Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Từ Az

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Trong WordPress
 • Photoshop Cs6 Là Gì? Hướng Dẫn Download Photoshop Cs6 Và Cài Đặt
 • Hướng Dẫn Cách Dò Vé Số Đầu Đuôi Chính Xác Nhất Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Cách Dò Vé Số Trúng Toàn Tập (Dành Cho Tân Thủ)
 • Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tự Túc Tại Đài Loan
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Wordpss Từ Az, Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpss, Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpss Tại Localhost, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Môi, Hướng Dẫn Sử Dụng 3g, Hướng Dẫn Sử Dụng Hạt ươi, Hướng Dẫn Sử Dụng Vpn, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Glc, Hướng Dẫn Sử Dụng ủ Kén Tằm, Hướng Dẫn Sử Dụng X-e1, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In, Hướng Dẫn Sử Dụng Obs, Hướng Dẫn Sử Dụng 3dp Net, Hướng Dẫn Sử Dụng 3ds Max, Hướng Dẫn Sử Dụng X-ray, Hướng Dẫn Sử Dụng C, Hướng Dẫn Sử Dụng C Sủi, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 10, Hướng Dẫn Sử Dụng 1.1.1.1, Hướng Dẫn Sử Dụng Dầu Dừa, Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn, Hướng Dẫn Sử Dụng Dầu ăn, Hướng Dẫn Sử Dụng M-plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Eve-ng, Hướng Dẫn Sử Dụng Gf-09, Hướng Dẫn Sử Dụng Cs6, Hướng Dẫn Sử Dụng Yến Sào, Hướng Dẫn Sử Dụng Al-06, Hướng Dẫn Sử Dụng X-t20, Hướng Dẫn Sử Dụng 2cu, Hướng Dẫn Sử Dụng 3.4.1, Hướng Dẫn Sử Dụng C-pro, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng X Mod, Hướng Dẫn Sử Dụng Nửa Kia, Hướng Dẫn Sử Dụng ở, Hướng Dẫn Sử Dụng Usb, Alu-p Gel Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng 925, Hướng Dẫn Sử Dụng P, Noi Dung Cua Bai Tho Que Huong, Hướng Dẫn Sử Dụng 930, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi ủ, Hướng Dẫn Sử Dụng 7d, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô I10, Hướng Dẫn Sử Dụng 6d, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Hấp ướt, Hướng Dẫn Sử Dụng 6s, Hướng Dẫn Sử Dụng 630, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Zip, Hướng Dẫn Sử Dụng 60d, Hướng Dẫn Sử Dụng 70d, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô I20, Hướng Dẫn Sử Dụng Lms, Hướng Dẫn Sử Dụng 570 Es Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Q-dir, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Ssd, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 8, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô, Hướng Dẫn Sử Dụng I12, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 8.1, Hướng Dẫn Sử Dụng Bao Cao Su, Hướng Dẫn Sử Dụng 40d, Hướng Dẫn Sử Dụng Bếp Từ, Hướng Dẫn Sử Dụng 4g, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Đĩa ảo, Hướng Dẫn Sử Dụng ổ Cắm Hẹn Giờ, Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu K+, Hướng Dẫn Sử Dụng 50d, Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Atm, Hướng Dẫn Sử Dụng âm Ly, Hướng Dẫn Sử Dụng K+, Hướng Dẫn Sử Dụng âm Vật Giả, Hướng Dẫn Sử Dụng Eos R, Hướng Dẫn Sử Dụng Big 1, Hướng Dẫn Sử Dụng 7 Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 8, Hướng Dẫn Sử Dụng Ios 7, Hướng Dẫn Sử Dụng K 3d, Hướng Dẫn Sử Dụng Olm, Hướng Dẫn Sử Dụng 580, Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn ông, Hướng Dẫn Sử Dụng R-sim, Hướng Dẫn Sử Dụng R, Hướng Dẫn Sử Dụng Loa B&o P2,

  Hướng Dẫn Sử Dụng Wordpss Từ Az, Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpss, Hướng Dẫn Cài Đặt Wordpss Tại Localhost, Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Xây Dựng Về Xử Lý Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng Đô Thị, Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng Arcgis Trong Các ứng Dụng Đô Thị Pdf, Thông Tư Hướng Dẫn Về Điều Chỉnh Giá Hợp Đồng Xây Dựng Của Bộ Xây Dựng, Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Ký Người Dùng Nhà Thầu, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Dịch Sát Khuẩn Tay Nhanh, Hướng Dẫn Gửi/nhận Văn Bản Điện Tử Sử Dụng Chữ Ký Số Chuyên Dùng, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Website Hướng Nghiệp Học Đường, Xây Dựng Nhãn Hướng Dẫn Sử Dụng Cho Sản Phẩm, Hướng Dẫn Sử Dụng Dụng Cụ Diện Chẩn, Hướng Dẫn Sử Dụng ứng Dụng Zoom Meeting, Hướng Dẫn Về Xây Dựng Và áp Dụng Tiêu Chuẩn, Hướng Dẫn Thực Hiện Thống Kê Kiểm Kê Đất Đai Và Xây Dựng Bản Đồ Hiện Trạng Sử Dụng Đất, Thông Tư Hướng Dẫn Xây Dựng Hương ước, Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Báo Cáo ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin, Hướng Dẫn Sử Dụng Dung Môi, Hướng Dẫn Sử Dụng 3g, Hướng Dẫn Sử Dụng Hạt ươi, Hướng Dẫn Sử Dụng Vpn, Hướng Dẫn Sử Dụng ô Tô Mới, Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Glc, Hướng Dẫn Sử Dụng ủ Kén Tằm, Hướng Dẫn Sử Dụng X-e1, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In, Hướng Dẫn Sử Dụng Obs, Hướng Dẫn Sử Dụng 3dp Net, Hướng Dẫn Sử Dụng 3ds Max, Hướng Dẫn Sử Dụng X-ray, Hướng Dẫn Sử Dụng C, Hướng Dẫn Sử Dụng C Sủi, Hướng Dẫn Sử Dụng Win 10, Hướng Dẫn Sử Dụng 1.1.1.1, Hướng Dẫn Sử Dụng Dầu Dừa, Hướng Dẫn Sử Dụng La Bàn, Hướng Dẫn Sử Dụng Dầu ăn, Hướng Dẫn Sử Dụng M-plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Eve-ng, Hướng Dẫn Sử Dụng Gf-09, Hướng Dẫn Sử Dụng Cs6, Hướng Dẫn Sử Dụng Yến Sào, Hướng Dẫn Sử Dụng Al-06, Hướng Dẫn Sử Dụng X-t20, Hướng Dẫn Sử Dụng 2cu, Hướng Dẫn Sử Dụng 3.4.1, Hướng Dẫn Sử Dụng C-pro, Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng X Mod, Hướng Dẫn Sử Dụng Nửa Kia,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Toàn Tập 2022
 • Cách Cài Đặt WordPress Tiếng Việt
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đà Lạt Đầy Đủ Và Tiết Kiệm Chi Phí Nhất
 • Cẩm Nang Hướng Dẫn Du Lịch Bụi Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Tiết Kiệm Nhất
 • Hướng Dẫn Đi Du Lịch Đà Lạt: An Toàn, Tiết Kiệm, Thông Minh
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Plugin Trong WordPress Là Gì?
 • Plugin Trong WordPress Là Gì? Hướng Dẫn Cơ Bản Về Plugin Trong WordPress Cho Người Mới.
 • Đầu Đuôi Trong Xổ Số Là Gì? Cách Chơi Xổ Số Đầu Đuôi Dễ Trúng ” Kubet
 • Đầu Đuôi Trong Xổ Số Là Gì? Cách Đánh Đầu Đuôi Xổ Số Hiệu Quả
 • Bạn mới sử dụng WordPress ? Bạn không hiểu WordPress là gì ? Bạn không biết cách sử dụng WordPress ? Rất nhiều câu hỏi đặt ra cần những giải đáp chính xác nhất. Én Media ở đây để trợ giúp các bạn.

  WordPress miễn phí sử dụng phần mềm mã nguồn mở được gọi là “Hệ thống quản lý nội dung” (CMS) cho phép bạn xây dựng trang web của mình và chia sẻ nó với mọi người – mà không cần biết cách viết mã .

  WordPress linh hoạt khiến bạn có thể tạo ra bất kỳ loại website nào mà bạn nghĩ ra, từ blog cá nhân, đến trang giới thiệu sản phẩm, triển lãm ảnh, đấu giá, học trực tuyến hay một trang thương mại điện tử….

  Có hàng nghìn giao diện để thay đổi bộ mặt của một website và còn nhiều hơn nữa là các plugin cho phép mở rộng tính năng. Chưa kể đến là chúng hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ ai đang sử dụng WordPress.

  CMS là viết tắt của Content Management System là hệ quản trị nội dung của trang Website, có chức năng điều khiển tất cả về cả hoạt động và nội dung của trang Website.

  Những nội dung bao gồm:

  Chức năng chính của Website đó là :

  • Tạo và lưu trữ nội dung trên Website
  • Chỉnh sửa, thêm, bớt nội dung.
  • Chuyển và chia sẻ nội dung
  • Quản lý và phân quyền người dùng.

  WordPress.org khác biệt như thế nào so với chúng tôi ?

  • WordPress.org là một nền tảng lưu trữ miễn phí trong đó mua và quản lý tất cả các khía cạnh của trang Website bao gồm tên miền, tiện ích bổ sung, bảo mật và mã.
  • WordPress.com là nơi lưu trữ trang Website cung cấp nhiều gói thanh toán, cho phép truy cập một tên miền và nhiều tính năng mặc định.

  Cách sử dụng WordPress như thế nào ?

  Bước 1: Chọn gói WordPress

  Để bắt đầu tạo trang Web thì bạn phải chọn một gói nào đó của WordPress. Tùy theo nhu cầu của bạn, bạn sẽ chọn gói chúng tôi hoặc gói chúng tôi

  Về WordPress. com thì bạn sẽ chọn một trong những gói của họ. Sự khác biệt về giá cả đó chính là sự tùy chỉnh, bảo mật và tất cả những gì xoay quanh trang Web của bạn.

  Bước 2: Thiết lập domain và hosting

  Thiết lập domain và hosting thường xảy ra đồng thời trong quá trình tạo Website .

  Nếu bạn không hiểu domain và hosting thì chúng tôi cũng đã có thông tin dành cho bạn tìm hiểu hơn về nó :

  • Domain ( Tên miền ): Là tên trang Website của bạn, là địa chỉ mà người dùng Internet có thể truy cập vào. Domain được sử dụng để tìm và xác định các máy tính trên Internet. Ví dụ như .com, .net hoặc .vn với giá giao động $15 – 25 / năm.
  • Hosting: là một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn xuất bản trang Web hoặc ứng dụng Web của mình trên internet. Khi đăng ký một hosting, về cơ bản thì sẽ là một dịch vụ cung cấp không gian trực tuyến trên máy chủ mà bạn có thể thuê hay mua cho trang web của mình. Để trang web hoạt động mà mọi người có thể truy cập trang web đó.

  Bước 3: Cài đặt WordPress

  Để bắt đầu sử dụng Website bạn cần đăng nhập và sử dụng hệ thống.

  Khi đã đăng nhập thành công bạn sẽ hiển thị màn hình như bên dưới

  Màn hình hiện ra sẽ là Dashboard (bảng tin)

  Ở đây là khu vực chính nơi bạn sẽ cài báo thông số, đăng bài, đăng video hình ảnh, cài đặt plugin giao diện và các tùy chỉnh giao diện.

  • Thanh công cụ ngay đầu trang: Chứa liên kết các chức năng và tài nguyên quản trị phổ biến nhất.
  • Menu điều hướng chính ở phía bên trái: Chứa liên kết tất cả các màn hình quản trị của WordPress
  • Ở phía trung tâm là khu vực giao diện chính.

  Ở bất kỳ trang Website nào đó cũng sẽ bao gồm các công cụ sau :

  • Post : Là nơi bạn sẽ tạo ra tất cả các bài viết của mình.
  • Media: Nơi bạn có thể cập nhật hoặc đăng video, hình ảnh hoặc các tệp khác trên trang của mình.
  • Pages : Là nơi có thể tạo hoặc cập nhật các trang như Giới thiệu và liên hệ.
  • Comment : Là nơi bạn đọc, phê duyệt, xóa hoặc trả lời cho tất cả các nhận xét mà mọi người làm trên trang Website của bạn.
  • Plugin: Là nơi bạn có thể cài đặt thêm các chức năng và ứng dụng cho trang Web của mình.
  • User : Là nơi bạn có thể tạo hoặc cập nhật tài khoản cho những người khác trên trang Website của mình.
  • Tools : Nơi bạn sẽ xuất nhập nội dung và có thể thêm các nội dung khác ở đây.
  • Settings: Nơi cài đặt cho nhiều thứ trình chỉnh sửa trang cài đặt WordPress, nhận xét, phương tiện liên kết cố định.

  Bước 5: Cài đặt các Plugin

  Mục đích chính của các Plugin là mở rộng chức năng chính của WordPress. Có rất nhiều các Plugin miễn phí và trả phí được xây dựng cho các mục đích khác nhau.

  Bạn vào phần plugin → thêm mới

  Để tạo một bài đăng WordPress mới, hãy mở phần thêm mới bên dưới bài đăng hoặc chọn tùy chọn mới → đăng từ thanh công cụ trên cùng.

  Bạn sẽ thấy một màn hình chỉnh sửa với một loạt các tính năng đăng. Điều đầu tiên bạn nên làm là nhập tiêu đề cho bài viết của bạn.

  Thứ hai, nhập nội dung thực tế của bài đăng của bạn vào trường bên dưới. Nếu bạn muốn định dạng văn bản của mình, hãy sử dụng các tùy chọn trên thanh công cụ.

  Khi bạn đã cảm thấy bài viết đã xong và thõa mãn với các tính năng của bài viết. Bạn hãy kiểm tra tính năng đọc và SEO của bài viết. Đây là khi bạn đã hoàn thành và có thể tiến hành đăng bài viết của mình lên trang website

  Để tạo một trang WordPress mới, hãy mở phần thêm mới trong trình đơn trang hoặc nhấp vào mới → nút trang ở thanh công cụ trên cùng.

  Có rất nhiều các giao diện WordPress cho những mục đích khác nhau như là website giới thiệu khách sạn, trang tuyển dụng, thư viện hình ảnh hay thương mại điện tử.

   • Blogging – được thiết kế với mục đích tạo blog cá nhân.
   • Business – tạo dựng trang giới thiệu công ty, doanh nghiệp.
   • Portfolio – hiển thị hình ảnh hay video.
   • Magazine – gần giống như blog nhưng có nhiều giao diện hiển thị.
   • eCommerce – xây dựng website thương mại điện tử.
   • Multi-pupose – một giao diện đồ sộ có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau.
   • App – Một giao diện được xây dựng cho một mục đích cụ thể như: tuyển dụng, học trực tuyến hay đấu thầu.
   • Frameworks – bộ giao diện nền tảng giúp các nhà phát triển có thể tạo ra theme mới dễ dàng hơn.

  Bước 8: Tối ưu hóa hiệu suất

  Khi trang web của bạn phát triển sẽ có rất nhiều hình ảnh, mã và các tệp phương tiện khác. Vì vậy bạn cần tối ưu hóa hiệu suất, việc này đảm bảo rằng sẽ tải lên nhanh hơn và hiệu quả việc truy cập .

  Cuối cùng để trang web của bạn tránh bị tấn công bạn phải tăng cường bảo mật tuyệt đối như:

  • Sử dụng tên người dùng và mật khẩu duy nhất: đảm bảo mật khẩu của bạn khó để người khác có thể truy cập vào.

  Địa chỉ: 132 Trần Thủ Độ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

  Hotline: 0961. 3737.05 – 0345. 6012.69

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đà Lạt
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Lạt Tự Túc Giá Siêu Rẻ Nên Đi 2022
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm If Với Nhiều Điều Kiện: And, Or, Hàm If Lồng Nhau Và Hơn Thế
 • Hàm If Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm If Nhiều Điều Kiện
 • Cách Sử Dụng Excel Trên Android ▷ ➡️ Creative Stop ▷ ➡️
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Từ A Tới Z

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Dò Xổ Số Online Vietlott Nhanh Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Uber Taxi Vietnam
 • Cách Gọi Taxi Uber ? Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A Đến Z
 • Cách Làm Sổ Sách Kế Toán Trên Excel Doanh Nghiệp
 • Cài Đặt Thời Gian Tự Động Lưu Trong Excel 2007
 • WordPress là một dự án nguồn mở, bất cứ ai cũng có thể tùy chỉnh mã nguồn theo nhu cầu sử dụng. WordPress có hàng ngàn Plugin/Theme hoàn toàn miễn phí, cũng như widget và các công cụ khác. Tất cả các tính năng này cho phép bạn tạo bất kỳ loại trang web nào, bắt đầu từ các Blog đơn giản, các trang web cá nhân hoặc các trang giới thiệu cho các cửa hàng điện tử, các cơ sở tri thức hoặc các trang web về việc làm.

  Một yếu tố nữa là mã nguồn WordPress hoàn toàn miễn phí, chúng hỗ trợ tất cả các nền tảng Hosting với PHPMySQL/MariaDB. Trên hết, CMS này được cập nhật liên tục với các phiên bản mới nhằm nâng cao tính bảo mật, bao gồm các tính năng mới và cải thiện hiệu suất hoạt động.

  CMS là gì?

  Một hệ thống quản lý nội dung, viết tắt là CMS là một ứng dụng có khả năng tạo, sửa đổi và xuất bản nội dung số. Trong hầu hết các trường hợp, nó cũng hỗ trợ nhiều người dùng, cho phép họ hợp tác với nhau một các dễ dàng.

  Ví dụ: trong WordPress có thể tạo ra một số người dùng quản trị, mỗi người có các đặc quyền khác nhau. Hệ thống quản lý nội dung cũng bao gồm các tính năng định dạng văn bản, khả năng tải lên video, hình ảnh, âm thanh, bản đồ hoặc thậm chí là mã code của riêng bạn.

  Hệ thống quản lý nội dung bao gồm hai thành phần chính:

  • Một ứng dụng quản lý nội dung (CMA – Content Management Application): Một CMA có thể là một giao diện người dùng đồ họa GUI (Graphical User Interface) cho phép người dùng tạo, sửa đổi, xóa và xuất bản nội dung mà không cần phải biết gì về HTML hoặc các ngôn ngữ lập trình khác.
  • Một ứng dụng phân phối nội dung (CDA – Content Delivery Application): CDA chịu trách nhiệm về các dịch vụ “back-end” để quản lý và cung cấp nội dung sau khi nó được xử lý bởi CMA.

  Các tính năng đặt biệt:

  • URL thân thiện với SEO
  • Hỗ trợ trực tuyến và cộng đồng mạng
  • Các chức năng cho người dùng hoặc một nhóm người dùng
  • Nhiều kiểu mẫu (Themes) tạo sẵn khác nhau
  • Trình cài đặt cũng như cập nhật, nâng cấp hệ thống liên tục

  Bài hướng dẫn WordPress này sẽ tập trung vào phiên bản WordPress 5.x tự cài đặt trên Hosting/Server.

  Hướng dẫn sử dụng WordPress – Cài đặt CMS

  Một trong những lý do tại sao WordPress rất phổ biến là vì các yêu cầu hệ thống cần thiết để chạy CMS này trên máy chủ web rất thấp:

  • PHP: phiên bản 5.2.4 trở lên
  • MySQL: phiên bản 5.0.15 trở lên hoặc bất kỳ phiên bản nào của MariaDB.

  Sau khi cài đặt WordPress thành công, bạn đăng nhập vào quản trị website. (Bạn có thể login trực tiếp tại WordPress Toolkit hoặc đăng nhập với thông tin quản trị website với tên đăng nhập và mật khẩu).

  Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ vào Dashboard dành cho người quản trị. Nó được xây dựng để bạn có một cái nhìn tổng thể về toàn bộ website của mình, được chia ra làm 3 vùng chính.

 • Khu vực 1: Thanh công cụ thao tác nhanh thường dùng
 • Khu vực 2: Menu quản lý WordPress chi tiết
 • Khu vực 3: Khung hiển thị thông tin, nội dung thao tác, …
 • Tại bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các chức năng ở Khu vực 2 (Menu quản lý WordPress chi tiết).

  Menu định hướng chính ở phía bên trái màn hình chứa tất cả các liên kết đến các mục quản lý khác nhau của WordPress, nếu bạn di chuyển chuột đến menu chính thì các menu con khác sẽ hiển thị.

 • Welcome to WordPress!: Hiển thị những tin tức mới nhất về WordPress.
 • At a Glance: hiển thị số bài viết, số nhận xét, số trang mà website bạn hiện có. Nó cũng hiện phiên bản WordPress/Theme mà bạn đang dùng.
 • Quick Draft: Nhập nội dung vào đây sẽ bắt đầu một bài đăng blog mới. Tuy nhiên, bạn không thể xuất bản một bài viết từ đây vì nó chỉ dành cho việc đăng ý tưởng để bạn quay trở lại sau.
 • Activity: cung cấp cho bạn thông tin về các bài viết và nhận xét mới nhất. Nó cho thấy tình trạng của tất cả các nhận xét và một danh sách ngắn các nhận xét gần đây nhất.
 • Update: Cập nhật

  Nơi để bạn vào cập nhật những bản vá mới nhất của Themes, Plugins, WordPress đang sử dụng. Mỗi khi có bản mới nó sẽ hiển thị thông báo cho bạn thấy.

  Posts: Bài biết

  Đây là phần quan trọng nhất, đó chính là phần để bạn đăng bài viết lên cũng như quản lý nó.

  2. Add title: Thêm tiêu để cho bài viết.

  3. Document: truy cập phần document setting bao gồm category và tag, ảnh đại diện giống như phần sidebar trong WordPress editor hiện tại.

  • Tags: gắn thẻ nhanh cho bài viết.

  4. Block: khi bạn chọn một khối, phần này cho phép truy cập setting (text setting, color setting, avantaged..) cho khối đang chọn.

  5. Publish: xuất bản bài viết.

 • Name: Tên Category
 • Slug: url Category, bạn nên để trống. Mặc định WordPress sẽ lấy tên category để tạo đường dẫn cho bạn. Vì vậy bạn không cần quan tâm.
 • Parent category: Thư mục mẹ, nếu bạn để None thì nghĩa là nó sẽ không nằm trong category nào khác, Bạn chọn trong box xổ xuống category mẹ nếu muốn.
 • Description: Mô tả, cần thiết trong SEO.
 • Add new category: Sau khi điền xong bạn nhất Add new category để tạo category. Lúc này nó sẽ xuất hiện bên cột bên phải.
 • Tags

  Tag hay còn gọi là thẻ, từ khóa có chức năng phân loại bài viết theo hướng cụ thể hóa. Tương tự như Categories, bạn cũng nhập các thông tin như hình bên dưới.

  Pages: Quản lý trang

  Phần này không khác gì với phần Posts, nhưng nó sẽ không có Categories và Tags. Về công dụng của nó là để bạn đăng các trang nội dung có yếu tố chung chung và không được phân loại bởi một Category hay tag nào, ví dụ như trang giới thiệu, liên hệ,…

  Hiển thị tất cả các trang bạn đã tạo trước đó. Tại đây bạn có thể chỉnh sửa, xem trước và xóa các trang.

  Add new page: Thêm trang mới

  Để tạo một trang WordPress mới, chọn Pages Add New

  Appearance: Quản lý giao diện

  Việc cài đặt giao diện cho WordPress rất dễ dàng, chỉ tốn vài phút là bạn đã có thể cài đặt và áp dụng giao diện cho website của mình rồi.

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn 2 cách cài đặt Theme trên WordPress như sau:

  Cách 1: Cài giao diện từ thư viện WordPress.Org

  Có hàng ngàn giao diện miễn phí sẵn có trên thư viện chúng tôi Để cài đặt, bạn làm theo hướng dẫn bên dưới:

  Cách 2: Cài giao diện WordPress Thủ công (upload file từ máy tính)

  Sử dụng phương pháp này giúp bạn cài giao diện được cung cấp từ bên thứ 3 (Không phải WordPress.Org).

  Lưu ý: Bạn cần chuẩn bị tập tin giao diện ở dạng .ZIP trên máy tính trước khi thực hiện cài lên website WordPress.

  Để thực hiện, bạn làm theo hướng dẫn sau:

  Widget

  Widget có thể gọi là một tính năng mà bất kỳ một website WordPress nào cũng phải cần dùng, nó là một tập hợp các chức năng; mỗi widget tương ứng với một chức năng để bạn chèn vào sidebar (thanh bên) của Theme.

 • Các Widget sẵn có (Available Widgets): Tức là các kiểu loại widget mà theme cung cấp, ngoài các widget phổ biến thì sẽ có rất nhiều widget khác nữa, nhất là các giao diện bạn đi mua sẽ có nhiều widget hơn hẳn đa số các theme miễn phí khác.
 • Vị trí của Widget: Tức là widget sẽ được đặt ở vị trí nào, thường thì là cột bên tay phải (sidebar) và phía chân trang (footer). Đôi khi sẽ là cột bên tay trái nếu thiết kế đặt nội dung chính ở bên tay phải. Các widget cũng thường không bị giới hạn vị trí, chẳng hạn, nếu theme cung cấp 3 vị trí, thì bất kỳ widget nào cũng có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong 3 nơi đó.
 • Widget không sử dụng (Inactive Widgets): Nếu có widget nào bạn đang sử dụng, rồi vì lý do nào đó bạn không muốn dùng nữa thì bạn nên đưa nó vào khu vực này. WordPress sẽ giữ các thiết lập của nó, và bất cứ khi nào bạn muốn sử dụng lại chỉ cần kéo nó từ khu vực này tới vị trí mong muốn, và bạn sẽ không phải mất côngchỉnh sửa các thiết lập. Ví dụ như fanpage, khi bạn tạo widget cho nó, bạn sẽ cần thiết lập đường link, chiều cao, chiều rộng. Nếu bạn bỏ nào phần Inactive Widgets này thì lần sau khi cần dùng lại, bạn sẽ không mất công thiết lập lại các thông tin đó nữa.
 • Để đưa các widget vào website bạn cần biết 2 thứ:

  • Widget mà bạn muốn là gì và nó nằm ở đâu trong khu vực Các Widget sẵn có.
  • Vị trí của Widget mà bạn muốn đặt, thường Sidebar nghĩa là Cột trái hoặc Cột phải, Footer nghĩa là chân trang

  Điểu chỉnh vị trí trên dưới của Widget, bạn có thể điều chỉnh vị trí trên dưới của chúng bằng cách kéo thả lên xuống:

  Để truy cập vào trang quản lý Menu, bạn vào Appearance Menus trong Dashboard.

  Mặc định bạn sẽ chưa có một menu nào, bạn hãy nhập tên menu cần tạo rồi ấn Create Menu.

  Mục đích chính của Plugins là mở rộng chức năng cho WordPress. Chỉ bằng cách cài đặt và kích hoạt plugin, bạn có thể thêm các tính năng mới vào trang web mà không cần biết lập trình. Có hàng ngàn plugin miễn phí và tính phí được xây dựng cho các mục đích khác nhau: Từ chia sẻ truyền thông xã hội sang bảo mật,… . Vì vậy, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một plugin phù hợp với nhu cầu của bạn.

  Cài đặt WordPress Plugins là một công việc dễ dàng ngay cả đối với người mới bắt đầu. Các Plugins miễn phí có trên thư mục Plugins của chúng tôi Cũng giống như các giao diện, chúng có thể được cài đặt bằng cách sử dụng trình cài đặt WordPress sẵn có. Để cài đặt Plugins WordPress, hãy nhấn nút Add New trong Plugins và nhập tên của plugin mà bạn muốn cài đặt vào ô tìm kiếm. Chọn plugin bạn cần và nhấn Install để cài, nhấn Activate để kích hoạt và sử dụng.

  Có rất nhiều plugins cao cấp (trả phí) không thể cài đặt tự động từ trang chủ của chúng tôi nếu bạn đã mua plugins cao cấp này thì bạn cần phải cài đặt thủ công nó bằng cách tải lên website WordPress của mình. Qui trình cài đặt cũng tương tự, bạn bấm chọn Add New tại mục Plugins, bấm tiếp Upload Plugins, chọn file cài đặt từ máy tính của bạn để tải lên và cài đặt.

  Xem video bên dưới để thực hiện cài đặt plugin từ máy tính:

  Các Plugins thiết yếu cho WordPress:

  Có rất nhiều plugin cho WordPress, sẽ rất khó để có thể chọn đúng cái mà bạn thực sự cần. Trên thực tế, có rất nhiều plugin hỗ trợ cho cùng một mục đích, ví dụ như có hàng chục plugin WordPress Caching. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định liệt kê các plugin WordPress tốt nhất cần thiết cho mỗi trang WordPress

  • Yoast SEO: Có lẽ là plugin SEO phổ biến nhất cho WordPress. Nó sẽ giúp bạn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Từ thẻ meta đến các đề xuất.
  • Wordfence Security: Plugin này sẽ giúp WordPress an toàn khỏi hacker và phần mềm độc hại. Nó có tường lửa và các module quét phần mềm độc hại được rất hữu ích.
  • Contact Form 7: Đơn giản nhưng rất mạnh mẽ giúp bạn tạo bất kỳ form liên lạc từ đơn giản tới phức tạp.
  • WP Helper Lite: Tích hợp nhiều tiện ích cần thiết vào 1 Plugin, giúp website bạn hoạt động ổn định, giảm chiếm tài nguyên máy chủ.

  Lưu ý: Chúng tôi không khuyên bạn cài thật nhiều Plugins vào WordPress vì nó có thể làm giảm hiệu năng website của chính bạn, hãy cài những plugins thật sự thiết yếu và xóa đi những cái không cần thiết.

  Users: Quản lý tài khoản

  Để tạo thêm người dùng, bạn truy cập vào Dashboard Users Add New, ở đây bạn sẽ cần khai báo các thông tin cho người dùng mới. Các thông tin có chữ required là bắt buộc khai báo (không được bỏ trống).

 • Administrator: Nhóm người dùng có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website WordPress, không bao gồm các website khác trong mạng website nội bộ.
 • Editor: Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
 • Author: Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
 • Contributor: Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
 • Subscriber: Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.
 • Bạn có thể thay đổi Email, Password quản trị WordPress trong Your Profile.

  • Delete all content: Xóa tất cả các nội dung từ User này đăng tải trên website.
  • Attribute all content to: Chuyển tồn bộ nội dung được đăng tải của User bị xóa tới User đang tồn tại (Chúng tôi khuyến khích các bạn lựa chọn phương án này để bảo tồn dữ liệu website).

  Tools: Công cụ

  Available Tools: Các công cụ có sẵn

  Tính năng này chứa ứng dụng Press This giúp bạn cắt những nội dung (đoạn văn bản, video, hình ảnh) từ các trang web khác. Tiếp đến, bạn chỉnh sửa và thêm trực tiếp các nội dung đó. Lựa chọn lưu lại và đăng bài trên Website của bạn.

  Import: Cài đặt nhập dữ liệu

 • Categories and Tags Converter: Công cụ giúp bạn chuyển đổi các chuyên mục (Categories) thành các thẻ Tags và ngược lại.
 • Export: Cài đặt xuất dữ liệu

 • Chọn loại nội dung xong bạn có thể ấn vào nút Download Export File, nó sẽ tải về máy một tập tin có định dạng .xml chứa dữ liệu mà bạn xuất ra. Tập tin này có lớn hay không tùy thuộc bạn có nhiều nội dung hay không.

  Settings: Cài đặt

  General: Cài đặt tổng quan

  Khu vực này là nơi chứa các thiết lập quan trọng về cấu hình website của bạn.Trong phần Settings General chúng ta có các thiết lập sau:

 • Site Title: Tên của website, tên này sẽ hiển thị mặc định trên tiêu đề website.
 • Tagline: Mô tả – slogan của website.
 • WordPress Address (URL): Địa chỉ của website WordPress hiện tại của bạn. Địa chỉ này sẽ tác động đến đường dẫn của Post và Page trên website.
 • Site Address (URL): Địa chỉ của website trang chủ của bạn, nếu bạn cài website WordPress làm trang chủ thì nên để giống với WordPress Address.
 • E-mail Address: Địa chỉ email của người quản trị website, các thông báo quan trọng về website sẽ gửi về đây.
 • Membership: Nếu đánh dấu vào mục Anyone can register, khách có thể tự đăng ký tài khoản người dùng trên website của bạn tại địa chỉ http://domain/wp-login.php?action=register.
 • New User Default Role: Nhóm người dùng mà những người dùng mới đăng ký sẽ được đưa vào mặc định sau khi họ đăng ký xong.
 • Date Format: Định dạng ngày tháng năm bạn muốn hiển thị trên website.
 • Week Start On: Ngày mà bạn muốn nó là ngày đầu tiên của tuần.
 • Site Language: Ngôn ngữ mà bạn muốn dùng trên website, hiện tại chưa có tiếng Việt trong đây.
 • Writing: Cài đặt soạn thảo

  Các thiết lập trong phần này sẽ tác động trực tiếp đến quy trình soạn và đăng nội dung của bạn trên website.

 • Default Post Category: Category mặc định của một bài Post nếu bạn quên chọn category khi đăng.
 • Default Post Format: Loại định dạng post mặc định khi đăng nếu bạn quên chọn.
 • Post via e-mail: Tính năng đăng bài thông qua e-mail.
 • Update Service: Các dịch vụ ping mà bạn muốn WordPress tự động gửi tín hiệu ping khi có bài mới.
 • Reading: Cài đặt xem trang

 • Your homepage displays: hiển thị tại giao diện trang chủ.
 • Blog pages show at most: Số lượng post hiển thị ra trang blog. Hiện tại bạn cứ hiểu trang blog nghĩa là một trang hiển thị danh sách các post mới nhất trên website.
 • Syndication feeds show the most recent: Số lượng post mới được hiển thị tại trang RSS Feed của website (http://domain/feed).
 • For each article in a feed, show:Full text: hiển thị nội dung trên RSS Feed với toàn nội dung. Summary: hiển thị nội dung trên RSS Feed với bản rút gọn.
 • Search Engine Visibility: Nếu bạn đánh dấu vào phần này, nghĩa là các bot của các cỗ máy tìm kiếm (Google chẳng hạn) không thể đánh chỉ mục nội dung của bạn, từ đó website của bạn không hiển thị trên kết quả tìm kiếm tại Google.
 • Image sizes: Các thiết lập trong này sẽ xác định kích thước ảnh mặc định của WordPress được sinh ra sau khi upload một tấm ảnh lên thư viện.
 • Permalink Settings: Cài đặt đường dẫn tĩnh

  Đây là nơi mà bạn sẽ bật tính năng đường dẫn tĩnh cho toàn bộ website thay vì sử dụng cấu trúc đường dẫn động. Đường dẫn tĩnh nghĩa là địa chỉ Posts, Pages, Categorys, Tags,…của bạn sẽ được biểu diễn bằng tên cụ thể chứ không phải dạng số.

  • Default: Cấu trúc đường dẫn mặc định (đường dẫn động).
  • Day and name: cấu trúc đường dẫn với kiểu hiển thị đầy đủ ngày tháng đăng post và tên post.
  • Month and name: cấu trúc đường dẫn với kiểu hiển thị tháng, năm và tên post.
  • Numeric: Cấu trúc đường dẫn hiển thị ID của post thay vì tên.
  • Post name: Chỉ hiển thị tên post trên đường dẫn

  Optional (Các thiết lập tùy chọn không bắt buộc):

  • Category base: Tên đường dẫn mẹ của các đường dẫn tới trang category. Mặc định nó sẽ là http://domain/category/tên-category/, nếu bạn điền “chuyen-muc” vào đây thì nó sẽ hiển thị là http://domain/chuyen-muc/tên-category.
  • Tag base: Tên đường dẫn mẹ của đường dẫn tới các trang tag. Mặc định nó sẽ là http://domain/tag/tên-tag/, nếu bạn điền “the” vào đây thì nó sẽ hiển thị là http://domain/the/tên-tag.

  Hướng dẫn cách tối ưu WordPress để tăng tốc độ website

  Chúng tôi sẽ liệt kê một số plugin và viết một số đề xuất cho người dùng WordPress đang tìm kiếm trợ giúp tối ưu WordPress trong bài viết này.

  Lưu ý: Các plugin này chỉ giải quyết vấn đề tối ưu giao diện người dùng. Nếu website của bạn vẫn mất nhiều thời gian để tải, một máy chủ được cải tiến hoặc tối ưu hóa mã back-end là điều sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Dùng Woocommerce: Làm Thế Nào Để Tạo Trang Thương Mại Điện Tử Trên WordPress
 • WordPress 4.1 “dinah” Có Gì Mới?
 • Cách Sử Dụng Excel Online Miễn Phí Trên Máy Tính
 • Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Siêu Khó Uber Quest
 • Hướng Dẫn Cài Plugy Diablo 2 Và Cách Sử Dụng Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Admin WordPress

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Cho Người Mới (Chi Tiết Từ A
 • Cách Tạo Mega Menu Cho WordPress Không Dùng Plugin
 • Hướng Dẫn Cài Plugin WordPress & Top 10 Plugins Nên Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Tối Ưu WordPress Đơn Giản Nhất
 • Là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở (miễn phí) được viết bằng ngôn ngữ PHP cùng với Database MySQL Wordpss là gì ?

  Sử dụng admin trong wordpss:

  1. Cài đặt tổng quan:

  Tên website: tiêu đề trang

  Khẩu hiệu: mô tả website.

  Địa chỉ Wordpss (URL): Vị trí của website.

  Địa chỉ trang web (URL): là trang chủ nếu cài wordpss trong thư mục khác. Địa chỉ email: email của người quản trị

  Thành viên: đánh dấu vào nếu muốn cho mọi người đăng ký làm thành viên của website

  Vai trò của thành viên mới: Vai trong người mới đăng ký

  Múi giờ

  Định dạng ngày

  Định dạng thời gian

  Tuần bắt đầu

  Ngôn ngữ

  2. Cài đặt đường dẫn tĩnh

  Dùng tên bài viết, càng ngắn gọn càng tốt

  3. Thiết lập hồ sơ cá nhân trong mục thành viên

  Hiển thị: chọn nếu không sử dụng khung soạn thảo nâng cao khi viết bài

  Nổi bật cú pháp: Chọn nếu bỏ làm nổi bật cú pháp khi soạn thảo

  Tông màu trang quản trị: mặc định, sáng, xanh dương, cà phê, kinh dị, đêm khuya, đại dương, bình minh

  Phím tắt: chọn khi sử dụng phím tắt cho việc xét duyệt phản hồi.

  Thanh công cụ: chọn nếu hiển thị thanh công cụ khi xem trang

  Ngôn ngữ: tùy chọn

  4. Chức năng chính

  4.1 Soạn thảo bài viết

  – Bài viết mới: Tiêu đề, thêm media, Vùng soạn thảo, định dạng, chuyên mục, tag, ảnh đại diện, chèn link, giá, mô tả ngắn. Tất cả tạo nên một bài viết SEO

  – Chỉnh sửa bài viết cũ: bổ sung nội dung, hình ảnh, link hoặc xóa bớt những nội dung không phù hợp nữa.

  – Xóa bài viết: bài được cho vào thùng rác, bạn có thể phục hồi.

  4.2 Tạo trang

  – Tương tự như tạo bài viết nhưng có tính chất ít thay đổi như chính sách bảo hành, vận chuyển, thanh toán…

  – Có thể tạo trang mẹ, trang con như thư mục trên máy tính. Đặc biệt có thể tạo giao diện riêng cho trang.

  4.3 Thư viện Media

  5. Giao diện

  – Có thể tải giao diện miễn phí hoặc mua giao diện.

  – Cài đặt giao diện: Giao diện – Thêm mới – Tải giao diện lên – Browse – Cài đặt ngay bây giờ

  – Có thể xem trước rồi bấm kích hoạt sau.

  – Xóa những giao diện không cần thiết đi.

  – Tùy chỉnh giao diện:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Loco Translate Để Việt Hóa Theme WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Child Theme Trong WordPress
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Giao Diện (Theme) Cho Website WordPress
 • Cách Tìm Theme Hoặc Plugin Của 1 Trang WordPress Đang Sử Dụng
 • Cách Cài Theme WordPress Giống Như Demo
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Và Thiết Kế Website WordPress Toàn Tập Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Làm Video Sony Vegas Pro Cơ Bản
 • Cài Website WordPress Trên Localhost Dùng Xampp
 • Hướng Dẫn Tải Phần Mềm Photoshop Cs6 Miễn Phí Nhanh & Đơn Giản 2022
 • Đầu Đuôi Trong Xổ Số Là Gì? Cách Dò Vé Số Đầu Đuôi Tại 168Xoso
 • Hướng Dẫn Cách Dò Vé Số Miền Nam
 • Qua nhiều năm đào tạo và đã từng giúp rất nhiều người trong việc xây dựng website, hôm nay tôi quyết định thực hiện một hướng dẫn thiết kế và sử dụng website vô cùng đơn giản này, mong muốn bất cứ ai đọc xong cũng đều có thể làm được ngay một website mà không cần biết nhiều về kiến thức tin học.

  Bạn hãy yên tâm, cho dù bạn ở độ tuổi teen hay trung niên thì vẫn có thể dễ dàng tự tay tạo cho mình một website hấp dẫn theo ý muốn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nếu bạn cần giúp đỡ, tư vấn thì đừng e ngại, chúng tôi luôn sẵn sàng “cầm tay chỉ việc” cho bạn.

  Để xây dựng một website, bạn cần những gì?

  1. Domain – Tên miền là tên địa chỉ của website ví dụ như http://alovoice.vn.
  2. Hosting – đây là “vùng đất trên internet” để chứa website.
  3. Mỗi ngày bạn nên dành thời gian từ 30 phút đến 2 giờ để tập trung cho nó.

  Tại sao bạn cần xây dựng Website?

  Có nhiều lý do để bạn bắt đầu xây dựng cho mình một website, ở đây tôi sẽ giới thiệu một số mà mọi người thường làm:

  • Người viết sách: những ai làm việc và kiếm tiền từ việc sáng tác và viết sách thì cần có website để chia sẻ quá trình làm việc từ đó độc giả biết đến nhiều hơn, bán được nhiều sách hơn.
  • Doanh nghiệp: Dù doanh nghiệp của bạn bán sản phẩm vật lý hay dịch vụ tất nhiên là cần đến website rồi, để mọi người biết đến doanh nghiệp của bạn nhiều hơn từ đó doanh thu sẽ tăng lên.
  • Đam mê viết lách: rất nhiều người thích viết và chia sẻ câu chuyện lên website để chuyển tải đến mọi người cùng sở thích, cùng đam mê. Xuất phát từ đam mê này rất nhiều người bắt đầu kiếm tiền trên đó.

  Hướng dẫn từng bước Thiết kế và sử dụng website WordPress

  1. Chọn nền tảng website
  2. Chọn tên miền (Domain) và Hosting.
  3. Tạo website với WordPress.
  4. Thay giao diện và thêm chức năng
  5. Cấu hình để dễ lên Top Google
  6. Hướng dẫn viết bài

  Bước 1: Chọn nền tảng website

  Để xây dựng website bạn có rất nhiều nền tảng để thực hiện như WordPress, Tumblr, Blogger… Tuy nhiên như bạn thấy hình bên dưới:

  1. Nền tảng xây dựng website miễn phí cho mọi người.
  2. Cực kỳ dễ sử dụng
  3. An toàn và bảo mật, luôn được cập nhật. Ngay cả Facebook và NASA cũng sử dụng WordPress cho blog của họ.
  4. Rất linh hoạt trong việc mở rộng và tuỳ biến cả giao diện và chức năng (Theme và Plugin)
  5. Có cộng đồng hùng hậu. Bất cứ khó khăn nào bạn gặp phải đều được giải quyết hầu như ngay tức khắc.

  Với những lý do trên tôi đã chọn WordPress để xây dựng Website cho mình, tôi nghĩ bạn cũng thế.

  Hiện nay có 2 cách để tạo website với WordPress: thứ nhất, tự mua tên miền và hosting để xây dựng website, thứ hai, vào chúng tôi tạo tài khoản và xây dựng website lúc đó tên miền sẽ có dạng http://tenmiencuaban.wordpss.com.

  Tôi luôn sử dụng cách thứ nhất bởi vì cách thứ hai có nhiều hạn chế như sau:

  1. Tên địa chỉ website nhìn là thấy không chuyên nghiệp rồi.
  2. Hạn chế mở rộng chức năng, một số chức năng không thể mở rộng được.
  3. Hạn chế một số chức năng để kiếm tiền.
  4. Không kiểm soát được website, do bạn “ăn nhờ ở đậu” nhà người ta mà, sao tự do được.
  5. Bạn không thể bán được website.

  Chốt lại, nên mua tên miền và hosting để thiết kế và sử dụng website bằng WordPress.

  Bước 2: Chọn tên miền (Domain) và Hosting.

  • Tên miền (Domain): là địa chỉ của website để mọi người biết mà vào website của bạn ví dụ như chúng tôi chúng tôi chính là tên miền. Bạn có thể đặt tên miền theo lĩnh vực hay tên thương hiệu. Giá thuê tên miền khoảng 2 trăm ngàn/1 năm. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chỗ mua rẻ hơn.
  • Hosting : nơi lưu trữ website. Hosting và tên miền là cặp đôi luôn đi chung với nhau, giống như nhà và địa chỉ nhà vậy. Giá cả cũng rất bèo khoảng vài chục ngàn một tháng. Nói túm lại bạn đầu tư ban đầu cho tên miền và hosting sử dụng cho cả một năm, chỉ vài trăm đến một triệu đồng. Đầu tư cho xây dựng website quá rẻ phải không nào.

  Bạn nên mua tên miền và hosting ở đâu lại vừa rẻ lại vừa chất lượng?

  Khi chọn mua tên miền và hosting bạn quan tâm đặc biệt 2 vấn đề chính:

  • Thứ nhất, phải có thời gian mở trang web nhanh. Người đọc mở web thấy nhanh là có cảm tình ngay.
  • Thứ hai, thời gian hoạt động phải liên tục. Đảm bảo website không bị gián đoạn.

  Có rất nhiều nhà cung cấp trên thị trường như Bluehost, iPage, Godaddy… nhưng tôi đã sử dụng và kiếm tiền từ web qua nhà cung cấp chúng tôi qua thời gian dài sử dụng tôi thấy rất tuyệt vời: Tốt độ nhanh, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu, hỗ trợ nhiệt tình, không giới hạn băng thông và lưu trữ, nói tóm lại tôi ưng ý với nhà cung cấp tên miền và hosting chúng tôi và giới thiệu cho bạn sử dụng. Tất nhiên, bạn cũng có thể chọn bất cứ nhà cung cấp nào bạn thích miễn là có tên miền, có hosting thì bạn sẽ dễ dàng xây dựng website bằng WordPress, tuy nhiên, tôi khó hỗ trợ cho bạn tốt được.

  Note: Một số thông tin tuyệt vời khi sử dụng chúng tôi

  • Hosting tại StableHost đều không giới hạn dung lượng, băng thông
  • Server đặt tại Singapore nên tốc độ truy cập website cực hấp dẫn.
  • Miễn phí bảo mật cho website với https.
  • Khi đăng ký bạn sử coupon “alovoice” được giảm giá lên đến 40% giá trị hoá đơn.

  Chốt, bạn nên mua tên miền và hosting tại chúng tôi để xây dựng website WordPress. Khi bạn mua ở đây tôi cũng được hưởng chút hoa hồng, còn Bạn được hưởng giá ưu đãi giảm đến 40% giá trị hóa đơn và được hỗ trợ từ tôi, cả hai cùng vui phải không nào 🙂

  Bước 3: Bắt đầu xây dựng website bằng WordPress

  Bắt đầu nào!

  • Dễ nhớ: đừng chọn tên miền quá dài và không gợi nhớ ví dụ tên miền chúng tôi là không ổn rồi, nhưng với các tên như chúng tôi chúng tôi chúng tôi là OK.
  • Tin cậy: nên chọn tên miền có đuôi .com, .net, .vn mọi người dễ biết và có vẻ được tin cậy hơn.

  Nhập tên miền vào ô “Register a new domain” như hình bên dưới, chọn tên miền chưa ai sử dụng nếu đã có rồi thì tiếp tục chọn cái tên khác đến khi chọn được mới thôi.

  Tùy vào nhu cầu bạn có thể đăng ký thuê hosting 12 tháng, 24 tháng, hoặc 36 tháng. Thời gian thuê càng dài thì chi phí thuê sẽ càng giảm, ở đây do mới khởi đầu làm website nên tôi gợi ý chọn 12 tháng, sau khi website hoạt động ngon lành thì gia hạn nhiều cũng chưa muộn.

  Chọn vị trí đặt server “Hosting Location” là gần Việt Nam, giúp website chạy nhanh.

  Cấu hình như hình bên dưới:

  Sau bước này là bạn có thể tiến hành cấu hình và xây dựng website WordPress.

  Tiếp tục nào!

  Bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình với nội dung sau:

  Chúc các Bạn sớm kiếm được tiền trên website của mình

  Chào Thân mến.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Cms WordPress? Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Toàn Tập
 • Chia Sẻ Ebook Tài Liệu WordPress Tiếng Việt Full
 • Bản Đồ Du Lịch Đà Lạt
 • Kinh Nghiệm Du Lịch Bụi Đà Lạt Tự Túc Tiết Kiệm Chi Phí Nhất
 • Kinh Nghiệm Phượt Đà Lạt, Du Lịch Bụi Đà Lạt Tự Túc 2022
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin WordPress

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Tối Ưu WordPress Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Plugin WordPress Seo By Yoast
 • Hướng Dẫn Download Photoshop Cs6 Full Crack Chi Tiết Nhất Năm 2022
 • Download Photoshop Portable, Tải Photoshop Portable Full
 • Tải Và Cài Adobe Photoshop Cs6 Full Bản Quyền ⋆ Tin Tran
 • Bạn đang đọc tới phần Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin WordPress trong chuổi bài viết Hướng Dẫn Xây Dựng Website Hoàn Thiện Với WordPress. Ở bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Plugin là gì, sức mạnh của Plugin, cách tìm, chọn và cài đặt Plugin.

  Plugin WordPress là gì ?

  Plugin là phần chức năng mở rộng cho WordPress, mặc định ban đầu WordPress chỉ đơn giản như là một trang Blog. Nhưng khi cài thêm nhiều Plugin vào, WordPresss sẽ được tăng cường thêm nhiều tính năng khác rất thú vị. Chẳng hạn bạn muốn bán hàng bạn có thể cài Plugin WooCommerce, muốn làm trang forum bạn cài plugin bbPress, bạn muốn thêm Facebook like, thêm banner động, slider hình ảnh … tất cả những gì bạn muốn đều có thể thực hiện bằng cách cài PLUGIN cho WordPress.

  Wordpss là hệ quản trị nội dung với một cộng đồng rộng lớn, họ xây dựng nên một kho tài nguyên rất lớn mà bạn, nếu biết cách vận hành và tận dụng nguồn tài nguyên này bạn sẽ tạo cho mình được website đẹp, chuyên nghiệp nhiều tình năng mà không tốn chi phí gì cả.

  Cách cài đặt Plugin WordPress

  Để cài Plugin cho WordPress bạn làm như sau:

  Trước hết phải biết bạn muốn gì cho trang Web, sau đó tìm trên google tên Plugin là gì ? Khi đã có tên Plugin muốn cài bạn làm như sau:

  Lưu ý chúng ta có 2 cách cài Plugin (cũng giống như cài Theme), một cách là bạn cài trực tiếp tự động trên kho tài nguyên của WordPress, cách khác là bạn cài bằng cách upload plugin lên.

  Cài đặt Plugin tự động từ WordPress.org

  Tiếp đến bạn gõ tên Plugin cần tìm. Khi đã tìm thấy Plugin cần tìm bạn nhấn Install để cài đặt.

  Cài đặt Plugin bằng cách Upload

  Cách này áp dụng cho Plugin không có trên chúng tôi những Plugin mà bạn tải từ những nguồn khác WordPress.org.

  Tiếp theo đó bạn chọn file Plugin từ máy tính. Sau đó nhấn Install để cài đặt.

  Sau khi cài đặt nhớ nhấn nút Active để kích hoạt chức năng của Plugin

  Ví dụ về cài đặt và cấu hình Plugin Image Widget

  Đây là ví dụ minh họa, giả sử chúng ta cần để một hình banner quản cáo ở phía bên website. Qua một hồi tìm kiếm chúng ta chọn Plugin Image Widget

  Tiến hành cài Plugin Image Widget như các bước ở trên

  Tiến hành cầu hình Widget (xem hướng dẫn sử dụng Widget). Bạn thêm nó vào phần SideBar

  Sau đó cấu hình cho Widget bằng cách chọn hình và điền link.

  Và đây là thành quả sau khi chúng ta sử dụng Plugin Widget Image

  Cách sử dụng Plugin

  Mỗi Plugin đều có cách sử dụng khác nhau. Bạn phải xem phần hướng dẫn cài đặt và sử dụng

  Trong phần cài đặt ở màn hình danh sách Plugin bạn nhấn vào nút More Details. Để đây có phần giới thiệu, hướng dẫn cài đặt, hình ảnh …

  Làm thế nào để chọn Plugin tốt nhất

  Đâu tiên là cách để các bạn tìm được một Plugin. Bạn sẽ tìm kiếm trên mạng và tốt nhất là trên những trang đánh giá và review các plugin.

  Khi đã tìm kiếm được Plugin bạn cần xem tìm Plugin của bạn ở đây https://wordpss.org/plugins/

  Ở đây sẽ có phần mô tả, hình ảnh chi tiết về Plugin. Và đặt biệt quan trọng là phần đánh giá và lượt tải, đánh giá càng cao và sử dụng càng nhiều thì Plugin này thường sẽ rất tốt.

  Cách mà Bình tìm Plugin là như vậy. Ngoài ra Bình còn phải cài và sử dụng rất nhiều Plugin khác nhau để biết cái nào tốt hơn để sử dụng lâu dài cho mình.

  Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được Plugin WordPress là gì ? biết cách cài đặt và sử dụng Plugin. Bước tiếp theo trong chuỗi bài viết này là chúng ta áp dụng những điều đã học trong một bài thực hành cụ thể, thành một website cụ thể. Bài thực hành này sẽ được Bình quay Video lại thành một khóa học Mini giúp bạn làm một website hoàn thiện.

  (nội dung video đang được thực hiện).

  Đặng Ngọc Bình

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cài Plugin WordPress & Top 10 Plugins Nên Sử Dụng
 • Cách Tạo Mega Menu Cho WordPress Không Dùng Plugin
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Cho Người Mới (Chi Tiết Từ A
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Admin WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Loco Translate Để Việt Hóa Theme WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Theme WordPress

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Quản Trị Phần Mềm Website Sử Dụng WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Website WordPress Chi Tiết Từng Bước
 • Cách Sử Dụng Một Plugin WordPress Tiêu Biểu
 • Cách Dò Vé Số Vietlott Dễ Nhất
 • Dùng Uber Đặt Xe Trên Máy Tính, Đặt Xe Uber Trên Windows 10
 • Ở Bài học trước chúng ta đã được hướng dẫn tạo nội dung cho website, ở bài học này chúng ta sẽ được học về Theme, Menu và Widget và Theme Setting. Sử dụng thuần thục những chức năng này giúp bạn tùy biến giao diện và bố cục website một cách dễ dàng.

  WordPress Theme là gì ?

  Wordpss cho phép bạn thay đổi giao diện bằng cách sử dụng những Theme khác nhau. Mỗi Theme được thiết kế bố cục và có giao diện riêng. WordPress có rất nhiều Theme do vậy bạn sẽ rất dễ dàng tìm kiếm cho mình một giao diện ưng ý. Theme WordPress thì gồm miễn phí và theme có phí.

  Theme Miễn phí

  Theme miễn phí thường đơn giản và ít chức năng, nếu bạn cần làm một website đơn giản và tiết kiệm chi phí thì nên sử dụng theme Miễn phí.

  Bạn có thể tìm và lọc trên 2,700 Theme ở đây: https://wordpss.org/themes/

  Ngoài ra bạn cũng có thể search trên google có rất nhiều theme miễn phí cũng rất đẹp, tuy nhiên như mình nói theme miễn phí sẽ ít chức năng.

  Theme Có Phí

  Bạn sẽ bị mê hoặc khi xem những Theme có phí bởi vì chúng thiết kế rất chuyên nghiệp và ấn tượng. Giá của những theme này giao động từ 30 – 60$, có thể là lớn với những bạn làm website cá nhân nhưng với công ty doanh nghiệp thì giá này hoàn toán xứng đáng để bạn có một website đẹp và chuyên nghiệp.

  Bạn có thể tham khảo một số theme có phí ở trên trang Theme Forest: http://themeforest.net/category/wordpss

  Kho WordPress.org

  Nói tới WordPress là nói tới sự miễn phí, mã nguồn này là miễn phí, cộng đồng này tạo ra Theme và Plugin cũng là miễn phí, chúng tôi cung cấp kho Theme và Plugin miễn phí.

  Theme miễn phí từ chúng tôi (trên 2.700 themes): https://wordpss.org/themes/

  Plugin miễn phí từ chúng tôi (trên 34.000 plugins): https://wordpss.org/plugins/

  Ngoài ra còn rất nhiều những nhóm phát triển hoặc công ty chuyên thiết kế Theme và Plugin cung cấp những giải pháp chuyên nghiệp hơn cho những nhu cầu cao hơn.

  Hướng dẫn Cài đặt Theme WordPress

  Xem danh sách Theme đã được cài:

  Kho Theme hay Plugin của chúng tôi được thiết kế giống cho bạn dễ dàng sử dụng nhất, bạn có thể cài trược tiếp trên trang admin wordpss như sau: Trên màn hình anh sách Theme bước vừa rồi bạn chọn Add New, lúc này màn hình sẽ hiển thị danh sách các Theme miễn phí trên kho Theme của WordPress.org

  Màn hình sẽ có chức năng tìm kiếm, lọc theo tính năng để bạn dễ dàng tìm được Theme phù hợp.

  Khi đã chọn được Theme phù hợp bạn nhấn Install để cài đặt Theme.

  Vừa rồi là cách cài theme có sẵn trên chúng tôi bạn cũng có thể sử dụng theme ở những nguồn khác và cái theo cách khác.

  Chẳn hạn bạn tải Genesis theme này : Genesis theme

  Lúc này bạn tải xuống theme là một file Zip, tiếp tục bạn làm như sau: Trong màn hình chọn Theme bạn nhấn Upload Theme

  Như vậy là chúng ta đã biết được hai cách cài đặt Theme cho WordPress. Chúng ta sẽ đi đến 3 phần quan trọng trong giao diện WordPress gồm:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bí Kíp: Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Cho Người Mới Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress (Dành Cho Người Mới) * Kiến Càng
 • Cách Tạo Blog WordPress Miễn Phí * Kiến Càng
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Team Drive (Shared Drives) Trên Google Drive
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Aptana Tương Tác Với Github Trên Ubuntu
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Cho Người Mới (Chi Tiết Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Mega Menu Cho WordPress Không Dùng Plugin
 • Hướng Dẫn Cài Plugin WordPress & Top 10 Plugins Nên Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin Tối Ưu WordPress Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Plugin WordPress Seo By Yoast
  • Nếu bạn đang tìm hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản cho người mới.
  • Thì đây là sẽ là một bài đầy đủ về học WordPress từ A-Z chi tiết.
  • Đây chủ yếu là những khái niệm cơ bản nhất.
  • Giúp bạn dễ dàng làm quen với WordPress.

  WordPress đã trở thành một hệ thống quản lý nội dung lớn nhất trên internet ngày nay với hơn 66% thị trường và được sử dụng bởi 23,3% website trên toàn thế giới.

  Ngày nay WordPress đã không còn chỉ là một công cụ quản lý nội dung đơn giản, mà nó có thể làm mọi thứ từ website bán hàng, tin tức, giới thiệu công ty, bất động sản …v…v..

  1.WordPress là gì?

  WordPress được bắt đầu từ năm 2003 khi nhà sáng lập Matt Mullenweg phát triển một dự án nhỏ mang tên b2/Cafelog.

  Với sự trợ giúp của Mike Little, họ đã sử dụng bộ mã nguồn đó để tạo nên phiên bản đầu tiên của WordPress vào ngày 27/5/2003.

  Và tôi tin chắc rằng, trong khoảng thời gian đó họ không hề nghĩ rằng thứ họ vừa tạo ra lại ảnh hưởng đến thế giới ngày hôm nay.

  Từ lúc đó đến nay, WordPress được phát triển từ một công cụ cho việc viết blog trở thành một website quản lý nội dung (được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng với MySQL database).

  WordPress linh hoạt khiến bạn có thể tạo ra bất kỳ loại website nào mà bạn nghĩ ra, từ blog cá nhân, đến trang giới thiệu sản phẩm, triển lãm ảnh, đấu giá, học trực tuyến hay một trang thương mại điện tử…

  Có hàng nghìn giao diện để thay đổi bộ mặt của một website và còn nhiều hơn nữa là các plugin cho phép mở rộng tính năng. Chưa kể đến là chúng hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ ai đang sử dụng WordPress.

  Trong phần hướng dẫn sử dụng WordPress cho người mới bắt đầu này.

  Chúng tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách cài đặt WordPress, hay chọn hosting như thế nào cho phù hợp với bạn.

  Thứ mà chúng tôi muốn hướng đến là một bài hướng dẫn sử dụng WordPress đầy đủ và thật chi tiết nhất có thể.

  2.WordPress.com và chúng tôi khác nhau như thế nào?

  Nhiều người có thể nhầm lẫn giữa chúng tôi và chúng tôi rằng chúng giống nhau. Nhưng thực tế chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

  Tôi sẽ giải thích dễ hiểu nhất cho bạn.

  Với chúng tôi là một dịch vụ cho phép bạn tạo một website miễn phí trên website của họ. Họ có có giao diện có sẵn để bạn tùy chỉnh với chức năng kéo thả dễ dàng.

  Bạn được phép sử dụng một dung lượng họ cho phép (3GB nếu vượt quá sẽ phải trả thêm tiền). Nó khác giống với Wix hiện đang khá được yêu thích vì tích tùy biến dễ dàng của mình.

  Nói chung là cài đặt rất dễ dàng, ko cần thuê hosting. Để sử dụng tên miền riêng bạn cần chi trả 25$/năm. Rất tiện đối với người mới sử dụng WordPress.

  Nhưng nó cũng có những nhược điểm đó là:

  • Bạn không thể cài đặt plugin (tính năng làm nên tên tuổi của wordpss).
  • Nếu muốn sử dụng plugin bạn phải trả phí ( 25$/tháng, quá chát)
  • Không thể sử dụng theme bên ngoài.
  • Bạn không có quyền kiểm soát 100% với website của mình. Họ có thể xóa website của bạn bất kỳ lúc nào..

  Với chúng tôi là một website cung cấp bộ mã nguồn mở của nền tảng WordPress được cập nhật liên tục và hoàn toàn MIỄN PHÍ.

  Kèm theo đó là thư viện plugin miễn phí, diễn dàn hỗ trợ về wordprss. Điều bạn cần làm là:

  • Tải bộ mã nguồn tại WordPress.org
  • Mua một hosting và tên miền
  • Tiền hành cài đặt WordPress

  Ưu điểm của chúng tôi các bạn có thể thấy bạn có thể dễ dàng thay đổi giao diện, sử dụng plugin, toàn quyền kiểm soát 100% với website.

  Mình đã có bài viết so sánh về chúng tôi và chúng tôi bấm vào link này để xem.

  3. Những thứ cần chuẩn bị để học WordPress

  Như tôi đã giới thiệu ở trên để học WordPress bạn sẽ cần Hosting và Domain.

  Hoặc đơn giản hơn là bạn cài đặt Localhost để sử dụng máy tính của mình làm máy chủ (giả lập)

  Đây là cách khá tiện, và tiết kiệm để bạn có thể học hoặc test mọi thứ mà không mất tiền.

  Đọc 2 bài Mua tên miền ở đâu là tốt nhất và Thuê hosting ở đâu là tốt nhất. Mình có giới thiệu một số nhà cung cấp chất lượng đến các bạn.

  Sau này bạn có thể sử dụng VPS, (yêu cầu có chút kiến thức về quản trị VPS).

  4. Hướng dẫn sử dụng WordPress

  1.Cài đặt WordPress

  Sau khi có tên miền và hosting là bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress.

  Những bước tiến hành cài đặt khá đơn giản, bạn không cần phải là người am hiểu về kỹ thuật cũng có thể làm được

  Đơn giản chỉ cần bạn làm theo hướng dẫn của tôi ở bài viết sau: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên bất kỳ hosting nào

  Để bắt đầu sử dụng website, bạn cần đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu được điền trong quá trình cài đặt.

  Đây là khu vực chính của quản trị viên WordPress nới bạn cài đặt thông số kỹ thuật cho website, tạo bài viết và trang, cài đặt giao diện và plugin và nhiều tính năng khác nữa.

  Trong lần cài đặt đầu tiên của WordPress, bạn sẽ nhìn thấy khu vực “Chào mừng tới WordPress” ngay trên đầu màn hình.

  Ở trong bài viết này mình sử dụng WordPress Tiếng Việt, nếu các bạn không quen sử dụng Tiếng Anh có thể chuyển sang cho dễ dùng.

  Bạn có thể quan sát, chiêm ngưỡng giao diện mặc định của WordPress được cài đặt ở ngoài trang chủ.

  2. Thiết lập đầu tiên (Settings)

  Có một vài thông số cài đặt mà bạn cần phải quan tâm trong lần đầu tiên sử dụng WordPress.

  Chọn Cài đặtTổng quan và bạn sẽ nhìn thấy một vài tuỳ chọn cho website:

 • Tiêu đề trang (tên của website)
 • Khẩu hiệu (miêu tả trang web)
 • Địa chỉ WordPress (vị trí của website)
 • Địa chỉ trang web (trang chủ của website nếu bạn cài đặt WordPress trong thư mục khác)
 • Địa chỉ thử điện tử (email của quản trị viên)
 • Thành viên (chọn nếu bạn muốn cho người khác đăng ký là thành viên của website)
 • Vai trò thành viên mới (vai trò của người mới đăng ký trong website)
 • Múi giờ
 • Định dạng ngày
 • Định dạng thời gian
 • Tuần bắt đầu vào
 • Ngôn ngữ của trang
 • Bạn không nhất thiết phải thay đổi mọi thứ ở đây, nhưng hãy nhớ rằng có thể bạn sẽ cần đến chúng trong tương lai khi bạn thay đổi tên miền, thay đổi hosting hay đổi tiêu đề.

  3. Đường dẫn tĩnh (Permalinks)

  Việc tiếp theo cần phải làm là cài đặt “đường dẫn tĩnh” – cấu trúc URL mà website sẽ sử dụng. Mặc định của WordPress, cấu trúc này sẽ có dạng:

  Đây không phải là một cấu trúc tuyệt vời và không thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, WordPress cung cấp cho người dùng rất nhiều lựa chọn có sẵn để thay đổi cấu trúc mặc định như:

  Trông đã tốt hơn nhiều rồi đúng không nào. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lựa chọn Tên bài và sử dụng tên bài viết để có đường dẫn ngắn nhất và đẹp nhất trong mắt người dùng:

  Và đừng quên chọn nút ” Lưu thay đổi “.

  Đây là một tính năng tuyệt vời của WordPress nhưng cần phải được quản lý để tránh các spammer.

  Chúng tôi khuyên bạn nên bỏ chọn ” Cho phép liên kết các thông báo từ các blog khác (pingbacks và trackbacks) trên các bài viết mới “.

  Vì tính năng này sẽ gây nhiều phiên phức cho website sau này.

  Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã miêu tả rất chi tiết trong bài viết làm thế nào để vô hiệu hóa self pingbacks.

  Những lựa chọn còn lại hãy cứ để mặc định nếu như bạn không biết chắc mình đang làm gì.

  Bạn có thể chọn ảnh mặc định người cho các thành viên.

  Cho phép bạn tùy chỉnh một số thứ như: Tông màu, Ngôn Ngữ..

  Chúng tôi khuyên bạn không nên làm như vậy vì nó sẽ gây khó khăn trong quá trình soạn thảo bài viết.

  Bạn có thể tuỳ chọn màu sắc hiển thị cho khu vực admin nếu thấy màu sắc mặc định quá nhàm chán. Hay ẩn “Thanh công cụ” trong quá trình sử dụng website.

  Thanh công cụ được hiển thị trên cùng của trang web với một vài tính năng cho phép bạn chỉnh sửa bài viết, website một cách nhanh và thuận tiện nhất.

  Cá nhân tôi khuyên bạn cứ giữ nguyên như vậy bởi tôi thích sự thuận tiện trong quá trình vận hành website của mình.

  Ngay bên dưới những tuỳ chọn này, bạn có thể nhập tên, thông tin liên hệ, website cá nhân và đoạn miêu tả ngắn về bạn.

  4. Các chức năng chính trong WordPress

  Vậy là bạn đã khá quen thuộc với cách cài đặt wordpss, cấu hình chung của WordPress.

  Bây giờ là thời điểm sử dụng chúng vào những mục đích hữu ích hơn và xây dưng nội dung cho website của bạn.

  Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách đăng bài viết và trang với một vài tuỳ chọn mà bạn có thể sử dụng sau này.

  Vậy bài viết là gì? và trang là gì? Chúng tôi đã chỉ ra sự khác biệt giữa Post và Page trong WordPress rất kỹ lưỡng trong bài viết trên.

  1. Soạn thảo bài viết (Post)

  Hãy truy cập vào Bài viếtViết bài mới.

  Chúng ta cùng đi đến trang soạn thảo bài viết. Nơi để bạn tạo nội dung cũng như mang lại giá trị cho người đọc

  Có một số vùng bạn cần chú ý như:

  Ngay phía trên, bạn sẽ thấy “trình soạn thảo nâng cao”, nơi cho phép bạn chỉnh sửa định dạng bài viết như bôi đạm, in nghiêng, thêm đường dẫn… Và phía trên công cụ soản thảo là nút ” Thêm Media “, nơi bạn dùng để thêm ảnh, video, gif….v.. cho bài viết.

  Hãy trải nghiệm ngay bây giờ bằng cách nhập tiêu đề bài viết và một vài nội dung tuỳ thích, sau đó bấm “Lưu nháp”. Với chức năng lưu nháp bài viết đó sẽ được lưu tạm như một bản nháp để bạn có thể tiếp tục khi bài viết còn chưa hoàn thiện

  Nếu muốn thêm đường dẫn, hãy chọn đoạn chữ mà bạn muốn gắn link cho chúng và chọn biểu tượng đường dẫn, rồi nhập đường dẫn bất kỳ bạn muốn. Bạn có thể chọn nút “Xem thử” để xem thành quả của mình trên trang web. Bạn yên tâm, bài viết chưa được công khai trong chế độ này.

  Khi bấm vào biểu tượng ở ngoài cùng bên tay phải trên thanh công cụ với tên gọi “Hiện hoặc ẩn thanh công cụ”, sẽ xuất hiện dòng thứ hai ngay bên dưới với nhiều lựa chọn hơn cho định dạng bài viết.

  Vì vậy cho nên chúng ta phải viết bài chuẩn SEO. Điều đó giúp bài viết của bạn có thứ hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm, thứ hạng cao hơn đồng nghĩa việc có nhiều traffic hơn và được nhiều người biết đến hơn.

  2. Hướng dẫn tạo trang (Page)

  Như ở trên mình đã có bài giải thích sự khác biệt giữa Post và Page. Nói tóm lại Post mang tính cập nhật thay đổi liên tục, còn Page rất ít thay đổi, và có tính độc lập thường chỉ tạo một lần sử dụng mãi mãi như trang Liên hệ của website.

  Để tạo Trang(Page) bên thang Menu bên trái Page ” Add New

  Ỏ bên tay phải sẽ có thêm một ô đó là Page Attributes (thuộc tính trang).

  Ngoài ra bạn có thể chọn giao diện riêng cho trang.

  Phần quan trọng của bất kỳ blog chuyên nghiệp nào chính là hình ảnh. Đã có nhiều chứng mình rằng bài viết có hình ảnh có nhiều lượt view hơn những bài viết không có.

  Trong trang soạn thảo bài viết, chọn nút “Thêm Media” phía trên thanh công cụ. Một popup xuất hiện và hiển thị toàn bộ hình ảnh mà bạn đã sử dụng trong website hoặc tải lên trước đó.

  Để thêm ảnh mới, chọn tab “Tải tập tin lên”, sẽ mở ra chức năng tải file của WordPress.

  Tại đây, bạn chỉ cần kéo thả một hoặc nhiều hình ảnh từ máy tính vào trong khu vực này hoặc bấm bút “Chọn tập tin”. Một khi ảnh đã được tải lên thành công, bạn sẽ nhìn thấy một vài tuỳ chọn bên tay phải màn hình.

  Các tính năng này cho phép bạn đặt tiêu đề hay miêu tả cho bức ảnh nếu cần thiết, thẻ Alt và một vài tuỳ chọn hiển thị trong bài viết. Tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa Alt Text Và tiêu đề hình ảnh.

  Để học cách quản lý thư viện Media một cách chuyên nghiệp hãy đọc bài viết: Hướng dẫn hoàn thiện về cách quản lý hình ảnh trong WordPress.

  Ngoài ra bạn cũng có thể tạo và chèn Gallery hình ảnh trong trang WordPress, nếu bạn là một nhiếp ảnh gia thì tạo một Gallery ảnh sẽ giúp website trông rất chuyên nghiệp và đẹp mắt

  Vậy là bạn đã hoàn thành việc soạn thảo bài viết đầu tiên cho website, bao gồm cả việc thêm đường dẫn và hình ảnh trong đó, nên tôi tin chắc rằng bạn đã sẵn sàng công khai nội dung đó với toàn bộ thế giới. Nhưng trước khi đăng bài viết, còn một vài việc bạn phải hoàn thành trước đã.

  Bên tay phải của màn hình soạn thảo, có một vài lựa chọn mà bạn nên hoàn tất. Bỏ qua mục đầu tiên “Đăng bài viết”, chúng ta sẽ quay lại đây cuối cùng.

  Điền một vài tag và bấm “Thêm” ngay sau đó. Và cuối cùng là ô hình ảnh đai diện. Tại đây, bạn sẽ tải lên hình ảnh liên kết với bài viết này. Mỗi một giao diện sẽ hiển thị hình ảnh này một cách khác nhau, nhưng về cơ bản thì sẽ hiển thị một ảnh to phía trên hoặc bên cạnh tiêu đề bài viết.

  Để công khai bài viết của bạn trên trang web, đơn giản là bấm nút “Đăng bài viết” và thế là xong. Trươc khi làm việc đó, nếu bạn muốn trải nghiệm một vài thu thuat wordpss hay tính năng khác của WordPress như lập lịch bài đăng, thì bạn chỉ việc chọn “Chỉnh sửa” ngay bên cạnh đoạn “Đăng ngay lập tức”, bạn sẽ chọn được chính xác ngày và giờ mà bài viết sẽ được công khai.

  Nếu làm như vậy, nút “Đăng bài viết” sẽ tư động chuyển thành “Lên lịch” và khi đó bài viết của bạn sẽ được đăng vào đúng thời điểm mà bạn đã chọn trước đó. Đây là một tính năng tuyệt vời nếu bạn muốn thêm nhiều bài viết cùng lúc và phân chia thời gian đăng bài trong một khoảng thời gian khác nhau.

  Trước khi đăng bài viết nhớ bấm “Xem thử” để xem mình còn sai sót gì trước khi công khai bài viết hay không

  Giúp bạn có thể dễ dàng quay lại bạn chỉnh sửa cũ nếu muốn.

  Bạn sẽ cần ít nhất 2 bản nháp để sử dụng tính năng này. Bấm vào Revision (Xem lại) để chọn phiên bản muốn khôi phục

  Trên Diều Hâu tôi đã vô hiệu hóa Post Revision để tối ưu cơ sở dữ liệu, vì chúng thường chiếm dung lượng khá lơn trên hosting.

  Để chèn video vào bài viết rất hơn đoan giản, bạn chỉ cần copy đường dẫn của video đó và dán vào bài viết là được.

  Hoặc bạn có thêm bằng cách vào Thêm Media ” Chèn từ URL. Nhập đường dẫn video ( tốt nhất là từ youtube), rồi chọn chèn vào bài viết là được

  Trong WordPress có tính năng Embed cho phép tự động nhận diện những liên kết từ video và chuyển nó thành dạng nhúng video. Vì vậy mà bạn chỉ cần copy paste đường dẫn video.

  5. Giới thiệu về giao diện WordPress

  • Blogging – được thiết kế với mục đích tạo blog cá nhân.
  • Business – tạo dựng trang giới thiệu công ty, doanh nghiệp.
  • Portfolio – hiển thị hình ảnh hay video.
  • Magazine – gần giống như blog nhưng có nhiều giao diện hiển thị.
  • eCommerce – xây dựng website thương mại điện tử.
  • Multi-pupose – một giao diện đồ sộ có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau.
  • App – Một giao diện được xây dựng cho một mục đích cụ thể như: tuyển dụng, học trực tuyến hay đấu thầu.
  • Frameworks – bộ giao diện nền tảng giúp các nhà phát triển có thể tạo ra theme mới dễ dàng hơn.

  Mỗi giao diện sẽ có cách hiển thị khác nhau cũng như tính năng khác nhau. Cho nên hãy tham khảo thật kỹ miêu tả, bản demo của theme trước khi quyết định sử dụng. Tiếp theo chúng tôi sẽ chỉ cho bạn nơi có thể tải giao diện miễn phí và giao diện trả phí, sự khác nhau của hai loại đó và cách cài đặt chúng trên WordPress.

  WordPress cung cấp cho người dùng một cung cụ có sẵn để thay đổi giao diện trang web. Trong công cụ này, bạn sẽ thay đổi màu sắc, ảnh nền, logo và nhiều thứ khác. Tất cả giao diện đều có những lựa chọn khác nhau.

  Đầu tiên hãy đặt tên và bấm “Tạo trình đơn”.

  • Lưu trữ – danh sách bài viết theo tháng
  • Lịch
  • Chuyên mục – danh sách chuyên mục
  • Meta – đăng nhập, RSS
  • Trang – danh sách các trang.
  • Bài viết mới
  • RSS
  • Tìm kiếm
  • Mây thẻ – danh sách các tag được sử dụng nhiều nhất
  • Văn bản – soạn thảo HTML

  6. Giới Thiệu Về Plugin

  Chúng ta sẽ chuyển đến một phần vô cùng quan trọng và mạnh mẽ nhất của WordPress: Plugin. Plugin cho phép người dùng mở rộng các tính năng của website mà không cần phải chạm tay vào bất kỳ dòng code nào. Đơn giản chỉ cần tải lên và kích hoạt để sử dụng, thật dễ dàng phải không.

  Có hàng nghìn plugin với các tính năng khác nhau như:

  • Yoast SEO Premium – Tối ưu SEO, tăng thứ hạng website.
  • iThemes BackupBuddy – Sao lưu đề phòng trường hợp rủi ro.
  • WP Rocket – Tăng tốc Website đơn giản hiệu quả.
  • WooCommerce Plugin – Plugin giúp bạn bán hàng tốt hơn.
  • Membership Plugin – Cho bạn tạo cộng đồng trên website của mình.

  Để cài đặt plugin, bạn hãy tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt plugin WordPress, nơi chúng tôi hướng dẫn bạn từng bước rất cụ thể mà ai cũng có thể làm được.

  1. Tải Plugin miễn phí ở đâu?

  Lại một lần nữa, nơi bạn có thể tải plugin miễn phí chính là kho chính thức của WordPress. Nơi chứa tới 40,000 plugin với tất cả các tính năng mà mọi website đều dùng đến.

  2. Mua Plugin cao cấp ở đâu?

  Giống như WordPress Theme, plugin trả tiền được cung cấp bởi một công ty hoặc trên chợ plugin. Một trong những chợ plugin lớn nhất hiện tại là CodeCanyon với hơn 3,700 sản phẩm với rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.

  Mức giá để sở hữu một plugin cao cấp rất khách nhau, có thể chỉ $3-$4 / sản phẩm, nhưng có những plugin bạn phải chi trả số tiền lên tới $100 để sở hữu như các plugin về bảo mật, tăng tốc, hay backup dữ liệu.

  Chính vì thế chúng tôi khuyên bạn đăng ký thành viên của TheDevKit để được sử dụng các plugin cao cấp với mức giá không thể rẻ hơn mà vẫn CHẤT LƯỢNG. Bạn sẽ có cơ hội sử dụng nhưng plugin hàng đầu hiện nay như BackupBuddy, iTheme Security Pro, WP Rocket.. với giá chỉ bằng CỐC CAFE

  Mặc dù đây chỉ là hướng dẫn sử dụng WordPress cở bản để bạn làm quen với WordPress, nhưng hy vọng nó hữu ích với bạn. Sau khi đã năm được tìm hiểu thêm về thủ thuật WordPress, với rất nhiều mẹo hay mà bạn không thể bảo qua. Ngoài ra nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về WordPress đừng bỏ qua những bài viết này (Đây đều là những seri được mình tổng hợp lại sau nhiều năm sử dụng và nghiên cứu về WordPress)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Admin WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Loco Translate Để Việt Hóa Theme WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Child Theme Trong WordPress
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Giao Diện (Theme) Cho Website WordPress
 • Cách Tìm Theme Hoặc Plugin Của 1 Trang WordPress Đang Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Cơ Bản Cho Người Mới (Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Uber Cho Người Dùng Mới
 • Hướng Dẫn Kiếm Tiền Với Dropshipping Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Dropshipping Trên Amazon Có Lợi Ích Gì Để Tạo Thu Nhập Ổn Định Ít Rủi Ro
 • Email Marketing: #1 Hướng Dẫn (Chi Tiết) Cho Người Mới
 • Email Marketing Là Gì ? Hướng Dẫn Làm Email Marketing Hiệu Quả
 • Nếu bạn đang tìm hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản cho người mới.

  Thì đây là sẽ là một bài đầy đủ về học WordPress từ A-Z chi tiết.

  Đây chủ yếu là những khái niệm cơ bản nhất.

  Giúp bạn dễ dàng làm quen với WordPress.

  WordPress đã trở thành một hệ thống quản lý nội dung lớn nhất trên internet ngày nay với hơn 66% thị trường và được sử dụng bởi 23,3% website trên toàn thế giới.

  Ngày nay WordPress đã không còn chỉ là một công cụ quản lý nội dung đơn giản, mà nó có thể làm mọi thứ từ website bán hàng, tin tức, giới thiệu công ty, bất động sản …v…v..

  1.WordPress là gì?

  WordPress được bắt đầu từ năm 2003 khi nhà sáng lập Matt Mullenweg phát triển một dự án nhỏ mang tên b2/Cafelog.

  Với sự trợ giúp của Mike Little, họ đã sử dụng bộ mã nguồn đó để tạo nên phiên bản đầu tiên của WordPress vào ngày 27/5/2003.

  Và tôi tin chắc rằng, trong khoảng thời gian đó họ không hề nghĩ rằng thứ họ vừa tạo ra lại ảnh hưởng đến thế giới ngày hôm nay.

  Từ lúc đó đến nay, WordPress được phát triển từ một công cụ cho việc viết blog trở thành một website quản lý nội dung (được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng với MySQL database).

  WordPress linh hoạt khiến bạn có thể tạo ra bất kỳ loại website nào mà bạn nghĩ ra, từ blog cá nhân, đến trang giới thiệu sản phẩm, triển lãm ảnh, đấu giá, học trực tuyến hay một trang thương mại điện tử…

  Có hàng nghìn giao diện để thay đổi bộ mặt của một website và còn nhiều hơn nữa là các plugin cho phép mở rộng tính năng. Chưa kể đến là chúng hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ ai đang sử dụng WordPress.

  Trong phần hướng dẫn sử dụng WordPress cho người mới bắt đầu này.

  Chúng tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách cài đặt WordPress, hay chọn hosting như thế nào cho phù hợp với bạn.

  Thứ mà chúng tôi muốn hướng đến là một bài hướng dẫn sử dụng WordPress đầy đủ và thật chi tiết nhất có thể.

  2.WordPress.com và chúng tôi khác nhau như thế nào?

  Nhiều người có thể nhầm lẫn giữa chúng tôi và chúng tôi rằng chúng giống nhau. Nhưng thực tế chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

  Tôi sẽ giải thích dễ hiểu nhất cho bạn.

  Với chúng tôi là một dịch vụ cho phép bạn tạo một website miễn phí trên website của họ. Họ có có giao diện có sẵn để bạn tùy chỉnh với chức năng kéo thả dễ dàng.

  Bạn được phép sử dụng một dung lượng họ cho phép (3GB nếu vượt quá sẽ phải trả thêm tiền). Nó khác giống với Wix hiện đang khá được yêu thích vì tích tùy biến dễ dàng của mình.

  Nói chung là cài đặt rất dễ dàng, ko cần thuê hosting. Để sử dụng tên miền riêng bạn cần chi trả 25$/năm. Rất tiện đối với người mới sử dụng WordPress.

  Nhưng nó cũng có những nhược điểm đó là:

  • Bạn không thể cài đặt plugin (tính năng làm nên tên tuổi của wordpss).
  • Nếu muốn sử dụng plugin bạn phải trả phí ( 25$/tháng, quá chát)
  • Không thể sử dụng theme bên ngoài.
  • Bạn không có quyền kiểm soát 100% với website của mình. Họ có thể xóa website của bạn bất kỳ lúc nào..

  Với chúng tôi là một website cung cấp bộ mã nguồn mở của nền tảng WordPress được cập nhật liên tục và hoàn toàn MIỄN PHÍ.

  Kèm theo đó là thư viện plugin miễn phí, diễn dàn hỗ trợ về wordprss. Điều bạn cần làm là:

  • Tải bộ mã nguồn tại WordPress.org
  • Mua một hosting và tên miền
  • Tiền hành cài đặt WordPress

  Ưu điểm của chúng tôi các bạn có thể thấy bạn có thể dễ dàng thay đổi giao diện, sử dụng plugin, toàn quyền kiểm soát 100% với website.

  Mình đã có bài viết so sánh về chúng tôi và chúng tôi bấm vào link này để xem.

  3.Những thứ cần chuẩn bị để học WordPress

  Như tôi đã giới thiệu ở trên để học WordPress bạn sẽ cần Hosting và Domain.

  Hoặc đơn giản hơn là bạn cài đặt Localhost để sử dụng máy tính của mình làm máy chủ (giả lập)

  Đây là cách khá tiện, và tiết kiệm để bạn có thể học hoặc test mọi thứ mà không mất tiền.

  Đọc 2 bài Mua tên miền ở đâu là tốt nhất và Thuê hosting ở đâu là tốt nhất. Mình có giới thiệu một số nhà cung cấp chất lượng đến các bạn.

  Sau này bạn có thể sử dụng VPS, (yêu cầu có chút kiến thức về quản trị VPS).

  4.Hướng dẫn sử dụng WordPress

  1.Cài đặt WordPress

  Sau khi có tên miền và hosting là bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress.

  Những bước tiến hành cài đặt khá đơn giản, bạn không cần phải là người am hiểu về kỹ thuật cũng có thể làm được

  Đơn giản chỉ cần bạn làm theo hướng dẫn của tôi ở bài viết sau: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên bất kỳ hosting nào

  Để bắt đầu sử dụng website, bạn cần đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu được điền trong quá trình cài đặt.

  Màn hình đăng nhập

  Khi đã đăng nhập thành công, trang đầu tiên nhìn thấy sẽ là Dashboard (bảng tin).

  Đây là khu vực chính của quản trị viên WordPress nới bạn cài đặt thông số kỹ thuật cho website, tạo bài viết và trang, cài đặt giao diện và plugin và nhiều tính năng khác nữa.

  Trong lần cài đặt đầu tiên của WordPress, bạn sẽ nhìn thấy khu vực “Chào mừng tới WordPress” ngay trên đầu màn hình.

  Bảng tin WordPress

  Khu vực này chứa một số đường dẫn giúp bạn hiểu rõ hơn về WordPress cũng như cách sử dụng chúng.

  Ở trong bài viết này mình sử dụng WordPress Tiếng Việt, nếu các bạn không quen sử dụng Tiếng Anh có thể chuyển sang cho dễ dùng.

  Bạn có thể quan sát, chiêm ngưỡng giao diện mặc định của WordPress được cài đặt ở ngoài trang chủ.

  2.Thiết lập đầu tiên (Settings)

  Có một vài thông số cài đặt mà bạn cần phải quan tâm trong lần đầu tiên sử dụng WordPress.

  Chọn Cài đặtTổng quan và bạn sẽ nhìn thấy một vài tuỳ chọn cho website:

  Cài đặt tổng quan

  • Tiêu đề trang (tên của website)
  • Khẩu hiệu (miêu tả trang web)
  • Địa chỉ WordPress (vị trí của website)
  • Địa chỉ trang web (trang chủ của website nếu bạn cài đặt WordPress trong thư mục khác)
  • Địa chỉ thử điện tử (email của quản trị viên)
  • Thành viên (chọn nếu bạn muốn cho người khác đăng ký là thành viên của website)
  • Vai trò thành viên mới (vai trò của người mới đăng ký trong website)
  • Múi giờ
  • Định dạng ngày
  • Định dạng thời gian
  • Tuần bắt đầu vào
  • Ngôn ngữ của trang

  Bạn không nhất thiết phải thay đổi mọi thứ ở đây, nhưng hãy nhớ rằng có thể bạn sẽ cần đến chúng trong tương lai khi bạn thay đổi tên miền, thay đổi hosting hay đổi tiêu đề.

  3.Đường dẫn tĩnh (Permalinks)

  Việc tiếp theo cần phải làm là cài đặt “đường dẫn tĩnh” – cấu trúc URL mà website sẽ sử dụng. Mặc định của WordPress, cấu trúc này sẽ có dạng:

  http://www.yourdomain.com/?p=123"

  Đây không phải là một cấu trúc tuyệt vời và không thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, WordPress cung cấp cho người dùng rất nhiều lựa chọn có sẵn để thay đổi cấu trúc mặc định như:

  http://www.yourdomain.com/2015/08/19/sample-post/

  Trông đã tốt hơn nhiều rồi đúng không nào. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lựa chọn Tên bài và sử dụng tên bài viết để có đường dẫn ngắn nhất và đẹp nhất trong mắt người dùng:

  http://www.yourdomain.com/sample-post/"

  Và đừng quên chọn nút ” Lưu thay đổi “.

  Cài đặt đường dẫn tĩnh

  Đây là một tính năng tuyệt vời của WordPress nhưng cần phải được quản lý để tránh các spammer.

  Chúng tôi khuyên bạn nên bỏ chọn ” Cho phép liên kết các thông báo từ các blog khác (pingbacks và trackbacks) trên các bài viết mới “.

  Vì tính năng này sẽ gây nhiều phiên phức cho website sau này.

  Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã miêu tả rất chi tiết trong bài viết làm thế nào để vô hiệu hóa self pingbacks.

  Những lựa chọn còn lại hãy cứ để mặc định nếu như bạn không biết chắc mình đang làm gì.

  Ở phía cuối của trang web, có một vài lựa chọn cho ảnh đại diện. Nơi bạn nhìn thấy hình người nhỏ bên trái tên người.

  Bạn có thể chọn ảnh mặc định người cho các thành viên.

  Ảnh đại diện mặc định

  5.Hồ sơ của bạn

  Một phần bạn không thể bỏ qua đó là trang hồ sơ cá nhân của bạn. Phần này nằm trong Thành viên ” Hồ sơ của bạn.

  Cho phép bạn tùy chỉnh một số thứ như: Tông màu, Ngôn Ngữ..

  Hồ sơ cá nhân

  Phần trên cùng của trang, có một lựa chọn cho phép bạn có thể tắt tính năng “Hiển thị”.

  Chúng tôi khuyên bạn không nên làm như vậy vì nó sẽ gây khó khăn trong quá trình soạn thảo bài viết.

  Bạn có thể tuỳ chọn màu sắc hiển thị cho khu vực admin nếu thấy màu sắc mặc định quá nhàm chán. Hay ẩn “Thanh công cụ” trong quá trình sử dụng website.

  Thanh công cụ được hiển thị trên cùng của trang web với một vài tính năng cho phép bạn chỉnh sửa bài viết, website một cách nhanh và thuận tiện nhất.

  Cá nhân tôi khuyên bạn cứ giữ nguyên như vậy bởi tôi thích sự thuận tiện trong quá trình vận hành website của mình.

  Ngay bên dưới những tuỳ chọn này, bạn có thể nhập tên, thông tin liên hệ, website cá nhân và đoạn miêu tả ngắn về bạn.

  4.Các chức năng chính trong WordPress

  Vậy là bạn đã khá quen thuộc với cách cài đặt wordpss, cấu hình chung của WordPress.

  Bây giờ là thời điểm sử dụng chúng vào những mục đích hữu ích hơn và xây dưng nội dung cho website của bạn.

  Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách đăng bài viết và trang với một vài tuỳ chọn mà bạn có thể sử dụng sau này.

  Vậy bài viết là gì? và trang là gì? Chúng tôi đã chỉ ra sự khác biệt giữa Post và Page trong WordPress rất kỹ lưỡng trong bài viết trên.

  1.Soạn thảo bài viết (Post)

  Hãy truy cập vào Bài viếtViết bài mới.

  Chúng ta cùng đi đến trang soạn thảo bài viết. Nơi để bạn tạo nội dung cũng như mang lại giá trị cho người đọc

  Có một số vùng bạn cần chú ý như:

  Trang soạn thảo bài viết có chứa một ô trống cho phép bạn nhập tiêu đề bài viết và một ô to hơn nằm ngay bên dưới để nhập nội dung của bài viết.

  Ngay phía trên, bạn sẽ thấy “trình soạn thảo nâng cao”, nơi cho phép bạn chỉnh sửa định dạng bài viết như bôi đạm, in nghiêng, thêm đường dẫn… Và phía trên công cụ soản thảo là nút ” Thêm Media “, nơi bạn dùng để thêm ảnh, video, gif….v.. cho bài viết.

  Hãy trải nghiệm ngay bây giờ bằng cách nhập tiêu đề bài viết và một vài nội dung tuỳ thích, sau đó bấm “Lưu nháp”. Với chức năng lưu nháp bài viết đó sẽ được lưu tạm như một bản nháp để bạn có thể tiếp tục khi bài viết còn chưa hoàn thiện

  Nếu muốn thêm đường dẫn, hãy chọn đoạn chữ mà bạn muốn gắn link cho chúng và chọn biểu tượng đường dẫn, rồi nhập đường dẫn bất kỳ bạn muốn. Bạn có thể chọn nút “Xem thử” để xem thành quả của mình trên trang web. Bạn yên tâm, bài viết chưa được công khai trong chế độ này.

  Mặc định, bạn sẽ có nhiều lựa chọn để định dạng bài viết trên thanh công cụ soản thảo.

  Khi bấm vào biểu tượng ở ngoài cùng bên tay phải trên thanh công cụ với tên gọi “Hiện hoặc ẩn thanh công cụ”, sẽ xuất hiện dòng thứ hai ngay bên dưới với nhiều lựa chọn hơn cho định dạng bài viết.

  Một điều quan trọng nữa là đưa bài viết đến được nhiều người đọc. Một bài viết có hay đến đâu mà không ai đọc thì cũng thật vô ích phải không.

  Vì vậy cho nên chúng ta phải viết bài chuẩn SEO. Điều đó giúp bài viết của bạn có thứ hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm, thứ hạng cao hơn đồng nghĩa việc có nhiều traffic hơn và được nhiều người biết đến hơn.

  2.Hướng dẫn tạo trang (Page)

  Như ở trên mình đã có bài giải thích sự khác biệt giữa Post và Page. Nói tóm lại Post mang tính cập nhật thay đổi liên tục, còn Page rất ít thay đổi, và có tính độc lập thường chỉ tạo một lần sử dụng mãi mãi như trang Liên hệ của website.

  Để tạo Trang(Page) bên thang Menu bên trái Page ” Add New

  Giống như tạo một bài viết mới sẽ có một khung soạn thảo văn bản hiện ra cho bạn. Nhập nội dung mà bạn muốn ở dưới khung

  Ỏ bên tay phải sẽ có thêm một ô đó là Page Attributes (thuộc tính trang).

  Bạn có thể thêm trang mẹ con cho trang mới tạo: giống như việc tạo một thư mục con trên máy tính. Trang con sẽ có đường dẫn: tenmiencuaban/trangme/trangcon/

  Ngoài ra bạn có thể chọn giao diện riêng cho trang.

  3.Quản lý thư viện Media

  Phần quan trọng của bất kỳ blog chuyên nghiệp nào chính là hình ảnh. Đã có nhiều chứng mình rằng bài viết có hình ảnh có nhiều lượt view hơn những bài viết không có.

  Tất cả hình ảnh, video và âm thanh trong WordPress đều được quản lý bởi “Thư viện Media”. Khi soạn thảo bài viết, bạn có thể truy cập vào thư viện để tải ảnh hoặc sử dụng hình ảnh có sẵn từ trước.

  Trong trang soạn thảo bài viết, chọn nút “Thêm Media” phía trên thanh công cụ. Một popup xuất hiện và hiển thị toàn bộ hình ảnh mà bạn đã sử dụng trong website hoặc tải lên trước đó.

  Để thêm ảnh mới, chọn tab “Tải tập tin lên”, sẽ mở ra chức năng tải file của WordPress.

  Tại đây, bạn chỉ cần kéo thả một hoặc nhiều hình ảnh từ máy tính vào trong khu vực này hoặc bấm bút “Chọn tập tin”. Một khi ảnh đã được tải lên thành công, bạn sẽ nhìn thấy một vài tuỳ chọn bên tay phải màn hình.

  Các tính năng này cho phép bạn đặt tiêu đề hay miêu tả cho bức ảnh nếu cần thiết, thẻ Alt và một vài tuỳ chọn hiển thị trong bài viết. Tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa Alt Text Và tiêu đề hình ảnh.

  Nhấn “Chèn vào bài viết” và hình ảnh đó sẽ được thêm vào bài viết. Nếu cần thay đổi bất cứ tuỳ chọn gì, chỉ việc chọn hình ảnh đó và thanh công cụ sẽ xuất hiện để bạn thực hiện việc đó.

  Để học cách quản lý thư viện Media một cách chuyên nghiệp hãy đọc bài viết: Hướng dẫn hoàn thiện về cách quản lý hình ảnh trong WordPress.

  Ngoài ra bạn cũng có thể tạo và chèn Gallery hình ảnh trong trang WordPress, nếu bạn là một nhiếp ảnh gia thì tạo một Gallery ảnh sẽ giúp website trông rất chuyên nghiệp và đẹp mắt

  4.Đăng bài viết

  Vậy là bạn đã hoàn thành việc soạn thảo bài viết đầu tiên cho website, bao gồm cả việc thêm đường dẫn và hình ảnh trong đó, nên tôi tin chắc rằng bạn đã sẵn sàng công khai nội dung đó với toàn bộ thế giới. Nhưng trước khi đăng bài viết, còn một vài việc bạn phải hoàn thành trước đã.

  Bên tay phải của màn hình soạn thảo, có một vài lựa chọn mà bạn nên hoàn tất. Bỏ qua mục đầu tiên “Đăng bài viết”, chúng ta sẽ quay lại đây cuối cùng.

  Điền một vài tag và bấm “Thêm” ngay sau đó. Và cuối cùng là ô hình ảnh đai diện. Tại đây, bạn sẽ tải lên hình ảnh liên kết với bài viết này. Mỗi một giao diện sẽ hiển thị hình ảnh này một cách khác nhau, nhưng về cơ bản thì sẽ hiển thị một ảnh to phía trên hoặc bên cạnh tiêu đề bài viết.

  Một khi bạn đã cảm thấy thoả mãn với những lựa chọn của mình, hãy quay lại khu vực trên cùng bên phải, nơi chúng ta đã bỏ qua lúc nãy “Đăng bài viết”.

  Để công khai bài viết của bạn trên trang web, đơn giản là bấm nút “Đăng bài viết” và thế là xong. Trươc khi làm việc đó, nếu bạn muốn trải nghiệm một vài thu thuat wordpss hay tính năng khác của WordPress như lập lịch bài đăng, thì bạn chỉ việc chọn “Chỉnh sửa” ngay bên cạnh đoạn “Đăng ngay lập tức”, bạn sẽ chọn được chính xác ngày và giờ mà bài viết sẽ được công khai.

  Nếu làm như vậy, nút “Đăng bài viết” sẽ tư động chuyển thành “Lên lịch” và khi đó bài viết của bạn sẽ được đăng vào đúng thời điểm mà bạn đã chọn trước đó. Đây là một tính năng tuyệt vời nếu bạn muốn thêm nhiều bài viết cùng lúc và phân chia thời gian đăng bài trong một khoảng thời gian khác nhau.

  Trước khi đăng bài viết nhớ bấm “Xem thử” để xem mình còn sai sót gì trước khi công khai bài viết hay không

  5.Chức năng Revision

  Revision ( quảy lý nhật ký soạn thảo) chức năng này cho phép bạn lưu lại những bạn chỉnh sửa gần nhất của một bài viết khi lưu bản nháp.

  Giúp bạn có thể dễ dàng quay lại bạn chỉnh sửa cũ nếu muốn.

  Bạn sẽ cần ít nhất 2 bản nháp để sử dụng tính năng này. Bấm vào Revision (Xem lại) để chọn phiên bản muốn khôi phục

  Trên Diều Hâu tôi đã vô hiệu hóa Post Revision để tối ưu cơ sở dữ liệu, vì chúng thường chiếm dung lượng khá lơn trên hosting.

  6.Cách chèn video vào bài viết

  Để chèn video vào bài viết rất hơn đoan giản, bạn chỉ cần copy đường dẫn của video đó và dán vào bài viết là được.

  Hoặc bạn có thêm bằng cách vào Thêm Media ” Chèn từ URL. Nhập đường dẫn video ( tốt nhất là từ youtube), rồi chọn chèn vào bài viết là được

  Trong WordPress có tính năng Embed cho phép tự động nhận diện những liên kết từ video và chuyển nó thành dạng nhúng video. Vì vậy mà bạn chỉ cần copy paste đường dẫn video.

  Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều cách tại: Làm Thế Nào Nhúng Facebook Video Vào WordPress

  5. Giới thiệu về giao diện WordPress

  1. Các loại theme

  • Blogging – được thiết kế với mục đích tạo blog cá nhân.
  • Business – tạo dựng trang giới thiệu công ty, doanh nghiệp.
  • Portfolio – hiển thị hình ảnh hay video.
  • Magazine – gần giống như blog nhưng có nhiều giao diện hiển thị.
  • eCommerce – xây dựng website thương mại điện tử.
  • Multi-pupose – một giao diện đồ sộ có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau.
  • App – Một giao diện được xây dựng cho một mục đích cụ thể như: tuyển dụng, học trực tuyến hay đấu thầu.
  • Frameworks – bộ giao diện nền tảng giúp các nhà phát triển có thể tạo ra theme mới dễ dàng hơn.

  Mỗi giao diện sẽ có cách hiển thị khác nhau cũng như tính năng khác nhau. Cho nên hãy tham khảo thật kỹ miêu tả, bản demo của theme trước khi quyết định sử dụng. Tiếp theo chúng tôi sẽ chỉ cho bạn nơi có thể tải giao diện miễn phí và giao diện trả phí, sự khác nhau của hai loại đó và cách cài đặt chúng trên WordPress.

  2. Tải giao diện miễn phí ở đâu?

  Nơi tốt nhất để tải và sử dụng giao diện miễn phí là trên kho giao diện chính thức của chúng tôi Tại đây, có hơn 2000 giao diện được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ mục đích nào.

  Tại sao đây lại là nơi tốt nhất để sử dụng giao diện miễn phí? Bởi vì tất cả giao diện đều phải thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tới tay cộng đồng sử dụng. Những giao diện này hỗ trợ toàn bộ tính năng của WordPress và quan trọng hơn là an toàn cho website sử dụng.

  Bạn thậm chí chẳng cần truy cập vào trang chủ WordPress để tải giao diện cho website, mà có thể làm việc đó ngay trong bảng tin WordPress của mình. Truy cập Giao diệnThêm mới và sẽ thấy danh sách giao diện hiện ra. Tại đây, bạn có thể lọc, kiểm tra những giao diện phổ biến nhất, sử dụng nhiều nhất hoặc lọc theo màu sắc, mục đích sử dụng và tìm kiếm theo từ khóa.

  Tuy nhiên, không phải tất cả giao diện ở đây đều có chất lượng nhau nhau? Bởi vì đôi ngũ phát hành WordPress chỉ đảm bảo rằng những giao diện này hoạt động tốt với phiên bản hiện tại, sử dụng theo chuẩn của WordPress và không gây hại cho người dùng, chứ không thể kiểm định giao diện đó đã tối ưu hay chưa. Vậy nên bạn hãy tham khảo đánh giá người dùng trước khi chọn cho mình bất kỳ giao diện miễn phí nào.

  3. Mua giao diện trả phí ở đâu?

  Hay còn gọi là giao diện cao cấp, bạn sẽ phải chi trả một khoản tiền theo năm hoặc một lần duy nhất cho nhà cung cấp để sở hữu giao diện đó. Những giao diện này thường có nhiều tính năng hơn, nhưng quan trọng hơn là bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính nhà sản xuất. Họ sẽ luôn đảm bảo rằng giao diện đó sẽ hoạt động hoàn toàn ổn định khi có bất kỳ cập nhật nào WordPress. Và đây cũng là một trong những sự khác biệt giữa giao diện miễn phí và giao diện cao cấp.

  Khi đã quyết định chi trả một khoản tiền cho giao diện website, bạn sẽ phải lựa chọn giữa sự cung cấp từ công ty và chợ phân phối. Đối với chợ phân phối, họ chỉ là trung gian giữa người mua và người bán nên bạn cần phải xem xét những lời phản ảnh của khách hàng, cũng như đánh giá về chất lượng sản phẩm.

  Một số công ty nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển giao diện cho WordPress như WooThemes, Obox, Elegant Themes, Themify… Bạn sẽ phải bỏ ra số tiền từ $60 đến $250 để sở hữu một hoặc nhiều giao diện tùy nhà sản xuất. Đối với những người mới bắt đầu, thì số tiền đó thực sự không hề nhỏ. Bạn ko biết chắc chắn được rằng, giao diện bạn bỏ tiền ra có đáp ứng hết những nhu cầu của bạn sau này hay không? Nếu không, thì đây sẽ là một khoản đầu tư không hề có lợi chút nào.

  Hãy đọc bài Theme miễn phí và trả phí khác nhau như thế nào? để tìm hiểu kỹ hơn.

  4. Cài đặt giao diện

  Khi tải xuống giao diện muốn cài đặt, bạn sẽ nhận được một file zip và có hai sự lựa chọn để bạn cài đặt. Cách đầu tiên, giải nén và tải lên thư mục wp-content/themes thông qua FTP

  http://www.yourdomain.com/wp-content/themes

  Cách đơn giản hơn là sử dụng công cụ có sẵn của WordPress. Truy cập Giao diệnThêm mớiTải giao diện lên. Chọn Browse để tải file giao diện từ máy tính, sau đó bấm “Cài đặt ngay bây giờ”.

  Sau khi quá trình tải lên hoàn thành, chọn Xem trước hoặc Kích hoạt để sử dụng giao diện cho website.Tôi đã có một bài Hướng dẫn cài đặt Theme WordPress cho người mới chi tiết cho ai còn chưa biết.

  Có thể cài đặt bao nhiêu giao diện tùy thích. Truy cập Giao diện, bạn sẽ thấy toàn bộ giao diện đã tải lên hiển thị ở đây. Từ màn hình này, bạn có thể kích hoạt bất kỳ cái nào mà bạn muốn. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên xóa những giao diện không sử dụng đến vì đây có thể là một lổ hổng bảo mật của website. Hãy tìm hiểu về bảo mật WordPress nếu bạn vẫn chưa biết.

  Hiện nay iThemes Security Plugin – Plugin Bảo Mật nên dùng nhất thời điểm này, hiện hầu như mọi website tôi đều đang dùng nó và thực sự rất hiệu quả.

  5. Tùy chỉnh giao diện

  WordPress cung cấp cho người dùng một cung cụ có sẵn để thay đổi giao diện trang web. Trong công cụ này, bạn sẽ thay đổi màu sắc, ảnh nền, logo và nhiều thứ khác. Tất cả giao diện đều có những lựa chọn khác nhau.

  6. Tạo Menu

  Đầu tiên hãy đặt tên và bấm “Tạo trình đơn”.

  7.Hướng dẫn sử dụng Widget

  Khi widget đã nằm bên phí tay phải, hãy bấm và bạn sẽ thấy một vài tùy chỉnh dành riêng cho widget đó. Ví dụ, trong hình là widget Chuyên mục – hiển thị toàn bộ chuyên mục hiện có trong hệ thống. Bạn có thể đặt tên cho chúng, hiển thị dưới dạng drop-down, hiển thị số lượng bài viết của mỗi chuyên mục.

  • Lưu trữ – danh sách bài viết theo tháng
  • Lịch
  • Chuyên mục – danh sách chuyên mục
  • Meta – đăng nhập, RSS
  • Trang – danh sách các trang.
  • Bài viết mới
  • RSS
  • Tìm kiếm
  • Mây thẻ – danh sách các tag được sử dụng nhiều nhất
  • Văn bản – soạn thảo HTML

  6. Giới Thiệu Về Plugin

  Chúng ta sẽ chuyển đến một phần vô cùng quan trọng và mạnh mẽ nhất của WordPress: Plugin. Plugin cho phép người dùng mở rộng các tính năng của website mà không cần phải chạm tay vào bất kỳ dòng code nào. Đơn giản chỉ cần tải lên và kích hoạt để sử dụng, thật dễ dàng phải không.

  Có hàng nghìn plugin với các tính năng khác nhau như:

  Để cài đặt plugin, bạn hãy tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt plugin WordPress, nơi chúng tôi hướng dẫn bạn từng bước rất cụ thể mà ai cũng có thể làm được.

  1. Tải Plugin miễn phí ở đâu?

  Lại một lần nữa, nơi bạn có thể tải plugin miễn phí chính là kho chính thức của WordPress. Nơi chứa tới 40,000 plugin với tất cả các tính năng mà mọi website đều dùng đến.

  2. Mua Plugin cao cấp ở đâu?

  Giống như WordPress Theme, plugin trả tiền được cung cấp bởi một công ty hoặc trên chợ plugin. Một trong những chợ plugin lớn nhất hiện tại là CodeCanyon với hơn 3,700 sản phẩm với rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.

  Mức giá để sở hữu một plugin cao cấp rất khách nhau, có thể chỉ $3-$4 / sản phẩm, nhưng có những plugin bạn phải chi trả số tiền lên tới $100 để sở hữu như các plugin về bảo mật, tăng tốc, hay backup dữ liệu.

  Chính vì thế chúng tôi khuyên bạn đăng ký thành viên của TheDevKit để được sử dụng các plugin cao cấp với mức giá không thể rẻ hơn mà vẫn CHẤT LƯỢNG. Bạn sẽ có cơ hội sử dụng nhưng plugin hàng đầu hiện nay như BackupBuddy, iTheme Security Pro, WP Rocket.. với giá chỉ bằng CỐC CAFE

  7.Kết Thúc

  Mặc dù đây chỉ là hướng dẫn sử dụng WordPress cở bản để bạn làm quen với WordPress, nhưng hy vọng nó hữu ích với bạn. Sau khi đã năm được tìm hiểu thêm về thủ thuật WordPress, với rất nhiều mẹo hay mà bạn không thể bảo qua. Ngoài ra nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về WordPress đừng bỏ qua những bài viết này (Đây đều là những seri được mình tổng hợp lại sau nhiều năm sử dụng và nghiên cứu về WordPress)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel Cho Người Mới
 • Hướng Dẫn Tạo Usb Boot Chuẩn Uefi Bằng Rufus
 • Cách Tạo Usb Boot, Usb Cài Windows Bằng Rufus
 • Nhân Vật Mạnh Nhất Diablo 2 Và Cách Build Chuẩn Cho Lính Mới
 • Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Diablo 2 Chi Tiết Nhất Dành Cho Gamer
 • Hướng Dẫn Sử Dụng WordPress Toolkit

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Cài Theme WordPress Giống Như Demo
 • Cách Tìm Theme Hoặc Plugin Của 1 Trang WordPress Đang Sử Dụng
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Giao Diện (Theme) Cho Website WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Child Theme Trong WordPress
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Loco Translate Để Việt Hóa Theme WordPress
 • Trong ứng dụng WordPress Toolkit trên Plesk này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết tất cả các tính năng với giao diện thân thiện và trực quan nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  1.1. Install (Quick): Cài đặt nhanh: Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản WordPress mới nhất ở vị trí bạn chỉ định. Tên người dùng (user) và mật khẩu quản trị website ngẫu nhiên sẽ được tạo ra.

  Quick Install WordPress

  1.2. Install (Custom): Cài đặt Tùy chỉnh: Thao tác này cho phép bạn cài đặt WordPress và thiết lập như sau:

  • Installation path: Đường dẫn website.
  • Administrative username and Password: Đặt tên người dùng và mật khẩu quản trị.
  • Administrator’s email: Email quản trị WordPress.
  • Interface language: Ngôn ngữ giao diện.
  • Database name, Database user name, Database user password: Tên, user và mật khẩu cơ sở dữ liệu.
  • Search Engine Visibility: Công cụ tìm kiếm khả năng hiển thị (hướng dẫn các trình thu thập thông tin không lập chỉ mục website của bạn).
  • Debug Mode: Bật chế độ gỡ lỗi.

  Cài đặt tùy chỉnh WordPress

  2. SSL/TLS

  3. Security Status

  Chỉ với 1 lần nhấp chuột, người dùng có thể đánh giá và tìm ra toàn bộ lỗ hỏng bảo mật của hệ thống. Đồng thời, công cụ này cũng sẽ hỗ trợ trong việc khắc phục những lỗ hỏng trên nếu có.

  Tại Security Status → View để kiểm tra tình trạng bảo mật cho WordPress.

  Một cài đặt mặc định của WordPress được xây dựng với các cải tiến bảo mật sau đây:

  • Restrict access to files and directories (Hạn chế quyền truy cập vào các tập tin và thư mục): Nếu quyền truy cập cho các tệp và thư mục không đủ an toàn, các tệp này có thể bị tin tặc truy cập và sử dụng để xâm phạm trang web của bạn. Biện pháp bảo mật này đặt các quyền cho tệp wp-config thành 600, cho các tệp khác thành 644 và cho các thư mục thành 755.
  • Conp security keys (Cấu hình khóa bảo mật): WordPress sử dụng các khóa bảo mật (AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY và NONCE_KEY) để đảm bảo mã hóa tốt hơn thông tin được lưu trữ trong cookie của người dùng. Khóa bảo mật tốt phải dài (60 ký tự trở lên), ngẫu nhiên và phức tạp. Kiểm tra bảo mật sẽ xác minh rằng các khóa bảo mật đã được thiết lập và chúng có chứa ít nhất các ký tự chữ và số.
  • Block directory browsing (Chặn thư mục duyệt) (có thể trở về): Nếu duyệt thư mục được bật, tin tặc có thể có được thông tin khác nhau về trang web của bạn có khả năng xâm phạm bảo mật của nó. Theo mặc định, duyệt thư mục bị tắt trong Plesk, nhưng khi nó được bật, biện pháp bảo mật này có thể chặn nó. Biện pháp này sửa đổi tệp cấu hình máy chủ (Apache, nginx cho Linux hoặc web.config cho Windows). Lưu ý rằng các chỉ thị tùy chỉnh trong tệp .htaccess hoặc web.config có thể ghi đè lên lệnh này.
  • Block unauthorized access to to chúng tôi (Chặn truy cập trái phép vào chúng tôi (có thể trở về): Tệp chúng tôi chứa thông tin nhạy cảm như thông tin truy cập cơ sở dữ liệu, v.v. Nếu, vì một số lý do, việc xử lý các tệp PHP của máy chủ web bị tắt, tin tặc có thể truy cập nội dung của tệp chúng tôi Biện pháp bảo mật này ngăn chặn truy cập trái phép vào tệp chúng tôi Biện pháp này sửa đổi tệp cấu hình máy chủ (Apache, nginx cho Linux hoặc web.config cho Windows). Lưu ý rằng các chỉ thị tùy chỉnh trong tệp .htaccess hoặc web.config có thể ghi đè lên lệnh này.
  • Disable unused scripting languages (Vô hiệu hóa các ngôn ngữ kịch bản không sử dụng): Biện pháp bảo mật này tắt hỗ trợ cho các script ngôn ngữ không được WordPress sử dụng, chẳng hạn như Python và Perl. Tắt chúng để đảm bảo rằng trang web của bạn có thể bị xâm phạm bằng cách khai thác các lỗ hổng trong các script ngôn ngữ này.
  • Change default database table pfix (Thay đổi tiền tố bảng cơ sở dữ liệu mặc định): Các bảng cơ sở dữ liệu WordPress có cùng tên tiêu chuẩn trên tất cả các cài đặt WordPress. Khi mặc định wp_ pfix được sử dụng cho tên bảng cơ sở dữ liệu, toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu WordPress là trong suốt, giúp các tập lệnh độc hại dễ dàng lấy được bất kỳ dữ liệu nào từ nó. Biện pháp bảo mật này thay đổi tiền tố tên bảng cơ sở dữ liệu thành một cái gì đó khác với mặc định wp_ pfix. Lưu ý rằng việc thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu trên một trang web với dữ liệu sản xuất có thể nguy hiểm, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu trang web của mình trước khi áp dụng biện pháp này.
  • Block access to sensitive files (Chặn quyền truy cập vào các tệp nhạy cảm) (có thể trở về): Biện pháp bảo mật này ngăn chặn truy cập công khai vào một số tệp có thể chứa thông tin nhạy cảm như thông tin kết nối hoặc thông tin khác nhau có thể được sử dụng để xác định khai thác đã biết nào có thể áp dụng cho trang web WordPress của bạn.
  • Change default administrator’s username (Thay đổi tên người dùng của quản trị viên mặc định): Trong quá trình cài đặt, WordPress tạo một người dùng có quyền quản trị và tên người dùng ‘admin’. Vì tên người dùng trong WordPress không thể thay đổi, nên có thể thử sử dụng mật khẩu của người dùng này để truy cập WordPress với tư cách quản trị viên. Biện pháp bảo mật này tạo tài khoản quản trị viên WordPress với tên người dùng ngẫu nhiên và đảm bảo rằng không có người dùng nào có quyền quản trị và tên người dùng ‘admin’. Nếu tìm thấy người dùng ‘admin’, tất cả nội dung thuộc về người dùng này sẽ được gán lại cho tài khoản quản trị viên mới và tài khoản người dùng ‘admin’ sẽ bị xóa.

  Bạn có thể áp dụng các biện pháp sau để cải thiện bảo mật cho các phiên bản WordPress của mình. Tuy nhiên, trước khi thao tác, vui lòng sao lưu dữ liệu website vì một vài thao tác sẽ ảnh hưởng đến website của bạn mà bạn không thể hoàn tác lại được.

  • Forbid execution of PHP scripts in the wp-includes directory (Cấm thực thi các tập lệnh PHP trong thư mục wp-includes) (có thể trở về): Thư mục wp-includes có thể chứa các tệp PHP không an toàn có thể được thực thi để tiếp quản và khai thác trang web của bạn. Biện pháp bảo mật này ngăn chặn việc thực thi các tệp PHP trong thư mục wp-includes. Biện pháp này sửa đổi tệp cấu hình máy chủ (Apache, nginx cho Linux hoặc web.config cho Windows). Lưu ý rằng các chỉ thị tùy chỉnh trong tệp .htaccess hoặc web.config có thể ghi đè lên lệnh này.
  • Disable scripts concatenation for WordPress admin panel (Vô hiệu hóa tập lệnh ghép cho bảng quản trị WordPress) (có thể trở về): Biện pháp bảo mật này sẽ tắt việc ghép các tập lệnh đang chạy trong bảng Quản trị viên WordPress, ngăn trang web của bạn khỏi bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công DoS nhất định. Tắt kết nối các tập lệnh có thể ảnh hưởng một chút đến hiệu suất của bảng Quản trị viên WordPress, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến trang web WordPress của bạn.
  • Turn off pingbacks (Tắt pingback) (có thể trở về): Pingbacks cho phép các trang web WordPress khác tự động để lại nhận xét bên dưới bài đăng của bạn khi các trang web này liên kết với các bài đăng này. Pingbacks có thể được sử dụng để khởi chạy các cuộc tấn công DDoS trên trang web của bạn. Biện pháp bảo mật này sẽ tắt pingback RPC XML cho toàn bộ trang web của bạn và cũng vô hiệu hóa pingback cho các bài đăng được tạo trước đó với pingback được kích hoạt.
  • Enable hotlink protection (Cho phép bảo vệ hotlink) (có thể trở về): Bảo vệ liên kết nóng ngăn các trang web khác hiển thị, liên kết hoặc nhúng hình ảnh của bạn. Thực thi này được gọi là liên hết nóng, thêm nó có thể nhanh chóng rút hết băng thông của bạn và làm cho trang web của bạn không có sẵn.
  • Enable bot protection (Cho phép bảo vệ bot) (có thể trở về): Biện pháp này bảo vệ trang web của bạn khỏi các bot vô dụng, độc hại hoặc có hại. Nó chặn các bot quét trang web của bạn để tìm lỗ hổng và làm quá tải trang web của bạn với các yêu cầu không mong muốn, gây ra lạm dụng tài nguyên. Lưu ý rằng bạn có thể muốn tạm thời vô hiệu hóa biện pháp này nếu bạn dự định sử dụng dịch vụ trực tuyến để quét trang web của bạn để tìm lỗ hổng, vì các dịch vụ này cũng có thể sử dụng các bot như vậy.
  • Block access to potentially sensitive files (Chặn quyền truy cập vào các tệp có khả năng nhạy cảm) (có thể trở về): Biện pháp bảo mật này ngăn chặn truy cập công khai vào một số tệp nhất định (ví dụ: tệp nhật ký (log), tập lệnh shell và các tệp thực thi khác) có thể tồn tại trên trang web WordPress của bạn. Quyền truy cập công khai vào các tệp này có khả năng ảnh hưởng đến bảo mật của trang web WordPress của bạn.
  • Block access to .htaccess and .htpasswd (Chặn quyền truy cập vào .htaccess và .htpasswd) (có thể trở về): Đạt được quyền truy cập vào các tệp .htaccess và .htpasswd cho phép kẻ tấn công đưa trang web của bạn vào một loạt các khai thác và vi phạm bảo mật. Biện pháp bảo mật này đảm bảo rằng các tệp .htaccess và .htpasswd có thể được truy cập bởi những kẻ lạm dụng.
  • Block author scans (Quét khối tác giả) (có thể trở về): Quét tác giả là một hình thức lừa đảo ID người dùng. Mục tiêu của các lần quét này là tìm tên người dùng của người dùng đã đăng ký (đặc biệt là quản trị viên WordPress) và tấn công mạnh mẽ vào trang đăng nhập của trang web của bạn để có quyền truy cập. Lưu ý rằng tùy thuộc vào cấu hình đường dẫn tĩnh (permalink) trên trang web của bạn, biện pháp này có thể ngăn khách truy cập truy cập các trang liệt kê tất cả các bài viết được viết bởi một tác giả cụ thể.

  Việc cập nhật phần mềm theo phiên bản mới nhất là vô cùng quan trọng, giúp khắc phục những lỗi trong hệ thống cũng như trải nghiệm những tính năng mới và tiến trình cập nhật này là hoàn toàn tự động.

  Tại Updates View Update Settings để chỉ định cấu hình cách bạn muốn WordPress cập nhật.

 • Minor (security) updates: cập nhật từ từ, từng thao tác nhỏ.
 • Minor and major) updates: Nâng cấp lên tất cả các phiên bản.
 • 4.2. Update plugins automatically: Tự động cập nhật plugin

  Plugin không an toàn là nguyên nhân hàng đầu gây ra website bị hack và nhiễm virus/mã độc. WordPress Toolkit cho phép bạn tự động cập nhật các plugin của mình và phải được bật. Hầu hết mọi người đã không thay đổi cập nhật plugin của họ trên website.

  Tính năng này áp dụng cho các giao diện themes được liệt kê trong kho lưu trữ WordPress. Nếu giao diện của bạn có bản cập nhật mới và nó xuất hiện tại Available Updates, Plesk sẽ tự động cập nhật nó.

  Tại Site title → Change → Nhập tên mới của website → Change để hoàn tất.

  Với WordPress Toolkit, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển WordPress mà không phải đăng nhập ( Login). Hoặc vào Setup bạn có thể xem mật khẩu Quản trị viên và thiết lập mật khẩu mới.

  Đồng bộ hóa – Sync dữ liệu qua website khác cùng hosting (addon).

  Nếu bạn có một dự án với một số phiên bản WordPress (ví dụ một cá thể để phát triển và một phiên bản để truy cập công cộng), bạn có thể sao chép dữ liệu từ website WordPress này sang website WordPress khách, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các website.

  Copy website hiện tại ra một website mới để chạy 2 website độc lập, tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung website để phù hợp cho việc kinh doanh, quảng bá thương hiệu.

  Tại giao diện Clone → a new subdomain. Bạn có thể tạo 1 subdomain mới hoặc 1 subdomain đã tồn tại → OK.

  9. Manage Files

  Quản lý tất cả các file trên website WordPress. Tại đây bạn có thể tạo mới, sửa, xóa, upload, nén/giải nén, di chuyển, đổi tên thư mục, phân quyền file,…

  Quản lý sao lưu/phục hồi dữ liệu. Mỗi nhà cung cấp sẽ có những chính sách backup dữ liệu khác nhau nhưng việc làm đó chỉ mang tính chất phục vụ cho công việc của nhà cung cấp. Vì thế bạn nên chủ động thao tác backup để bảo vệ dữ liệu website của bạn.

  Nếu bạn đang làm việc trên một website dàn dựng và không muốn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục nội dung của website dàn trang của bạn, hãy tắt tính năng này. Nếu website dàn dựng của bạn được Googlebot lập chỉ mục, website chính của bạn có thể bị phạt vì nội dung trùng lặp.

  Vô hiệu hóa tùy chọn này cho phép tùy chọn “Không khuyến khích công cụ tìm kiếm lập chỉ mục website này” trong WordPress, từ đó, thêm thẻ “noindex, nofollow” vào tiêu đề website của bạn và thêm chỉ thị Không cho phép vào tệp chúng tôi

  12. Maintenance mo de

  Bật để website chuyển sang chế độ bảo trì thay vì sử dụng plugin trên WordPress. Khi một website WordPress ở chế độ bảo trì, nội dung của website bị ẩn khỏi khách truy cập mà không bị thay đổi hoặc bị ảnh hưởng khác.

  Sau khi bật chế độ bảo trì, website sẽ có giao diện như sau:

  Việc xử lý lỗi của một website là vô cùng khó khăn, phức tạp và mạo hiểm. Vì vậy, phần mềm hỗ trợ người dùng sao chép từ website chính sang một website thử nghiệm và kiểm tra lỗi trên website này với những công cụ đa dạng.

  Bật để cấu hình debug các lỗi của website để quản trị viên dễ dàng nhận thấy để khắc phục (bạn có thể cấu hình chi tiết hơn tại phần setup).

  • WP_DEBUG: Kích hoạt chế độ gỡ lỗi chính trong WordPress.
  • WP_DEBUG_LOG: Lưu tất cả các lỗi vào tệp chúng tôi bên trong thư mục wp-content.
  • WP_DEBUG_DISPLAY: Hiển thị thông báo gỡ lỗi bên trong các trang HTML.
  • SCRIPT_DEBUG: Buộc WordPress sử dụng các phiên bản không được rút gọn của các tệp CSS và JavaScript lõi. Điều này rất hữu ích khi bạn đang thử nghiệm các thay đổi được thực hiện đối với các tệp .js và .css.
  • SAVEQUERIES: Lưu các truy vấn cơ sở dữ liệu vào một mảng có thể được hiển thị để giúp phân tích chúng. Lưu ý: điều này sẽ có tác động đáng chú ý đến hiệu suất website của bạn, vì vậy không nên để tùy chọn này được bật khi bạn không gỡ lỗi.

  14. Password protection

  Nếu bạn cần giới hạn quyền truy cập công khai vào website của mình và yêu cầu tất cả khách truy cập phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu, hãy kích hoạt tùy chọn Password protection. Điều này nên được sử dụng cho các website phát triển đã được nhân bản vào một website dàn dựng. Hoặc nếu bạn đang xây dựng một website WordPress mới và chưa muốn công khai. Điều này cũng sẽ ngừng trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm lập chỉ mục website.

  Tại Password protection → Setup→ New password → Protect.

  Chức năng Import cho phép bạn sao lưu dữ liệu trên một máy chủ khác về website của bạn.

 • Source domain name: tên miền website nguồn mà bạn muốn sao lưu dữ liệu.
 • Hosting access: Username & Password: tài khoản và mật khẩu của FTP/SSH.
 • Chọn “Speed up file transfer by using web streaming (beta) when possible” nếu bạn có một số lượng lớn tệp nhỏ cần nhập. Nếu bạn nghi ngờ rằng quá trình nhập có thể bị gián đoạn do kết nối Internet không ổn định, bạn có thể thử tùy chọn này. Nó cho phép Plesk tiếp tục và ngắt nhập thay vì bắt đầu lại.
 • Ngoài ra, bạn sẽ nhập thêm các thông tin với các tùy chọn sau:

  • Source website URL: URL website nguồn – Chỉ định URL đầy đủ của website, tương ứng với website tài liệu nguồn.

  WordPress Toolkit cho phép bạn quản lý tất cả các plugin của bạn. Bạn có thể cài đặt các plugin mới, upload các plugin, kích hoạt, hủy kích hoạt và cập nhật plugin theo cách thủ công.

  Trong tab Database, bạn có thể truy cập phpMyAdmin trực tiếp và chỉnh sửa tên người dùng cơ sở dữ liệu của bạn và chỉnh sửa mật khẩu của nó.

   Check security: Chỉ với 1 lần nhấp chuột, người dùng có thể đánh giá và tìm ra toàn bộ lỗ hỏng bảo mật của hệ thống. Đồng thời, phần mềm cũng sẽ hỗ trợ trong việc khắc phục những lỗ hỏng trên nếu có.
 • Detach: Ẩn phiên bản WordPress khỏi WordPress Toolkit nhưng các tệp và cơ sở dữ liệu sẽ vẫn còn. Nhấn vào Scan nếu bạn muốn hiển thị lại.
 • Remove: Xóa. Nhấn vào đây xóa phiên bản WordPress của bạn.
 • 20. Scan

  Tính năng Scan sẽ quét bất kỳ phiên bản WordPress và hiển thị tại WordPress Toolkit nếu chúng bị thiếu trong trường hợp WordPress đã được cài đặt thủ công và không thông qua Plesk.

  --- Bài cũ hơn ---

 • WordPress Là Gì? Tại Sao Nên Sử Dụng WordPress Để Seo 2022?
 • Tạo Blog WordPress (Hướng Dẫn Đầy Đủ Nhất Cho Người Mới)
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Blog WordPress Cơ Bản
 • Full Series Hướng Dẫn Blogtừ A
 • WordPress Là Gì? Ứng Dụng WordPress Trong Thời Đại 4.0