Cách Trộn Dữ Liệu Từ Excel Sang Word 2010 Mới Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Tải Mẫu File Excel Quản Lý Kho 2022
 • Tổng Hợp File Excel Quản Lý Kho Đơn Giản & Dễ Dùng (Tải Free & Hd…
 • 7 Tips Quản Lý Kho Hàng Bằng Excel Nhanh Gọn Và Chính Xác
 • Tổ Hợp Tải Trọng Và Tổ Hợp Nội Lực
 • Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Trong Đĩa Cd English Grammar
 • Bài viết này sẽ từng bước hướng dẫn bạn cách thức trộn nội dung văn bản có tính chất cố định tới từng nhân sự có dữ liệu được tổ chức trong file excel một cách nhanh nhất để giúp bạn giải quyết bài toán không phải thực hiện một cách thủ công như được trình bày ở trên.

  Trộn thư (Mail Merge) là tính năng hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp bạn giảm thiểu thời gian khi xử lý các dạng chèn danh sách vào một mẫu cố định như: thư mời, thông báo, thư cảm ơn, phiếu điểm…

  Bài toán điển hình được đưa ra ở đây là tạo các thông báo trả lương chậm tới từng nhân viên trong công ty.

  Như vậy để thực hiện trộn văn bản (trộn thư) nhằm mục đích tạo ra thông báo cho toàn bộ nhân viên trong thời gian nhanh nhất, ta sẽ tiến hành làm tuần tự theo từng bước sau:

  1. Bước 1: Chuẩn bị file danh sách nhân sự và file nội dung thông báo

  Hình 1: Mẫu file Excel chứa danh sách nhân viên trong công ty

  Hình 2: Mẫu file Word chứa nội dung thông báo cần gửi cho nhân viên

  2. Bước 2: Sử dụng chức năng Mail Merger của word để bắt đầu trộn văn bản

  Hình 3: Bắt đầu trộn văn bản

  3. Bước 3: Chọn file Excel chứa dữ liệu danh sách nhân viên để làm cơ sở trộn văn bản

  Hình 4: Chọn File Excel chứa danh sách nhân viên

  Hình 5: Chọn File Excel chứa danh sách nhân viên (tiếp)

  Tiếp theo một cửa sổ mới hiện ra, bạn chọn sheet chứa danh sách nhân viên trong công ty bạn, ở đây file Excel Uy tổ chức sheet 1 chứa danh sách nhân viên, nên ở cửa sổ này Uy chọn Sheet1$ như hình chữ nhật mầu đỏ số 9 ở hình dưới.

  Hình 6: Chọn File Excel chứa danh sách nhân viên (tiếp)

  4. Bước 4: Chọn các dòng cần lấy dữ liệu để chèn vào file word nội dung thông báo

  Trong cửa sổ mới mở ra, Bạn kích chọn vào các ô ứng với thứ tự 11, 12 để hủy chọn vì 2 dòng này chứa tiêu đề của bảng hoặc dữ liệu ngoài bảng mà không phải là dữ liệu cần lấy để đưa vào thông báo. Dữ liệu lấy bắt đầu từ số thứ tự 1, bạn xem tương tự như hình bên dưới.

  Hình 7: Chọn các dòng cần lấy dữ liệu để chèn vào file word nội dung thông báo

  Bạn chú ý các tên cột được hiển thị ứng với các số thứ tự mầu đỏ 13, 14, 15…các cột này tương ứng với các cột trong bảng dữ liệu bên dưới ở hình vẽ trên – các cột này được gọi là ” Trường dữ liệu “, cụ thể: “DANH SÁCH NHÂN VIÊN” là tên cột “Stt”, F2 là tên cột của “Họ và tên”, F3 là tên cột của “Ngày tháng năm sinh”…Bạn ghi nhớ để ở bước tiếp theo chúng ta sẽ chèn dữ liệu vào file word từ tên các trường dữ liệu này.

  Sau khi thực hiện xong, bạn chọn Ok để hoàn thành.

  5. Bước 5: Chèn trường dữ liệu từ file Excel vào nội dung file word

  Ở bước này, bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí cần chèn trường dữ liệu tương ứng vào, trong bài toán này Uy thực hiện tuần tự như sau:

  Bạn thực hiện tương tự như hình dưới:

  Hình 8: Chèn trường dữ liệu vào nội dung file word

  6. Bước 6: Hiển thị kết quả và di chuyển giữa các nhân sự để có thông báo tương ứng

  Để hiển thị kết quả trộn thư (trộn văn bản) bạn đã làm ở các bước trên, bạn kích chuột vào biểu tượng Preview Result (20), khi đó Thông báo sẽ hiển thị thông nội dung thông báo tới nhân sự đầu tiên trong danh sách. Để di chuyển giữa các nhân viên bạn kích chuột vào biểu tượng có số thứ tự 21, 22 như hình dưới.

  Đến đây bạn hoàn toàn có thể in ấn và gửi cho nhân viên trong công ty bạn rồi!

  Bạn hãy theo dõi thường xuyên các bài viết trên chúng tôi để tiếp cận bài viết hướng dẫn bạn cách thức trộn văn bản và gửi tới cho nhân viên qua đường mail mà không cần phải in bản cứng và phát cho nhân viên.

  @Ps: Cách làm này cũng được áp dụng tương tự trong các phiên bản Microsoft Excel mới hơn 2010!

  Mọi thắc mắc, Bạn vui lòng để lại lời bình vào phần ” THÊM MỘT LỜI BÌNH ” ở cuối bài viết này!

  Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chuyển File Excel Về Định Dạng 97
 • Cách Chuyển File Excel 2007, 2010, 2013 Sang Excel 2003
 • Chuẩn Bị Chi Phí Du Lịch Đài Loan Thế Nào Cho “chuẩn”
 • Cập Nhật Mới Về Xin Visa Du Lịch Đài Loan, Liệu Có Khó Không?
 • Bài Tập Photoshop Kèm Hướng Dẫn, Tải File Bài Tập Thực Hành Ps
 • Hướng Dẫn Chuyển Form Dữ Liệu Từ Word Sang Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Dạng Theo Điều Kiện (Conditional Formatting) Trong Excel 2010
 • Cách Sử Dụng Conditional Formatting Để Định Dạng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Định Dạng Có Điều Kiện Trong Microsoft Excel 2022
 • Định Dạng Có Điều Kiện Trong Excel 2010
 • Cách Bỏ Mật Khẩu Trong File Excel
 • Excel là chương trình xử lý bảng tính rất mạnh mẽ của Microsoft. Nếu như vì yêu cầu bắt buộc bạn phải thu nhập dữ liệu trong Word thì việc chuyển dữ liệu từ Word sang Excel để thực hiện tính toán là một điều hết sức cần thiết. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách chuyển dữ liệu từ Word sang Excel.

  Chuyển dữ liệu từ Word sang Excel, bạn đã biết cách làm này chưa. Đây là thủ thuật khá hữu ích giúp bạn chuyển dữ liệu từ Word sang Excel để phục vụ các mục đích khác nhau.

  Cách chuyển Form dữ liệu từ Word sang Excel

  Trong bài viết Taimienphi hướng dẫn các bạn sẽ lấy ví dụ với bảng tính kết quả có 2 trường SchoolName và Address. Được lưu ở đường dẫn E:ExamplesGradebook.xlsx

  Xuất hiện trên trang Word bây giờ là công cụ Text Form Field.

  Bước 5: Tạo thêm 1 công cụ Text Form Field nữa cho trường Address.

  Bấm tổ hợp phím Alt + F11 để khởi động VBE (Visual Basic Editor).

  Bước 9: Copy đoạn code sau vào cửa sổ module. Sau đó lưu và trở về Word.

  Sub TransferToExcel()

  ‘Transfer a single record from the form fields to an Excel workbook.

  Dim doc As Document

  Dim strSchoolName As String

  Dim strPhone As String

  Dim strSQL As String

  Dim cnn As ADODB.Connection

  ‘Get data.

  Set doc = ThisDocument

  On Error GoTo ErrHandler

  strSchoolName = Chr(39) & doc.FormFields(“txtSchoolName”).Result & Chr(39)

  strPhone = Chr(39) & doc.FormFields(“txtPhone”).Result & Chr(39)

  ‘Define sql string used to insert each record in the destination workbook.

  ‘Don’t omit the $ in the sheet identifier.

  strSQL = “INSERT INTO [PhoneList$]” _

  & ” (SchoolName, Phone)” _

  & ” VALUES (” _

  & strSchoolName & “, ” _

  & strPhone _

  & “)”

  Debug.Print strSQL

  ‘Define connection string and open connection to destination workbook file.

  Set cnn = New ADODB.Connection

  With cnn

  .Provider = “Microsoft.ACE.OLEDB.12.0”

  .ConnectionString = “Data Source=E:ExamplesGradebook.xlsx;” & _

  -“Extended Properties=Excel 8.0;”

  .Open

  Transfer data

  Execute strSQL

  End With

  Set doc = Nothing

  Set cnn = Nothing

  Exit Sub

  ErrHandler:

  MsgBox Err.Number & “: ” & Err.Description, _

  -vbOKOnly, “Error”

  On Error GoTo 0

  On Error Resume Next

  cnn.Close

  Set doc = Nothing

  Set cnn = Nothing

  End Sub

  Bây giờ, khi bạn bấm phím Tab trên bàn phím thì trường Address sẽ sao chép dữ liệu từ hai trường SchoolName và Address đến tập tin chúng tôi với đường dẫn E:ExamplesGradebook.xlsx. Nếu như file excel và đường dẫn đến file của bạn khác thì bạn hãy sửa lại trong đoạn code cho đúng theo tên file và đường dẫn đến file excel của bạn.

  Nắm được dữ liệu chính là chìa khóa để chuyển đổi mỗi bản ghi mới mà không nảy sinh vấn đề nghiêm trọng gì. Đoạn mã ví dụ chứa đựng các kĩ năng cần thiết giúp bạn bắt đầu. Bạn cần phải nâng cao kỹ thuật để điều chỉnh dữ liệu và một số các yêu cầu khác.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/chuyen-form-du-lieu-tu-word-sang-excel-1424n.aspx

  Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách chuyển dữ liệu (Form) từ word sang excel, nếu muốn chuyển ngược lại, các bạn có thể làm theo cách chuyển excel sang word, copy và chèn excel vào word.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chuyển Nội Dung Excel Sang Word 2022
 • Cách Tính Npv Và Irr
 • Hướng Dẫn Cách Tính Lương Trên File Excel
 • Tải File Tính Lương Bằng Excel Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Tải File Tính Bảng Lương Bằng Excel
 • Hướng Dẫn Học Word Và Excel 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Hủy Lệnh In Trong Word, Excel 2022, 2013, 2010, 2007, H
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel Cơ Bản
 • Cách Căn Giữa Ô Trong Word, Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003, Căn Ch
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Rank Để Xếp Hạng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Nodejs Buffer
 • Giới thiệu công thức và hàm: Giới thiệu công thức (Formula)

  Công thức giúp bảng tính hữu ích hơn rất nhiều, nếu không có các công thức thì bảng tính cũng giống như trình soạn thảo văn bản. Chúng ta dùng công thức để tính toán từ các dữ liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữ liệu thay đổi các công thức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi và tính ra kết quả mới giúp chúng ta đỡ tốn công sức tính lại nhiều lần. Vậy công thức có các thành phần gì?

  Công thức trong Excel được nhận dạng là do nó bắt đầu là dấu = và sau đó là sự kết hợp của các toán tử, các trị số, các địa chỉ tham chiếu và các hàm.

  Ví dụ:

  Các toán tử trong công thức

  Thứ tự ưu tiên của các toán tử

  Nhập công thức và hàm

  Nhập công thức trong Excel rất đơn giản, muốn nhập công thức vào ô nào bạn chỉ việc nhập dấu = và sau đó là sự kết hợp của các toán tử, các trị số, các địa chỉ tham chiếu và các hàm. Bạn có thể nhìn vào thanh Formula để thấy được trọn công thức. Một điều hết sức lưu ý khi làm việc trên bảng tính là tránh nhập trực tiếp các con số, giá trị vào công thức mà bạn nên dùng đến tham chiếu.

  Minh họa dùng tham chiếu trong hàm

  Trong ví dụ trên, ở đối số thứ nhất của hàm NPV chúng ta không nhập trực suất chiết tính 10% vào hàm mà nên tham chiếu đến địa chỉ ô chứa nó là I2, vì nếu lãi suất có thay đổi thì ta chỉ cần nhập giá trị mới vào ô I2 thì chúng ta sẽ thu được kết quả NPV mới ngay không cần phải chỉnh sửa lại công thức.

  Giả sử các ô C2:G2 được đặt tên là DongTien, và ô I2 đặt tên là LaiSuat (Xem lại cách đặt tên vùng ở bài số 1) thì trong quá trình nhập công thức bạn có thể làm như sau:

  B1. Tại ô B4 nhập vào =NPV(

  B2. Nhấn F3, cửa sổ Paste Name hiện ra

  B3. Chọn LaiSuat và nhấn OK

  B4. Nhập dấu phẩy (,) và gõ F3

  B5. Chọn DongTien và nhấn OK

  B6. Nhập dấu đóng ngoặc rồi nhập dấu +

  B7. Nhấp chuột vào ô B2

  B8. Nhấn phím Enter

  Chèn tên vùng vào công thức

  Hộp thoại Insert Function

  Tham chiếu trong công thức

  Các tham chiếu sử dụng trong công thức giúp cho chúng ta khỏi tốn công sửa chữa các công thức khi các giá trị tính toán có sự thay đổi. Có 3 loại tham chiếu sau:

  *Tham chiếu địa chỉ tương đối: Các dòng và cột tham chiếu sẽ thay đổi khi chúng ta sao chép hoặc di dời công thức đến vị trí khác một lượng tương ứng với số dòng và số cột mà ta di dời. Ví dụ A5:B7, C4

  *Tham chiếu địa chỉ tuyệt đối: Các dòng và cột tham chiếu không thay đổi khi ta di dời hay sao chép công thức. Ví dụ$A$5:$B$7, $C$4

  *Tham chiếu hỗn hợp: Phối hợp tham chiếu địa chỉ tương đối và tuyệt đối. Ví dụ A$5 nghĩa là cột A tương đối và dòng 5 tuyệt đối.

  Lưu ý: Dấu $ trước thứ tự cột là cố định cột và trước thứ tự dòng là cố định dòng. Nhấn phím F4 nhiều lần để (tuyệt đối) cố định/ bỏ cố định dòng hoặc cột.

  Nhấn phím F4 nhiều lần để (tuyệt đối) cố định/ bỏ cố định dòng hoặc cột.

  Ví dụ: Tính thành tiền bằng Số lượng nhân Giá. Đổi sang giá trị Thành tiền sang VND. Tính tổng các cột Thành tiền và cột VND.

  Minh họa địa chỉ tương đối và tuyệt đối

  B2. Tại ô E2 nhập vào =D2*B$17 và Enter, sau đó chép công thức xuống các ô E3:E14. Chúng ta cần cố định dòng 17 trong địa chỉ tỷ giá B17 vì ta muốn khi sao công thức xuống thì các công thức sao chép vẫn tham chiếu đến ô B17 để tính toán.

  B3. Tại ô D15 nhập vào =Sum(D2:D14) và chép sang ô E15.

  Lưu ý:

  *Tham chiếu đến địa chỉ ở worksheet khác nhưng cùng workbook thì có dạng

  * Tên_sheet!Địa_chỉ_ô. Ví dụ:

  =A2*Sheet2!A2

  =A2*’Thong so’!B4

  Khi tên sheet có chứa khoảng trắng thì để trong cặp nháy đơn ‘ ‘

  *Tham chiếu đến địa chỉ trong workbook khác thì có dạng

  Sheet3!A4

  =A2*'Sheet3′!A4

  Khi tham chiếu đến workbook khác mà workbook này không mở

  =A2*’\DataServerExcel[Bai tap 2.xlsx]Sheet3′!A4

  Khi tham chiếu đến tài nguyên chia sẽ trên máy chủ trong mạng

  Các lỗi thông dụng (Formulas errors)

  Các lỗi thông dụng

  Các thao tác cơ bản trên Word 2010

  Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một số thao tác cơ bản trên Word 2010.

  Các mẫu lựa chọn thường dùng gồm có:

  • Sample templates : Mở một trang mới dựa vào mẫu có sẵn, Word cung cấp cho bạn rất nhiều mẫu có sẵn để bạn lựa chọn.
  • My templates : Chọn mẫu do chính bạn thiết kế, ví dụ như bạn làm sẵn một lá đơn xin việc rồi lưu vào My templates, khi cần sử dụng bạn chỉ cần mở lên và điền thông tin vì những định dạng bạn đã lưu vào mẫu rồi.

  + Lưu ý: Khi mở một văn bản nhiều khi bạn gặp trường hợp mở trong Protected View, chế độ này giúp bạn chỉ xem mà không thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa.

  Việc lưu văn bản thường xuyên sẽ giúp bạn tránh được tình trạng mất điện đột ngột hoặc treo máy làm mất dữ liệu của bạn. Để thực hiện lưu văn bản có các cách sau:

  Một tính năng rất hay mà Word 2010 cung cấp cho bạn là chức năng tự lưu file phục hồi ( Autorecovery ) sau khoản thời gian cài đặt sẵn. Khi gặp sự cố bất ngờ thì bạn có thể phục hồi được trạng thái trước đó, như vậy sẽ đỡ tốn công bạn phải gõ lại. Để thực hiện chức năng này, hãy chọn File → Options → Chọn thẻ Save → Chọn các giá trị cần thiết như trên hình → Ok.

  Một số thủ thuật trong Word 2010

  4. ĐÁNH SỐ VÀ TẠO MỤC LỤC CHO HÌNH, BẢNG BIỂU

  Khi văn bản chứa nhiều hình, bản biểu thì việc đánh số thủ công sẽ rất tốn thời gian, nhất là khi có sự sự điều chỉnh. Vậy sao bạn không thực hiện việc đánh số tự động để nâng cao hiệu quả công việc. Cách làm khá đơn giản, đầu tiên bạn bấm chọn bảng hay hình sẽ đánh số rồi vào thẻ References, tại nhóm Captions bạn bấm Insert Caption.

  Ở đây, chúng tôi thực hiện trên Microsoft Office 2010, nếu dùng Microsoft Office 2007 hay cũ hơn thì sẽ có một chút sai khác, bạn hãy dùng các lựa chọn tương đương để làm.

  Tiếp theo, bạn vào Save rồi tại Default file location bạn bấm Browse để chọn thư mục bạn thường xuyên làm việc nhất. Để tránh các sự cố đáng tiếc thì thư mục này không nên đặt ở ổ đĩa cài đặt Windows (thông thường là ổ C:). Save files in this format là nơi bạn có thể thay đổi định dạng mặc định Word 97-2003 Document (*.doc) để lưu tập tin thay cho .docx. Tuy nhiên, chỉ khi thường xuyên đọc tập tin trên các máy tính không cài đặt Microsoft Office 2007/2010 thì bạn mới đổi vì ở định dạng này một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa.

  Cách chọn khổ giấy trong word mẹo nhỏ cực nhanh

  Cách khắc phục file word bị hỏng đơn giản nhất

  Hướng dẫn làm Header and Footer trong Word

  Cách chọn in 2 mặt trong Excel nhanh chóng và đơn giản nhất

  Cách xử lý các lỗi trong word đơn giản nhất

  (St)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tự Học Vba Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tài Liệu Hướng Dẫn Học Vba Excel Cho Người Mới Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Tự Học Vba Trong Excel Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Tự Học Vba Excel Hiệu Quả Cho Người Mới
 • Khóa Học Lập Trình Vba Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển Từ Giấy A4 Sang A5 Trong Word 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • In Tem Mã Vạch Cho Decal Tomy A4 Bằng Word, Excel, Bartender
 • Cách In Tem Nhãn Đơn Giản Bằng Máy In Văn Phòng
 • Hướng Dẫn Cách Tập Luyện Muay Thái Nhanh Nhất
 • Cách Tạo Id Apple Mới Trên Điện Thoại, Máy Tính Cực Nhanh
 • Hướng Dẫn Jb Ios 9.0.2 Dễ Thực Hiện Trong Vòng 1 Nốt Nhạc
 • Việc điều chỉnh khổ giấy trong một văn bản là điều trước tiên bạn phải làm, nếu muốn trở thành một dân văn phòng chuyển nghiệp. Với khổ giấy A4 luôn để mặc định, nhiều lúc bạn cần phải thay đổi sang các khổ giấy khác phục vụ cho nhu cầu công việc. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển từ giấy A4 sang A5 trong word 2010.

  Cách này thực hiện khá là đơn giản, với một bước duy nhất. Tại giao diện trên Word, bạn nhấp chọn vào tab Page Layout, sau đó chọn size nhấn chọn giấy A5 trong danh sách có sẵn là xong.

  Ngoài cách chuyển ngay trên word, chúng ta cũng có thể thực hiện ngay trong thiết lập Print trên Word 2010.

  Bước 1: Với phiên bản Word 2010 trở đi, di chuột vào File rồi chọn mục Print ở danh sách bên dưới, hoặc dùng phím tắt Ctrl+P

  Bước 2: Khi vào giao diện Priew, ấn vào mục Size trong Page Setup rồi chọn khổ giấy là A5.

  Đây là một cách in khá hay, ít ai để ý đến. Hầu như phương pháp này chuyên dành cho những người in hay xuất bản sách, chủ yếu để tiết kiệm giấy và giảm bớt chi phí. Có nhiều người nghĩ khi thực hiện sẽ rất phức tạp, thật ra nó khá là đơn giản:

  Bước 1: Di chuột vào mục File phía bên trái màn hình, rồi chọn mục Print ở danh sách bên dưới, hoặc dùng phím tắt Ctrl+P.

  Bước 2: Khi hộp thoại Print xuất hiện, lúc này các bạn muốn in A4 thành 2 tờ A5 trong Word 2010. Cần để ý phần Pages per sheet đang ở chế độ 1 pages.

  Chú ý: Ở chế độ 1 pages thì bạn sẽ in trang văn bản trên Word 2010 ra toàn bộ giấy in đã chuẩn bị sẵn.

  Bước 3: Để in A4 thành 2 tờ A5 trong Word 2010 hay có thể dễ hiểu hơn là chia đôi tờ A4 để in cùng lúc 2 trang văn bản, bạn chuyển Pages per sheet sang chế độ 2 pages. Cuối cùng là ấn OK để bắt đầu in A4 thành 2 tờ A5 trong Word.

  Với ba bước đơn giản, bạn đã có thể tự in được A4 thành 2 tờ A5 trong word, nếu bạn muốn in trên excel có thể áp dụng ba bước trên. Thao tác in giấy A4 thành 2 tờ giấy A5 trong Word, Excel 2010 chỉ khác cách in bình thường ở bước chọn Pages per sheet thành 2 pages, tuy nhiên thì nhiều người lại không biết đến thao tác đó và không dám thử tính năng này.

  Công Ty TNHH Quảng Cáo SOC.

  MST: 0312512814.

  Địa chỉ: 243/9/5 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TPHCM.

  SĐT: 028-38-620-589.

  Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Vài Mẹo Nhỏ Hướng Dẫn Cách In Giấy A5
 • Cách In Giấy A5 Đơn Giản Nhất 2022 Dân Văn Phòng Nhất Định Phải Biết
 • Hướng Dẫn Cách In Hết Khổ Giấy A4 Trong Word 2010 Nhanh Và Đơn Giản
 • #1 : Hướng Dẫn Tải Fifa Online 3 Và Cài Đặt Về Máy Tính Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn Tổ Chức Giải Fifa Online 3
 • Tạo Thư Tự Động Từ Dữ Liệu Excel Sang Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Và Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Kế Toán Misa 2022
 • Tải Phần Mềm Kế Toán Misa 2022 Miễn Phí Dùng Thử
 • Mài Dao Cũng Lắm Công Phu
 • Hướng Dẫn Lựa Chọn Đá Mài Dao Phù Hợp
 • Hướng Dẫn Cách Mài Dao Tiện Tính Năng Cắt Tối Ưu Nhất
 • Trộn thư () là một công cụ vô cùng tiết kiệm thời gian khi phải gửi một lượng thư lớn. Nó giúp bạn nhanh chóng tạo một lá thư, email hay tựa thư trong Word bằng cách hợp nhất thông tin bạn có trong trang tính Excel. Học excel nâng cao Online sẽ cung cấp cho bạn tổng quan của đặc tính này và hướng dẫn trộn thư theo từng bước.

  Trộn thư có thể trông khó khăn, nhưng trên thực tế quá trình này khá đơn giản.

  Dể giúp bạn hiểu sâu hơn, quá trình trộn thư gồm 3 tài liệu:

  1. Văn bản Word chứa mã ứng với từng phần cụ thể.
  2. Tệp nguồn trộn thư Excel chứa thông tin người nhận, mỗi hàng là một người nhận.
  3. Bản Word cuối cùng với thư, email, bì thư hoàn chỉnh.

  Chuẩn bị trang tính Excel cho trộn thư:

  • Khi bạn trộn thư, tệp Excel sẽ được kết nối với tài liệu trộn thư của Word. Microsoft Word sẽ lấy tên, địa chỉ và các chi tiết khác của người nhận trực tiếp từ bảng tính Excel.
  • Vì vậy, trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng tệp Excel đã có tất cả thông tin bạn muốn bao gồm tên, họ, lời chào, mã bưu điện, địa chỉ… Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ liên hệ hoặc thông tin khác, bạn nên thay đổi hoặc bổ sung bên trang tính Excel trước khi trộn thư.
  • Những điều quan trọng cần kiểm tra:
  • Các cột trong bảng tính Excel phải khớp với các phần bạn muốn sử dụng khi trộn thư. Ví dụ: nếu bạn muốn xưng hô với người đọc bằng Tên, hãy chắc chắn đã tạo hai cột họ và tên riêng biệt. Nếu bạn muốn sắp xếp tên người nhận theo bang hoặc thành phố, xác định rằng bạn đã có hai cột Bang và Thành phố riêng biệt.
  • Nếu tệp Excel bao gồm ngày, giờ, giá trị tiền tệ hoặc mã bưu điện bắt đầu hoặc kết thúc bằng 0, hãy định dạng đúng số, số ngày và đơn vị tiền tệ.
  • Nếu bạn tạo trang tính Excel bằng cách nhập thông tin từ tệp .csv hoặc tệp .txt, hãy sử dụng Text Import Wizard.

  Cách trộn thư từ Excel sang Word:

  Khi hoàn thành và kiểm tra lại trang tính Excel, bạn đã sẵn sàng để trộn thư. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ trộn thư với một danh sách người nhận trong Wrd 2010, tương tự cho Word 2013.

  1. Nếu bạn đã soạn thư sẵn một lá thư, bạn có thể mở một tài liệu Word hiện có, hoặc tạo một tài liệu mới.
   Kết nối trang tính Excel và bản Word. Bằng việc thiết lập kết nối giữa Excel và Word, hãy đảm bảo rằng nguồn dữ liệu trộn thư sẽ được tự động cập nhật mỗi lần bạn thay đổi dữ liệu người nhận trên tệp Excel.

  Tìm hiểu thêm: Khóa học excel online

  Trong hộp thoại Select Data Source, tìm trang tính Excel và nhấp . Nếu Word yêu cầu bạn chọn từ bảng, hãy chọn và nhấp OK.

  Như vậy, chúng ta đã hoàn thành danh sách người nhận và sẵn sang điền chúng vào thư. Gõ thư mẫu vào Word hoặc sao chép/dán từ một nguồn khác.

   Thêm chỗ điền. Bạn cần xác định vị trí điền địa chỉ Address Block và dòng chào hỏi Greeting Line. Tới phần Write & Insert Fields trong thẻ .

  Trong nhiều trường hợp khác, bạn có thể đặt dữ liệu của người nhận vào nội dung thư để tùy chỉnh chúng theo cá nhân. Để thực hiện việc này, nhấp Insert Merge Field và chọn dữ liệu bạn muốn chèn từ danh sách tùy chọn.

   Xem trước lá thư. Chắc chắn rằng dữ liệu người nhận xuất hiện chính xác trong lá thư, nhấn nút Preview Results trên thẻ .

   Hoàn tất trộn thư. Khi đã hài lòng, nhấn nút Finish & Merge trong nhóm để chọn in thư hoặc gửi mail chúng.

   Sao lưu văn bản trộn thư. Bạn sao lưu tệp trộn thư như tệp Word thông thường bằng cách nhấn nút hoặc nhấn phím .

  Một khi đã sao lưu, tệp sẽ luôn kết nối với danh sách trong Excel. Khi bạn muốn sử dụng văn bản trộn thư lần nữa, mở nó ra và nhấn Yes khi Word yêu cầu bạn tiếp tục kết nối.

  Khi trộn thư, bạn cần chú ý giá trị số như ngày tháng, tiền tệ và số. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách định dạng những giá trị như vậy.

  Định dạng zip codes và các giá trị khác chứa số 0 trong Excel

  Để không làm mất số 0 đứng đầu khi trộn thư, bạn chỉ cần định dạng cột ZIP code thành dạng text trong Excel.

   Chọn cột ZIP code, nhấp phải, chọn Format Cells… từ danh sách tùy chọn.

  Nếu trang tính Excel chứa ngày tháng, số thập phân, đơn vị tiền tệ, bạn có thể sử dụng Dynamic Data Exchange để đảm bảo rằng các giá trị này được định dạng đúng sau khi trộn thư.

  Khi Dynamic Data Exchange được kích hoạt, bạn có thể nhận được một vài yêu cầu, chỉ cần nhấn Yes hoặc Ok. điểm khác biệt duy nhất do với trộn thư thông thường là chọn nguồn dữ liệu, tiến hành theo các bước sau.

  1. Dò tìm trên trang tính, nhấn đúp chuột chọn MS Excel Worksheets via DDE (*.xls) và nhấn OK.

  Định dạng ngày tháng, giờ, số và tiền tệ khi trộn thư trong Word

  Nếu bạn muốn định dạng số, ngày tháng hay tiền tệ theo nhiều cách khác với tệp nguồn trộn thư Excel, bạn có thể thực hiện trực tiếp trong văn bản Word.

  1. Chọn vùng trộn thư muốn thay đổi định dạng. Chúng có thể là Date, Currency, Percent hoặc các vùng khác.
  2. Nhấn để hiển thị mã vùng. Ví dụ, bạn chọn vùng , bạn sẽ thấy {MERGEFIELD CURRENCY}.

  Định dạng số lượng, đơn vị tiền tệ và phần trăm

  Chú ý. Thay vì kí hiệu $, bạn có thể thay bằng ký hiệu tiền tệ khác € hoặc £.

  Bạn có thể sử dụng d, M, y cho ngày tháng và giờ, nhưng nhớ rằng M đại diện cho tháng còn m đại diện cho phút.

  Thay đổi định dạng của ngày tháng và giờ hiện tại:

  Nếu bạn thêm vùng DATE TIME hiển thị thời gian hiện tại trong văn bản trộn thư, bạn có thể thay đổi định dạng của chúng.

  1. Nhấn để hiển thị mã vùng. Nếu bạn chọn vùng , bạn sẽ thấy {DATE @ “M/d/yyyy”}
  2. Nhấp phải vào vùng và chọn Edit Fields từ danh sách tùy chọn.

  Alt + F9

  Mở tất cả vùng cần điền và kết quả trong văn bản trộn thư

  Shift + F9

  Hiện ra mã của những chỗ trống

  F9

  Cập nhật chỗ trống được chọn. đặt con trỏ vào bất cứ ô trống nào và nhấn F9 để cập nhật

  F11

  Đến chỗ trống cần điền sau

  Shift + F11

  Đến chỗ trống cần điền trước

  Alt + Shift + E

  Chỉnh sửa văn bản trộn thư. Chú ý: điều này sẽ ngắt kết nối giữa tệp Excel và văn bản Word, nguồn trộn thư sẽ không tự động cập nhật nữa.

  Alt + Shift + F

  Chèn vùng trộn thư mới từ nguồn trộn thư

  Alt + Shift + M

  In văn bản trộn thư

  Ctrl + F9

  Chèn thêm một chỗ trống

  Ctrl + F11

  Khóa chỗ trống cần điền. Kết quả sẽ không được cập nhật khi thông tin nguồn của Excel thay đổi.

  Ctrl + Shift + F11

  Mở khóa chỗ trống cần điền. Kết quả chỗ trống sẽ được cập nhật lần nữa.

  Ctrl + Shift + F9

  Bỏ liên kết chỗ trống cần điền. Chỗ trống sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi văn bản và thay thế bằng giá trị hiện tại hiển thị dưới định dạng bình thường.

  Alt + Shift + D

  Chèn ngày tháng hiển thị theo ngày tháng hiện tại

  Alt + Shift + P

  Chèn số trang

  Alt + Shift + T

  Chèn thời gian hiển thị theo thời gian hiện tại

  Alt + Shift + L

  Chèn số thứ tự

  Mong rằng với bài viết này, sẽ giúp cho các bạn có thể tạo thư tự động từ dữ liệu Excel sang Word – Tính năng trộn thư Mail Merge một cách dễ dàng nhất. Để có thể trau dồi kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Excel các bạn hãy đăng kí tham gia ngay những khóa học word excel cấp tốc với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về Excel sẽ hướng dẫn các bạn một cách tận tình nhất với giá thành cực hấp dẫn.

  Ngoài ra để ứng dụng Excel vào công việc một cách hiệu quả thì bạn còn phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel:

  Một số hàm cơ bản thường gặp như:

  • SUMIF, SUMIFS để tính tổng theo 1 điều kiện, nhiều điều kiện
  • COUNTIF, COUNTIFS để thống kê, đếm theo một điều kiện, nhiều điều kiện
  • Các hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi, dạng ngày tháng, dạng số…
  • Các hàm dò tìm tham chiếu Index+Match, hàm SUMPRODUCT…

  Một số công cụ hay sử dụng như:

  • Định dạng theo điều kiện với Conditional formatting
  • Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu với Data Validation
  • Cách đặt Name và sử dụng Name trong công thức
  • Lập báo cáo với Pivot Table…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mail Merge Là Gì? Hướng Dẫn Bạn Cách Sử Dụng Mail Merge Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Trộn Thư (Mail Merge) Để Tạo Hợp Đồng Lao Động, Xuất Phiếu Lương Cho Nhân Viên, Thư Mời, Thông Báo,…
 • 6 Sàn Giao Dịch Mua Bán Bitcoin Hàng Đầu Tại Việt Nam & Thế Giới
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Mua, Bán Bitcoin (Btc)
 • Video Hướng Dẫn Cách Massage Mặt Giúp Da Săn Chắc Và Giảm Bọng Mắt
 • Chuyển Excel Sang Word, Cách Copy, Chèn Excel Vào Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2010
 • Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007
 • Cách Xoá Hàng, Cột Trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
 • Mass Marketing Là Gì? Ứng Dụng Thực Tế Của Mass Marketing Vào Doanh Nghiệp
 • Phần Mềm Gửi Mail Hàng Loạt 100% Inbox
 • Word, Excel, PowerPoint ” Học Excel, Mẹo Excel

  Tiến hành chuyển Excel sang Word giúp bạn in ấn dễ dàng hơn trên máy in, hoặc để tạo quyển báo cáo đồ án, tốt nghiệp, bạn có thể chuyển Excel sang văn bản word trực tiếp hoặc dùng phần mềm, dịch vụ trực tuyến để chuyển

  Bạn có một bảng tính Excel, muốn chuyển bảng này sang Word những chưa biết làm cách nào, chỉ copy không thì khi di chuyển sang sẽ không còn đúng thứ tự nữa, vậy phải làm thế nào?

  Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách chuyển Word sang Excel, trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách copy, chuyển dữ liệu Excel sang Word theo cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

  Chuyn Excel sang Word, copy, chèn excel vào word

  Bước 1: Từ Excel sử dụng tính năng copy như thông thường. Ví dụ tôi muốn copy đoạn văn bản như trong hình.

  Bước 2: Chuyển qua Word để paste văn bản. Tuy nhiên bạn cần thực hiện các bước như sau.

  Tìm tới mũi tên của tùy chọn Paste, tiếp đến chọn Paste Special.

  Lúc này một cửa sổ nhỏ sẽ hiện lên, bạn cần chọn Microsoft Excel 2003 Wordsheet Object rồi OK.

  Như vậy là bạn đã chuyển excel sang word thành công.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/copy-chuyen-excel-sang-word-3986n.aspx

  Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách copy chuyển Excel sang Word.

  Xóa liên kết link trong Word 2010
  Cách chèn ảnh vào Word, thêm ảnh vào văn bản
  Hướng dẫn chuyển nội dung excel sang Word 2022
  Trích xuất, chuyển nội dung từ PowerPoint sang Word 2022, 2013, 2010, 2007, 2003
  Cách chèn Video Youtube vào Word

  copy excel sang word

  , copy chuyen excel sang word, excel sang word,

   Microsoft đã bổ sung cho Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010Word 2010 – Trình soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010 nhiều tính năng hữu ích giúp người dùng có thể lưu trữ, chia sẻ các văn bản trực tuyến dễ dàng. Đặc biệt, Word 2010 tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, có thể lưu file theo nhiều định dạng khác nhau.

  Tin Mới

  • Cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2022

   Trong một ô Excel 2022, bạn có thể chia ra thành nhiều ô nhỏ, thông thường chúng ta hay sử dụng đường kẻ thẳng còn đường kẻ chéo rất ít người biết tới. Chính vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo gạch chéo trong ô Excel 2022, tức là chia 1 ô bất kỳ thành hai ô tam giác.

  • Cách mặc định font chữ trong Excel 2022

   Excel 2022 sử dụng font chữ Calibri mặc định trong Windows. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng phông chữ khác hoặc thay đổi kích thước mặc định, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cài đặt trong màn hình tùy chọn Excel 2022 rất đơn giản.

  • Cách giao việc trên Google Sheet trực tuyến

   Tính năng giao việc trên Google Sheet giúp kết nối, tăng tương tác giữa các thành viên khi làm việc theo nhóm trực tuyến, khi cần giao việc người dùng chỉ cần thao tác ngay trên bảng tính tiết kiệm thời gian thay vì phải sử dụng thêm các phần mềm chat hay quản lý công việc khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặt Pass Cho File Excel, Cách Khóa File Excel Bằng Mật Khẩu
 • Cách Cài Đặt Để In 2 Mặt Giấy Trong Excel, Word 2007, 2022.. Đơn Giản
 • Học Excel Ở Đâu Tphcm Uy Tín Giá Rẻ Khóa Cơ Bản Và Nâng Cao
 • Hệ Thống Bài Tập Về Các Hàm Trong Excel L Bài Tập Excel
 • Cách Mở File Excel Bị Khóa Pass
 • Hướng Dẫn Chuyển Nội Dung Excel Sang Word 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chuyển Form Dữ Liệu Từ Word Sang Excel
 • Định Dạng Theo Điều Kiện (Conditional Formatting) Trong Excel 2010
 • Cách Sử Dụng Conditional Formatting Để Định Dạng Có Điều Kiện Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Định Dạng Có Điều Kiện Trong Microsoft Excel 2022
 • Định Dạng Có Điều Kiện Trong Excel 2010
 • Trước đây chúng tôi đã từng hướng dẫn cách chuyển Excel sang Word nhưng ở trên phiên bản thấp hơn. Bài viết dưới dây sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển nội dung Excel sang Word 2022 được bổ sung thêm một cách làm khác dễ dàng ngắn gọn và đơn giản hơn.

  Hướng dẫn chuyển nội dung Excel sang Word 2022

  Chúng ta sẽ tìm hiểu qua 2 cách chuyển nội dụng từ Excel sang Word 2022 như sau:

  Cách 1: Copy và Paste Special theo định dạng liên kết với Object Excel.

  Bước 1: Từ một nội dung trên Excel 2022 có sẵn, các bạn tiến hành chọn những phần nào cần copy nội dung.

  Sau đó các bạn tiến hành nhấn chuột phải vào đó để rồi chọn copy.

  Bước 2: Kế tiếp các bạn chuyển qua Word 2022 mở một file mới lên hoặc các bạn đặt con trỏ vào phần mà các bạn muốn copy nội dung đó vào. Tiếp tục các bạn nhấn vào phần Paste . Và chọn Paste Special.

  Bước 3: Khi cửa sổ thông báo hiện ra các bạn tùy chỉnh chọn Microsoft Excel Worksheet Object. Cuối cùng nhấn vào nút OK để hoàn thành.

  Và cuối cùng các bạn tùy chỉnh trên Word 2022 theo đúng ý mình cần.

  Cách 2: Sử dụng cách Copy và Paste bình thường và sử dụng tính năng AutoFit trong Word.

  Bước 1: Các bạn cũng tiến hành copy chuyển nội dung Excel sang Word 2022 như bước 1 của cách 1.

  Bước 2: Các bạn mở file Word cần dán và nhấn lệnh Ctrl + V trên bàn phím của mình.

  Bước 3: Các bạn điều chỉnh bảng tính để tự động bảng vừa với trang giấy

  Tiếp theo các bạn kéo các cột trong bảng để cho vừa mắt và đẹp hơn .

  Qua bài viết trên chúng tôi hướng dẫn các bạn tham khảo bằng 2 cách khá đơn giản để giúp các bạn có thể chuyển nội dung Excel sang Word 2022 rất đơn giản.

  Người dùng thường có xu hướng chuyển đổi văn bản sang định dạng PDF để lưu trữ dễ dàng và bảo mật hơn, với định dạng Excel cũng không phải ngoại lệ, có nhiều cách giúp chuyển Excel sang PDF mà bạn có thể thực hiện như dùng phần mềm hoặc dịch vụ trực tuyến hiện này, sử dụng chuyển Excel sang PDF bằng công cụ trực tuyến sẽ không an toàn bằng phần mềm.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-chuyen-noi-dung-excel-sang-word-2016-13028n.aspx

  Hiện nay việc in 2 mặt giấy Word, Excel hay PDF đã trở nên rất đơn giản với các công nghệ phát triển được tích hợp vào máy in, bạn chỉ cần lựa chọn cài đặt trên máy tính để tiến hành quá trình in 2 mặt giấy Word, PDF, Excel rồi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Npv Và Irr
 • Hướng Dẫn Cách Tính Lương Trên File Excel
 • Tải File Tính Lương Bằng Excel Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Tải File Tính Bảng Lương Bằng Excel
 • Cách Tính Lương Trong Excel Sử Dụng Hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right,
 • Hướng Dẫn Cách Chuyển File Word Sang Pdf Trên Word 2010 2013 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mở, Chuyển Đổi File Word 2007 Sang 2003
 • Đổi Inch Sang Cm, Mm, M Trực Tuyến, Trong Word 2022, 2007, 2003, 2010,
 • Cách Mở File Lưu Trên Office 2007 Bằng Office 2003 Trên Microsoft Offi
 • Cách Xóa Header And Footer Trong Word 2010, 2013, 2022, 2022
 • Hướng Dẫn In Văn Bản Word 2007
 • Làm thế nào để lưu file Word dưới định dạng PDF? Hay nói cách khác là làm thế nào để chuyển File Word thành file PDF? Sau khi đọc bài viết này của hocexcel.online các bạn sẽ có câu trả lời.

  Định đạng PDF là gì?

  PDF (viết tắt từ tên tiếng Anh Portable Document Format, Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tập tin văn bản khá phổ biển của hãng Adobe Systems. Tương tự như định dạng Word (.doc), PDF hỗ trợ văn bản thô (text) cùng với phông chữ, hình ảnh đồ họa, âm thanh và nhiều hiệu ứng khác. Một văn bản PDF sẽ được hiển thị giống nhau trên những môi trường làm việc khác nhau. Đây cũng chính là ưu điểm vượt trội mà PDF sở hữu khiến cho định dạng này trở nên phổ biến cho việc phát hành sách, báo hoặc tài liệu khác qua mạng Internet.

  Cách lưu file Word dưới định dạng PDF

  Các bạn thực hiện những bước sau:

  Bước 1: Chuẩn bị file Word ở chế độ sẵn sàng để lưu: Hoàn tất các yêu cầu về nội dung, định dạng… để sẵn sàng chuyển đổi định dạng. Vì khi đã lưu sang định dạng PDF sẽ khó sửa chữa thông tin hơn.

  Bước 2: Bấm vào Tab File, chọn mục Save as

  Với Microsort phiên bản 2007, chúng ta bấm vào hình cửa sổ Windows thay cho Tab File, chức năng tương tự nhau.

  Hoặc sử dụng phìm tắt F12 để gọi thao tác Save as

  • File name: Tên file cần lưu
  • Save as type: chúng ta chọn là PDF
  • Nơi lưu file: chọn đường dẫn tới nơi cần lưu file.
  • Page Range: phạm vi trang cần chuyển sang PDF, mặc định cho chúng ta là All (tất cả các trang trong file)
  • Ngoài ra còn các các định dạng khác như về Bookmark, đặt mật khẩu cho file PDF… nếu muốn

  Sau khi đã thiết lập xong, chúng ta bấm nút Save để hoàn tất thao tác lưu.

  Ưu điểm của định dạng PDF

  • Khả năng bảo mật tốt hơn, hầu như chỉ cho phép người dùng đọc mà không chỉnh sửa được
  • Xem trên nhiều loại thiết bị mà vẫn giữ nguyên được định dạng
  • Xem tốt trên thiết bị di động
  • Kích thước nhỏ, dễ chia sẻ, khi chia sẻ ít khi bị lỗi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyển File Word Sang Pdf
 • Win 10 Quá Phức Tạp? Có Nên Hạ Cấp Windows 10 Xuống Windows 8.1?
 • Hậu Windows 10 For Phones, Những Lỗi Thường Gặp Và Cách Khắc Phục
 • Hướng Dẫn Nâng Cấp Win 7 Lên Win 10 Bản Quyền
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Nâng Cấp Win 7 Lên Win 10
 • Cách Copy Dữ Liệu Từ Excel Sang Word Giữ Nguyên Định Dạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Free Video Editor: Phần Mềm Cắt Video Miễn Phí Đơn Giản
 • Giáo Trình Học Etabs Căn Bản Qua Các Ví Dụ
 • Khai Báo Tổ Hợp Tải Trọng Trong Etabs 2022 / Mintu
 • Bảng Excel Tổ Hợp Nội Lực Khung Btct
 • Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends + English Patch
 • Khi chúng ta thao tác và làm việc trên Microsoft Word trường hợp phải sử dụng thêm những bảng tính toán thống kê rất khó để xử lý, vẫn có thể lập trực tiếp được trên word nhưng rất mất thời gian, không tính toán và thay đổi số liệu đư vì vậy thông thường chúng ta sẽ lập bảng biểu trên Microsoft Excel – Một công cụ bảng tính với các tính năng ưu biệt

  Ngoài ra một số trường hợp chúng ta cần chuyển dữ liệu từ Excel sang Word để tiện cho việc in ấn, báo cáo và làm thuyết trình,…

  Mỗi công cụ MS office có điểm mạnh riêng. Đôi khi bạn muốn copy bảng biểu từ excel sang word nhưng định dạng thường bị thay đổi.

  Cách 1: Copy dữ liệu từ Excel sang Word giữ nguyên định dạng bằng cách copy – paste theo định dạng Object Excel

  Cách 2: Copy dữ liệu từ Excel sang Word giữ nguyên định dạng bằng cách copy – paste bình thường và sử dụng AutoFit

  Bước 1: Bôi đen phần bảng tính cần copy trong Excel và ấn chuột phải chọn “Copy” (hoặc ấn tổ hợp Ctrl + C)

  Bước 2: Mở bản word cần paste, Ấn chuột phải chọn “Paste” hoặc ấn tổ hợp Ctrl + V

  Bước 3: Chỉnh bảng tính vừa trang giấy

  Tags: Cách copy bảng từ excel sang word 2013, liên kết dữ liệu từ excel sang word, copy từ excel sang word 2010 giữ nguyên định dạng, copy từ excel sang word không kèm theo khung, trộn dữ liệu từ excel sang word, cách copy bảng từ excel sang word 2010, copy từ, excel sang word bị lỗi font, chèn excel vào word 2010,…

  KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

  (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

  Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Chuyển Excel Sang Word 2003 Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng
 • 15 Phần Mềm Quản Lý Kho Hàng Hiệu Quả, Miễn Phí Bằng Excel
 • Hướng Dẫn Quản Lý Kho Bằng File Excel Chỉ Với Phép Tính Cơ Bản
 • File Excel Quản Lý Kho Hàng, Vật Tư
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100