Hướng Dẫn In Powerpoint 2003 / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Uta.edu.vn

Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2003

Bạn đang muốn tạo slide thuyết trình bằng phần mềm Microsoft PowerPoint 2003 để làm báo cáo, để thuyết trình tại buổi hội thảo hoặc tại cuộc họp nào đó trong công ty hoặc bạn đang muốn giới thiệu sản phẩm, một dự án mới thông qua bài thuyết trình bằng slide PowerPoint 2003 hoặc bạn đang chuẩn bị làm slide PowerPoint để thuyết trình trong báo cáo tốt nghiệp hay bài tập lớn…? Bạn chưa biết cách sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint 2003 như nào hoặc bạn sử dụng chưa thành thạo phần mềm này? Bạn đang tìm các tài liệu về hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2003 trên mạng hoặc tại hiệu sách nào đó…? Không cần phải mất công tìm hiểu giữa những cuốn tài liệu dày hàng vài chục đến vài trăm trang chỉ nói riêng về PowerPoine 2003, các bạn chỉ cần tham khảo bài hướng dẫn cách sử dụng phần mềm PowerPoint 2003 này là đủ. Gần như tất cả những thứ bạn cần để thiết kế một slide thuyết trình bằng PowerPoint 2003 cơ bản đều có trong bài hướng dẫn này.

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint 2003 cơ bản:

Các yếu tố cơ bản của màn hình PowerPoint 2003:

– Thanh trên cùng là thanh tiêu đề, thanh này bao gồm tên file PowerPoint 2003, nút phóng to, thu nhỏ và đóng cửa sổ PowerPoint.

– Tiếp xuống dưới là thanh thực đơn, hay còn gọi là menu: Thanh này chứa 9 nhóm lệnh thường xuyên sử dụng khi làm slide thuyết trình bằng PowerPoint. Các nhóm lệnh này bao gồm:

File: Chứa các lệnh như tạo mới một tài liệu PowerPoint, mở một file PowerPoint nào đó trong máy tính, lưu và in slide PowerPoint…

Edit: Chứa các lệnh để chỉnh sửa các đối tượng bên trong một slide PowerPoint 2003 như chỉnh sửa một đoạn văn bản, hình ảnh…, bao gồm: cut, copy, paste, clear…

View: Các chế độ xem slide

Insert: Chèn các đối tượng vào slide PowerPoint như: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, video, ngày tháng,… hoặc tạo một slide Powerpoint mới.

Format: Chứa các lệnh về định dạng trong slide Powerpoint 2003.

– Phía dưới là thanh công cụ: Thanh này chứa các nút công cụ thường dùng, mỗi nút ứng với một lệnh khác nhau.

Lưu file PowerPoint 2003 vào máy tính:

Công việc này cũng khá đơn giản, các bạn vào File trên menu, sau đó các bạn chọn Save hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+S rồi các bạn chọn ổ đĩa muốn lưu file Powerpoint vào.

Thêm một trang mới:

Cách thứ hai: Các bạn vẫn vào Insert nhưng sau đó các bạn chọn Duplicate Slide để tạo một trang slide Powerpoint giống hệt trang hiện tại. Khi các bạn làm slide thuyết trình bằng Powerpoint, cách thứ 2 thường được sử dụng nhất bởi nó có thể giữ nguyên được định dạng trang cho thống nhất trong slide thuyết trình và chỉ phải thay đổi các đối tượng trên trang.

Xóa trang Powerpoint 2003:

Thay đổi thứ tự giữa các trang trong slide PowerPoint 2003:

Cách chèn văn bản vào PowerPoint 2003:

Cách chèn hình ảnh vào PowerPoint 2003:

Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2007 Đẹp

Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp, Bài Mẫu Powerpoint 2007, Template Of Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp Nhất, Tìm Hiểu Ms Powerpoint 2007, Bài Thuyết Trình Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Giáo Trình Powerpoint 2007, Template Powerpoint Office 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Chuyên Nghiệp, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Về Word 2007, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Word 2007, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 79 2007 NĐ Cp, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2007, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Word 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Word 2007, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Làm Bài Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Powerpoint, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp Mắt, Hướng Dẫn Về Powerpoint, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trên Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Số 03/2007/qh12 Ngày 21 Tháng 11 Năm 2007, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2016 Đẹp, Hướng Dẫn Cách Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2013 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2003 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2010 Đẹp, Hướng Dẫn Trình Bày Powerpoint, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Cách Trình Bày Powerpoint, Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2010 Đẹp, Hướng Dẫn Trình Bày Đồ án Trên Powerpoint, Hướng Dẫn Thực Hiện Powerpoint, Hướng Dẫn Trình Bày Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2016, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint, Điểm 2.1,khoản 2, Điều 2 Của Hướng Dẫn Số 11-hd/btctw Ngày 24/10/2007, Thông Tư Số 9/2007/tt-btnmt Ngày 2-8-2007, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2010, Bài Thuyết Trình Hướng Nghiệp Powerpoint, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Số 11-hd/tctw Ngày 24 Tháng 10 Năm 2007 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Sử Dụng E.m. Free Powerpoint Video Converter, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Cua Bo Truong Bqp Ngay 14/2/2007, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực , – Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/2007 , Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/2/2007, Chỉ Thị Số 28/2007/ Ct – Bqp Ngày 14/ 02/2007, Chỉ Thị 128/2007, Chi Thi 28/2007, Chỉ Thị 28/2007/ct-bqp, Bản án Số 148/2007, Chỉ Thị Số 12/2007/ct-ttg, Quy Chế 01/2007, Chỉ Thị Số 20/2007/ct-ttg, 03/2007, Chỉ Thị 05/2007/ct-ttg, Chỉ Thị Số 14/2007, Quy Chế 02/2007, Chỉ Thị Số 24/2007/ct-ttg, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp, Quy Chế 43/2007, 28/2007/ct-bqp, Mẫu 1b-bnv/2007, 177/2007, Mẫu 07b-bnv/2007, Mẫu Bìa Kẹp 01b-bnv/2007, Bản án Số 148/2007/ds-st, Đáp án B 2007, Đáp án D 2007, 72/2007, 72-2007-qd,

Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp, Bài Mẫu Powerpoint 2007, Template Of Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp Nhất, Tìm Hiểu Ms Powerpoint 2007, Bài Thuyết Trình Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Giáo Trình Powerpoint 2007, Template Powerpoint Office 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Chuyên Nghiệp, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Về Word 2007, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Word 2007, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 79 2007 NĐ Cp, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2007, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Word 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Word 2007, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Hướng Dẫn Làm Bài Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Powerpoint, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp Mắt, Hướng Dẫn Về Powerpoint, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trên Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Số 03/2007/qh12 Ngày 21 Tháng 11 Năm 2007, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2016 Đẹp, Hướng Dẫn Cách Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2013 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2003 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2010 Đẹp, Hướng Dẫn Trình Bày Powerpoint, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007,

Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2007 Đẹp

Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2010 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Slide Powerpoint Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ, Mẫu Slide Bảo Vệ Luận Văn – Powerpoint Template, Slide Powerpoint Thực Trạng ô Nhiễm Môi Trường Nước Ta, Bài Mẫu Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp, Template Of Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp Nhất, Tìm Hiểu Ms Powerpoint 2007, Bài Thuyết Trình Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Giáo Trình Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Chuyên Nghiệp, Template Powerpoint Office 2007, Hướng Dẫn Làm Slide Đẹp, Hướng Dẫn Trình Bày Slide, Hướng Dẫn Trình Bày 1 Slide, Hướng Dẫn Cách Làm Slide Đẹp, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Word 2007, Hướng Dẫn Về Word 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Word 2007, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 79 2007 NĐ Cp, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Word 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Làm Bài Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Về Powerpoint, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp Mắt, Hướng Dẫn Powerpoint, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trên Word 2007, Luật Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm Số 03/2007/qh12 Ngày 21 Tháng 11 Năm 2007, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2013 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2003 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2016 Đẹp, Hướng Dẫn Trình Bày Powerpoint, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2010 Đẹp, Hướng Dẫn Cách Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh 34/2007, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Powerpoint, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2013, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2003, Hướng Dẫn Trình Bày Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2016, Hướng Dẫn Trình Bày Đồ án Trên Powerpoint, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint, Hướng Dẫn Cách Trình Bày Powerpoint, Điểm 2.1,khoản 2, Điều 2 Của Hướng Dẫn Số 11-hd/btctw Ngày 24/10/2007, Thông Tư Số 9/2007/tt-btnmt Ngày 2-8-2007, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2003, Bài Thuyết Trình Hướng Nghiệp Powerpoint, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2010, Hướng Dẫn Số 11-hd/tctw Ngày 24 Tháng 10 Năm 2007 Của Ban Tổ Chức Trung ương, Hướng Dẫn Sử Dụng E.m. Free Powerpoint Video Converter, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Cua Bo Truong Bqp Ngay 14/2/2007, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực , Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực, Mẫu Slide Ctu, Slide, Slide Đào Tạo 5s, Slide Đẹp, Chỉ Thị Số 28/2007/ Ct – Bqp Ngày 14/ 02/2007, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/2/2007, – Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/2007 , Mẫu Slide Luận Văn Đẹp, Mẫu Slide Báo Cáo Đồ án Tốt Nghiệp, Mẫu Slide Đồ án Tốt Nghiệp, Mẫu Slide Bảo Vệ Đồ án Tốt Nghiệp, Slide Môn Chủ Nghĩa Mác, Slide Master, Slide Thyristor, Slide Quản Trị Dự án Đầu Tư, Slide Macroeconomics, Slide Về Môi Truònge, Slide Bảo Vệ Môi Trường, Slide Hiv Aids, Slide Cơ Quan Đảng,

Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Slide Powerpoint 2010 Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Slide Powerpoint Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ, Mẫu Slide Bảo Vệ Luận Văn – Powerpoint Template, Slide Powerpoint Thực Trạng ô Nhiễm Môi Trường Nước Ta, Bài Mẫu Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp, Template Of Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Đẹp Nhất, Tìm Hiểu Ms Powerpoint 2007, Bài Thuyết Trình Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Giáo Trình Powerpoint 2007, Mẫu Powerpoint 2007 Chuyên Nghiệp, Template Powerpoint Office 2007, Hướng Dẫn Làm Slide Đẹp, Hướng Dẫn Trình Bày Slide, Hướng Dẫn Trình Bày 1 Slide, Hướng Dẫn Cách Làm Slide Đẹp, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Cơ Bản Về Excel 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Word 2007, Hướng Dẫn Về Word 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Outlook 2007, Hướng Dẫn In Văn Bản Trong Word 2007, Văn Bản Hướng Dẫn Nghị Định 79 2007 NĐ Cp, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Word 2007, Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007, Excel 2007 Hướng Dẫn Sử Dụng, Hướng Dẫn Làm Bài Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp, Hướng Dẫn Về Powerpoint, Hướng Dẫn Làm Powerpoint Đẹp Mắt, Hướng Dẫn Powerpoint, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14-2-2007 Của Bộ Quốc Phòng Về Việc “tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Qu, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Hướng Dẫn Trình Bày Văn Bản Trên Word 2007,

Hướng Dẫn Power Point 2003

C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình nền (Desktop).C2: Start  Programs  Microsoft PowerPoint (win98) Start  All Programs  Microsoft office  Microsoft PowerPoint 2003C3: Kích đúp chuột vào tệp được tạo lập bởi PowerPoint có dạng *.PPT.…PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)95/14/2009Màn hình PowerPoint 2003Thiết kế trình diễn với đề nghị có sẵnChọn mẫu thiết kế slideChọn bản trình diễn trắng (mới)Mở một bản trình diễn có trướcPhần ghi chú thíchKhung SlideKhung nhìn đại cươngThanh tiêu đềThanh menuThanh công cụThanh định dạngThanh DrawingThanh trạng tháiPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)105/14/2009Slide tiêu đề có hai hộp văn bản.Title:Tiêu đề của bài thuyết trình.Nhập vào “Làm quen với PowerPoint 2003”.Subtitle:Người trình bày,…Nhập vào Họ tên bạn.

PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)115/14/2009Thay đổi font chữ cố định cho các text boxFormat Replace FontsChọn font chữ trong hộp WithNháy chuột vào Replace sau đó CloseQuay lạiPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)125/14/2009PowerPoint Views (4 Cách nhìn)Slide hiện tại, đang soạn thảoPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)135/14/2009PowerPoint Views (Cách nhìn)PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)145/14/2009Ghi tệp và trình diễnGhi tệp – Save (giống word)FileSave (Save As…). – Chọn thư mục – Gõ tên tệp hợp lý. (phần mở rộng .ppt, không cần gõ).ví dụ1. Chọn nơi ghi tệp2. Gõ tên mới cho tệp3. Bấm nút Save để ghi tệpBấm nút Cancel để hủy lệnh ghi tệpPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)155/14/2009Ghi tệp và trình diễnTrình diễn (show):Nhấn F5.View  Slide Show.Slide Show  View Show.Trình diễn bắt đầu từ một slide bất kỳDi chuyển đến slide đóNháy chuột vào biểu tượng hoặc Shift + F5ENDKích chuột để thoát ↑ PgUp

Giống Word, Excel

(Hãy thoát khỏi PowerPoint để chuẩn bị cho bước tiếp theo)PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)185/14/2009– Nếu chúng ta muốn kết thúc phiên làm việc với PowerPoint hãy ghi lại sự thay đổi sau đó chỉ việc nháy chuột vào nút Close ở góc trên bên phải màn hình.– Nếu có xuất hiện hộp thoại: thì hãy nháy Yes nếu muốn ghi những thay đổi đã tạo ra, nháy No nếu không muốn ghi những thay đổi đó, nháy Cancel nếu muốn hủy lệnh và quay lại màn hình trước đó.Thoát khỏi Powerpoint PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)195/14/20092. Thao tác với slideChèn thêm SlideThay đổi layout của slide Xóa slideThay đổi vị trí slideSao chép slideDi chuyển slideThay đổi nền của slideSử dụng template (mẫu) cho slide trong một presentation

PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)205/14/2009Insert slide (chèn thêm slide)a. Để chèn một Slide trắng Insert  New Slide (Ctrl+M)Để thay đổi mẫu Slide kích chuột vào mẫu ở khung Apply slide layuotChú ý: Trong trường hợp không xuất hiện khung Apply slide layuot thì ta dùng lệnh sau:Chọn mẫu rồi kích chuộtPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)215/14/2009 Thay đổi layout của slide Format  Slide Layout.Chọn mẫu thích hợp (kích chuột)Sự bố trí này có thể chọn từ slide layout hoặc tùy biến!Chọn mẫu rồi kích chuộtPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)225/14/2009Insert slide (chèn thêm slide)b. Để chèn một Slide giống Slide trước Insert  Duplicate Slidec. Chèn thên Slide từ một tệp có trước Insert  Slides from files…Chọn BrowseChọn File cần chènChon các Slide cần chènChọn Insert (hoặc Insert All)PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)235/14/2009Xóa slideChọn slideEdit  Delete Slide. Hoặc gõ phím deleteThay đổi vị trí slideHiển thị slide dưới dạng View slide sorterChọn slide rồi rê chuột đến vị trí mớiSao chép slideEditCopy & Paste.Di chuyển slideEdit  Cut & Paste. PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)245/14/2009Sử dụng templatesTemplate = mẫu slideđược thiết kế sẵn.Nền (background)Font chữ, màu sắc,…Đề mục (bullet),…

Sử dụng template cho bản trình diễnFormat  Slide design  Design TemplatesChọn template thích hợp (kích chuột…)Chọn template thích hợpPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)255/14/2009Một số templatesBlendsNotebookPulseRadarSumi PantingCactusPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)265/14/2009Thay đổi (màu) nền của slide Format  background (Hoặc nháy phải chuột vào nền của slide chọn background)Lựa chọn màu cho slide, hoặc chọn Fill Effects… để có nhiều lựa chọn hơn.Chọn Apply để áp dụng cho slide hiện thời, chọn Apply to All để áp dụng cho tất các các slide trong presentation. PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)275/14/2009Thay đổi (màu) nền của slidePowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)285/14/2009Thay Slide Master View  Master  Slide Master Lựa chọn nền cho slide.Chọn fonts chữ.Chèn các âm thanh, hình ảnh..Chèn các tiêu đề đầu cuối…Các kiểu định dạng khác….

Để áp dụng cho toàn bộ các slidePowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)295/14/20093. Các đối tượng trong một slide– Với Slide ta có thể chèn các đối tượng sau:Văn bản (kí tự, kí hiệu, công thức toán….)Đồ họa (vẽ hình khối)Biểu đồBiểu bảngHình ảnhÂm thanhVideo (*.mpg, *.avi, …) ….PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)305/14/2009Thanh công cụ drawingFormat ObjectInsert ObjectPowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)315/14/2009Thanh công cụ drawingFormat ObjectInsert Object Vẽ hình Chọn hình Điều chỉnh kích thước hình Di chuyển hình Copy hình Xóa hình Nhóm các hình Quay, lật hình Căn lề và phân phối các hình Xếp lớp (order) các hình Chèn văn bản Chèn dòng chữ nghệ thuật Word Art Chèn sơ đồ Chèn các tranh ảnh (Picture)PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)325/14/2009Chèn văn bảnChèn văn bản vào slideNháy chuột vào biểu tượng trên thanh drawing rồi rê chuột tạo vùng nhập văn bản…Ta có thể thay đổi kích thước, font, cỡ, kiểu, màu chữ …như word

PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)335/14/2009Chèn ký tự đặc biệtĐặt trỏ nơi nhận.Insert  Symbol.Chọn Font ký hiệu.Kích chuột vào nút Insert.Kết thúc chọn ClosePowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)345/14/2009Chèn công thứcInsert  Object  Create New…Chọn Microsoft Equation 3.0.Thanh công cụ Equation cho phép chọn các dạng và ký hiệu của công thức.Nhập công thức- Kết thúc nháy chuột đóng cửa sổ soạn công thứcĐể định dạng màu hãy nháy phải chuột chọn format object chọn Picture ….recolor…PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)355/14/2009Vẽ hìnhVẽ hình.Chọn mẫu hình vẽ sau đó rê chuột để tạo hình mong muốn.Thay đổi đối tượng hình vẽ thông qua phần format trên thanh drawing…

Hyperlink to: Liên kết tới….Run program: chạy một chương trình…Play sound: chơi nhạc…

Chú ý: Chúng ta nháy phải chuột lên đối tượng để có thể Remove HyperLink, muốn chỉnh sửa liên kết chọn mục Edit HyperLink.PowerPoint 2003 – Hoàng Việt Hồng – THCS Minh Hòa (ST)515/14/2009Chèn siêu liên kết qua đối tượng bất kìChọn đối tượngNháy phải chuột lên đối tượng chọn Action settings… xuất hiện hộp thoại:

Hyperlink to: Liên kết tới….Run program: chạy một chương trình…Play sound: chơi nhạc…