho phép người dùng có thể sử dụng để đẩy, kéo khuôn mặt, các cạnh và đỉnh của những mô hình 3D phức tạp.

Với bề mặt rắn, mô hình lưới trong AutoCAD 2012 sẽ giúp bạn có thể linh hoạt hơn và dễ kiểm soát đối với thiết kế 3D

Hỗ trợ điểm Cloud với công cụ Renovations

Tích hợp tối đa các đám mây để giúp người dùng quét đối tượng dễ dàng hơn

Truy bắt đối tượng nhanh chóng và chính xác hơn nhờ sự hỗ trợ hơn 2 tỷ điểm trên màn hình thao tác.

Và còn nhiều tính năng hấp dẫn khác mà bạn có thể tự khám phá sau khi cài đặt phần mềm AutoCAD 2012

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Windows XP SP3 hoặc cao hơn , Windowns Vista SP2 hoặc cao hơn, Windowns 7/8/10

CPU: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon Dual-Core, tối thiểu 3.0 GHz với công nghệ SSE2

RAM: tối thiểu 2GB

Dung lượng ổ cứng khả dụng: tối thiểu 1,4 GB

Độ phân giản màn hình: tối thiểu 1024 x 768

FrameWork 3.5 hoặc 4.0

Tải AutoCAD 2012

Tải AutoCAD 2012 + Hướng Dẫn Cài Đặt

Hướng dẫn cài đặt AutoCAD 2012

Sau khi tải về, các bạn Tắt tạm thời Windows Defender hoặc phần mềm diệt virus, sau đó dùng Winrar để giải nén sẽ được 2 thư mục, bạn vào thư mục Setup và chạy tập tin Setup.exe

Trọn Bộ Tài Liệu Autocad 2D

1.1/ Giới thiệu

Sản phẩm phần mềm Autocad trợ giúp bạn sáng tạo và phát triển những ý tưởng thiết kế như chưa bao giờ có trước đây. Với sản phẩm này, hãng Autodesk chỉ có một mục đích chính: giúp bạn tăng khả năng làm việc. Từ những ý tưởng thiết kế ban đầu thông qua các bản vẽ, Autocad có tất cả những gì bạn cần để tạo ra các bản vẽ chi tiết, mô hình hóa, xây dựng các tài liệu và chia sẻ ý tưởng của mình. Autocad kết hợp những câu lệnh AutoCAD và giao diện người dùng quen thuộc như bạn đã biết từ trước trong một môi trường thiết kế được nâng cấp (thân thiện hơn, trực quan hơn). Mang đến cho bạn khả năng xây dựng mô hình và phát triển ý tưởng như chưa bao giờ tốt hơn thế.

Autocad tăng cường hiệu suất làm việc của bạn với những cải tiến trong giao diện người dùng như tùy biến giao diện theo sở thích, các phần mở rộng, nhằm vào việc tăng năng suất tạo hình sản phẩm của bạn bằng cách giảm bớt đi những bước cần thiết để sử dụng các câu lệnh. Môi trường thiết kế mới, với những chức năng sáng tạo như thiết kế theo từng lớp và giúp những người sử dụng mới làm quen với chương trình có thể thích nghi trong thời gian sớm nhất có thể. Những thanh công cụ dễ sử dụng có thể giúp bạn quan sát mô hình 3D và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong mô hình. AutoCAD giúp bạn nâng năng suất làm việc lên 1 tầm cao mới.

Thiết kế những chi tiết hiệu quả hằng ngày với chương trình AutoCAD Dẫn đầu trong khả năng vẽ các mô hình, mô hình hóa các chi tiết lại một lần nữa được khẳng định qua phiên bản này. Với những cải tiến hơn nữa trong việc xây dựng môi trường thiết kế phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, AutoCAD giúp bạn thực hiện những bước thiết kế ngày càng nhanh gọn hơn và chính xác hơn trong khi thời gian được rút ngắn lại (giúp bạn tiết kiệm thời gian). Với những khả năng căn chỉnh độ dài và thuộc tính ở các lớp thiết kế trong từng góc nhìn, chèn những đoạn văn bản và các bảng biểu được cải tiến. Luôn luôn sáng tạo, những công cụ có sẵn của AutoCAD dùng để tạo mẫu và thể hiện chi tiết các bản vẽ có khả năng làm việc với bộ công cụ mới trong gói phần mềm AutoCAD này giúp bạn tăng hiệu suất làm việc ngay tức thì và mang lại hiệu quả trong từng phần của công việc hằng ngày của bạn

2/ Tự học thông qua tài liệu 2.1/ Lựa chọn tài liệu như thế nào là phù hợp

Với mức độ sử dụng phần mềm Autocad phổ biến tại Việt Nam trong nhiều ngành nghề kỹ thuật đã khiến cho số lượng các tài liệu có mặt hiện nay rất nhiều: Sách, Ebook, Giáo trình, Tài liệu lưu hành nôi bộ của các trường,…Hầu hết đều đảm bảo cung cấp cho người học đầy đủ những kiến thức cần thiết để làm việc được với phần mềm. Một điều khó khăn cho người mới là không biết phải bắt đầu học từ đầu, lựa chọn tài liệu như thế nào cho phù hợp nhất để.

Để đảm bảo việc học dễ dàng và trọn vẹn tốt nhất nên chọn các giáo trình tổng hợp đầy đủ từ A – Z (bao gồm cả 2D – 3D), thông thường loại này thường là giáo trình của các trường đào tạo kỹ thuật. Được biên soạn rất đầy đủ và chi tiết. (Bên dưới có chia sẻ link tải)

2.2/ Các học hiệu quả nhất

Học như thế nào cũng là một vấn đề khiến nhiều người mới bắt đầu làm quen với phần mềm AutoCAD cảm thấy khó khăn. Cách học đúng sẽ giúp người học cảm thấy dễ dàng, nhớ các lệnh và thao tác trên phần mềm lâu hơn

2.2.1/ Trình tự học như thế nào là hiệu quả nhất?

Tìm hiểu về các giới thiệu trên phần mềm (Phiên bản, hãng sản xuất, chức năng)

Làm quen với giao diện trên phần mềm (Thanh công cụ, dãy ribbon, vùng đồ họa, các thiết lập cơ bản)

Bắt đầu học từ những lệnh thiết kế 2D cơ bản nhất (Học đến đâu làm bài tập đến đó)

Học các lệnh thiết kế 3D

Làm các bài tập thiết kế bản vẽ tổng hợp

Đối với từng lĩnh vực kỹ thuật cụ thể sẽ có những yêu cầu về tỷ lệ, kích thước, khung tên riêng biệt

2.3/ Làm nhiều bài tập là các hiệu quả nhất để thành thạo phần mềm

Không chỉ riêng gì phần mềm này mà hầu hết ở bất cứ môn học này cũng cần phải thực hành nhiều thì mới đạt hiệu quả được

Việc vẽ theo các bài tập CAD không khó vì bạn chỉ vẽ lại chứ có làm gì đâu, nhưng thời gian đầu bạn phải làm quen với các hình, các lệnh, các thao tác, vì vậy chỉ cần kiên nhẫn làm càng nhiều bài tập, bạn sẽ thao tác chuột nhanh hơn, hiểu nằm lòng các lệnh thường dùng và khi chuyển qua các bài tập khó hơn từ 2D và cả 3D cũng không mấy khó khăn.

Bạn sẽ làm các bài tập Cad để thực hành các lệnh vẽ trong Autocad, các lệnh vẽ phác của phần mềm thường dùng như SOlidworks, Inventor,.. bạn chỉ quan tâm là sau khi vẽ có ra giống như trên bản vẽ hay không, cái khó là ràng buộc hình học và kích thước cho thật chuẩn để khi thay đổi một tham số nào đó thì cả bản vẽ vẫn không bị tác động.

3/ Có nên học Autocad 3D không khi công việc không cần sử dụng đến nó

Phần lớn người dùng Autocad hầu như sử dụng môi trường thiết kế 2D là chủ yếu, đối với môi trường thiết kế 3D thì lại lựa chọn các công cụ khác mạnh mẽ hơn như: Inventor, Solidworks, NX, PTC Creo. Tuy nhiên một số công ty lại yêu cầu sử dụng đến môi trường thiết kế 3D trên AutoCAD chính vì thế lời khuyên đưa ra:

Nếu là sinh viên có nhiều thời gian tốt nhất nên học luôn cả môi trường thiết kế 3D

Nếu là người đi làm rồi hãy chỉ học module nào sử dụng cho công việc hiện tại

4/ Tổng link kho tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad

Bên dưới là một loạt các tài liệu hướng dẫn tự học thiết kế 2D và 3D trên phần mềm Autocad, mọi người có thể tùy chọn tài liệu nào phù hợp với mình nhất để phục vụ quá trình học tập.

Nếu bạn là người mới bát đầu tìm hiểu và học AutoCAD, việc sử dụng tài liệu tự nghiên cứu mất rất nhiều thời gian. Cảm thấy cần phải biết vẽ cad trong thời gian ngắn để phục vụ cho công việc hoặc không muốn mất nhiều thời gian cho việc tự học thì có thể xem qua khóa học Autocad của trung tâm ADVANCE CAD (Gồm 2 khóa nhỏ: Thiết kế cơ bản và Thiết kế cơ khí).

4.1/ Thiết kế 2D 4.2/ Thiết kế 3D

Các lệnh cơ bản trong Autocad 3D:

Download 1 : Giáo trình Autocad 3D

Link down tài liệu giáo trình Autocad 3D

http://www.mediafire.com/view/wxc73ee0qpvpnqf/Lenh_co_ban_autocad_3D.pdf

http://www.mediafire.com/view/bk443s2avuhkj4a/giao_trinh_autocad_cho_nguoi_moi_hoc.pdf

4.3/ Bài tập thực hành CAD

Link 1: http://www.mediafire.com/download/1u392xeq1ajdkgo/B%C3%A0i+t%E1%BA%ADp+th%E1%BB%B1c+h%C3%A0nh+AutoCAD+2d.pdf

Link 2 : Bài tập Autocad (3D)

Công cụ mô hình hóa trực quan 3D 4.4.1/ Giới thiệu sách

Lần tái bản năm 2010 này được tôi cập nhật lại một số hình ảnh ở mảng 2D và nội dung ở mảng 3D nhằm tăng cường tính cập nhật và thực tiễn cho cuốn sách và đích đến là bạn đọc. Tại sao tôi lại đưa thêm mảng 3D vào cuốn giáo trình này? Liệu nó có thực sự cần thiết cho bạn hay không?

Với các bạn dân xây dựng, có thể các bạn không cần đến các kỹ năng 3D, nhưng với dân thiết kế nội-ngoại thất, thiết kế cơ khí và đặc biệt là Kiến trúc thì 3D CAD là một đòi hỏi TỐI THIỂU… Tôi không có ý định đi sâu hoặc hệ thống toàn bộ các ứng dụng 3D trong CAD, mà tôi chỉ muốn giúp bạn tiếp cận nó một cách đơn giản nhất trong mức có thể có, để từ đó bạn có thể phát triển thêm các kỹ năng riêng của mình, tạo thành một ‘bản năng nghề nghiệp’ và giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng hơn.

Mục đích của loạt tutorial về 3D trong AutoCAD này của tôi chỉ nhằm giúp các bạn đã nắm vững hoặc cơ bản về 2D trong CAD trước khi chuyển qua môi trường 3 chiều sống động và phức tạp hơn. CAD là một chương trình thiết kế mạnh về tính chính xác, số liệu và các ứng dụng về thiết kế 2D. Tuy nhiên, gần đây CAD đã trở nên hoàn thiện hơn ở mảng 3D, giúp bạn dễ dàng xử lý thô các bản vẽ trước khi xuất sang các ứng dụng xử lý mô hình khác như Max để xử lý thêm.

Tài liệu Autocad mới nhất

Lỗi Cài Đặt Autocad 2012 Và Hướng Dẫn Khắc Phục

Lỗi cài đặt autocad 2012: Trước khi tìm hiểu về lỗi khi cài đặt thì các bạn nên cân nhắc về lựa chọn phiên bản cad 2012. Autocad 2012 là phiên bản được hãng Autodesk phát hành vào cuối năm 2011. Autocad 2012 với nhiều cải tiến vượt trội so với các phiên bản trước. Hạn chế và loại bỏ một số lỗi như Not Respoding… Tuy nhiên với số lượng người dùng hiện này thì có thể đánh giá một cách khách quan là tại Việt Nam lượng người sử dụng phiên bản cad 2012 này không nhiều. Lượng người dùng không nhiều bởi một trong các nguyên nhân sau:

+ Hiệu ứng đám đông: Với tâm lý một người mới bắt đầu sử dụng phần mềm cad mà nghe mọi người khuyên dùng bản này bản kia mà không hề đả động tới bản 2012 hoặc chỉ cần có người nó bản 2012 không tốt là trong tâm trí đã không muốn dùng rồi chứ chưa nói tới việc bỏ thời gian để tải về nữa.

+ Gặp lỗi ngay lần đầu cài đặt: Lỗi cài đặt autocad 2012 đến từ nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn là do bản phân phát miễn phí trên thị trường là bản lậu không đầy đủ, có khi còn bị cài mã độc kèm theo nên gặp lỗi cũng là chuyện giễ hiểu.

+ Cải tiến chưa có gì đặc sác hơn hẳn so với phiên bản 2010: Với những cải tiến không làm thay đổi nhiều nên người dùng muốn ở lại với phiên bản 2010 hơn là bỏ thời gian ra để tải một bản mới.

+ Ngại khám phá cái mới: Thông thường người dùng đang quen với bản 2010 nên cũng chẳng muốn bỏ thời gian ra để làm quen với bản 2012.

+ Thông tin trợ giúp từ cộng đồng ít: Vì lý do ít người dùng nên lượng trợ giúp trên cộng đồng mạng là không nhiều gây khó khăn cho người dùng.

Lỗi cài đặt autocad 2012 và cách giải quyết.

1. Lỗi “Please update .Net framework 4.0…”.

Với lỗi này bạn hãy tham khảo cách xử lý tại bài viết “

2. Lỗi “Please insert the disc Autocad 2012 Disc 1”

Hình ảnh thông báo như sau:

3. Lỗi “Same products failed to install…”

Nguyên nhân:

Lỗi này là do máy tính của bạn chưa cài Microsoft Visual C++ 2010

Cách giải quyết:

Cài Microsoft Visual C++ 2010 là OK

Tải Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) Tải Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)

Sau khi cài xong, bạn khởi động lại máy tính và tiến hành cài đặt Autocad 2012 như bình thường là được

BÀI LIÊN QUAN…