Hướng Dẫn In Hóa Đơn Tiền Điện / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Uta.edu.vn

Hướng Dẫn In Hóa Đơn Tiền Điện

Kế Hoạch Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Cơ Sở, Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Các Cấp, Hướng Dẫn In Hóa Đơn Tiền Điện, Hướng Dẫn Đăng Ký Xem Hóa Đơn Tiền Điện, Hướng Dẫn Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tiền Điện, Hướng Dẫn Về Các Diện ưu Tiên Và Điểm Khuyến Khích, Cẩm Nang Hướng Dẫn Các Hình Thức Thanh Toán Tiền Điện, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Ngành Giáo Dục, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Tiêu Chuẩn Gương Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Gương Điển Hình Tiên Tiến, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Xã, Bài Tham Luận Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Báo Cáo Tổng Kết Gương Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Điển Hình Tiên Tiến, Nội Dung Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Tập Thể, Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến Hội Nông Dân, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Điển Hình Tiên Tiến, Nông Dân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Đề Cương Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Kết Quả Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Báo Cáo Tổng Kết Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Báo Cáo Gương Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Sơ Kết Điển Hình Tiên Tiến, Tổ Chức Hội Nghị Thi Đua Và Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Đường Mà Trên Đó Các Phương Tiện Tggt Được Các Phương Tiện Giao Thông Đến Từ Các Hướng, Hướng Dẫn Thực Hành Lắp Mạch Điện Bảng Điện, Đơn Xin Hỗ Trợ Tiền Điện, Từ Điển Tiến Em, Diễn Tiến Ung Thư, Thủ Tục Vay Tiền ở Bưu Điện, In Hoá Đơn Tiền Điện, Hoá Đơn Tiền Điện, Mẫu Hóa Đơn Tiền Điện, Đơn Xin Giảm Tiền Điện, Điện Chuyển Tiền, Khieu Nai Tien Dien, Đăng Ký In Hóa Đơn Tiền Điện, Đơn Khiếu Nại Tiền Điện, Mẫu Đơn Khiếu Nại Tiền Điện, Hoá Đơn Tiền Điện Tháng 5, Đơn Xin Trợ Cấp Tiền Điện Thoại, Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Điện, Cach Dien Giay Rut Tien Mat, Hợp Đồng Điện Chuyển Tiền, Bài Tập Điện Tử Tương Tự Lê Tiến Thường, Luận án Tiến Sĩ Thương Mại Điện Tử, Danh Ba Dien Thoai Tien Giang, Giấy Bảo Lãnh Đóng Tiền Điện Của Chủ Hộ, Giấy Bảo Lãnh Đóng Tiền Điện, Từ Điển Bách Khoa Đa Phương Tiện, Diễn Biến Hòa Bình Lý Luận Và Thực Tiễn, Đơn Xin Miễn Giảm Tiền Xử Phạt Hành Chính Về Điện, Bài Tham Luận Sáng Kiến Cải Tiến Kỹ Thuật Điện Tử, Điện Tích Trên Bản Tụ Này Bằng 0 ở Thời Điểm Đầu Tiên (kể Từ T = 0) Là, Mẫu Đăng Ký Thanh Toán Tiền Điện Qua Ngân Hàng Agribank, Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương, Mẫu Báo Cáo Mô Hình Điển Hình Tiên Tiến, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Trong Mạch Dao Động Điện Từ Lc, Điện Tích Trên Tụ Điện Biến Thiên Với Chu Kì T. Năng Lượng Điện Trườ, Hướng Dẫn Bắn Tiền, Hướng Dẫn Rút Tiền, Văn Bản Hướng Dẫn Tội Rửa Tiền, Ban Hành “quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Điện Thoại Vhf Sử Dụng Trên Phương Tiện Cứu Sinh”, Hướng Dẫn Về Ghi Nợ Tiền Sử Dụng Đất, Hướng Dẫn Cải Tiến Hiệu Quả, Hướng Dẫn Chơi Bắn Cá ăn Tiền, Văn Bản Hướng Dẫn Ghi Nợ Tiền Sử Dụng Đất, Van Cung Yen Vi Bat Huong Gia Tien, Văn Khấn An Vị Bát Hương Gia Tiên,

Kế Hoạch Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Cơ Sở, Hướng Dẫn Tổ Chức Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Các Cấp, Hướng Dẫn In Hóa Đơn Tiền Điện, Hướng Dẫn Đăng Ký Xem Hóa Đơn Tiền Điện, Hướng Dẫn Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tiền Điện, Hướng Dẫn Về Các Diện ưu Tiên Và Điểm Khuyến Khích, Cẩm Nang Hướng Dẫn Các Hình Thức Thanh Toán Tiền Điện, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Ngành Giáo Dục, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Tiêu Chuẩn Gương Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Tại Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Gương Điển Hình Tiên Tiến, Quyết Định Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến Cho Cán Bộ, Giáo Viên Tỉnh Vĩnh Phúc, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến Cấp Xã, Bài Tham Luận Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Về Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến 5 Năm, Báo Cáo Tổng Kết Gương Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Điển Hình Tiên Tiến, Nội Dung Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Tập Thể, Khen Thưởng Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến Hội Nông Dân, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Điển Hình Tiên Tiến, Nông Dân Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Đề Cương Báo Cáo Điển Hình Tiên Tiến, Báo Cáo Kết Quả Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến, Điển Hình Tiên Tiến Của Công ăn , Báo Cáo Tổng Kết Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Báo Cáo Gương Điển Hình Tiên Tiến,

Hướng Dẫn Tra Cứu Và In Hóa Đơn Tiền Điện Trên Mạng

Chào các bạn hôm nay là đến một khách hàng đó là công ty camera cảnh báo làm dịch vụ lắp đặt camera quan sát huyện gia lâm, khách hàng này chuyên lắp đặt camera quan sát quận thanh xuân, ngồi chơi và có việc rủ anh bạn kỹ thuật làm IT ở đó đi tìm địa điểm ăn ngon để ăn chưa, mình thích khu vực này vì dia diem an ngon rất nhiều, thì anh bạn đó có vấn đề được cô kế toán yêu cầu tra cứu và in hóa đơn tiền điện online. Chính vì điều đó mà hôm nay mình xin viết bài hướng dẫn tra cứu cùng in hóa đơn tiền điện luôn.

Hướng dẫn tra cứu và in hóa đơn tiền điện trên mạng.

Nhiều bạn thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản giúp cho công việc nhanh gọn, cũng như giảm tải cho ngành điện lực, quả thật càng giảm tải thì càng tăng giá điện nhiều khi cũng tức, nhưng mà đối với các doanh nghiệp với số tiền lớn nộp online nó tiện hơn, chi việc chuyển khoản thế là xong, sau đó lên trang chủ của công ty điện lực rồi in hóa đơn ra thế là xong, không còn mấy cái cảnh vì không nộp tiền điện đúng hạn lại phải chạy ra các trung tâm nộp, nếu không nộp được lại bị cắt điện thật là khổ, làm nhân dân thật là khổ, chúng ta có liên hệ một chút giống như bạn có website còn ông goolge là, website có mà không cẩn thận là ông google phạt ngay, lập tức cho tên miền vào danh sách đen, nhất là các bạn làm nghề thiet ke web mien phi, hoặc thiet ke website ban hang mà ap dụng dich vu seo tot nhat, nhưng kết hợp dich vu seo tai ha noi mà làm quá đà là google nó phạt ngay, còn ai chưa hiểu SEO là gì có thể tìm trên google, nhưng google nó làm công minh lắm, nó luôn đêm lại lợi ích cho người dùng, còn anh EVN thì suốt ngày tìm cách tăng giá, mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giảm giá khổ thế đấy.

Để thực hiện tra cứu được, chúng ta cần phải đăng ký thì mới tra cứu được.

Đầu tiên chúng ta vào web chăm sóc khách hàng dùng điện: http://npccskh.npc.com.vn để đăng ký.

Vậy là chúng ta đã có tài khoản, giờ chúng ta hãy tra cứu tiền điện chúng ta dùng hàng tháng thế nào.

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn tiền điện online.

Sau khi đăng nhập, để xem thông tin hoá đơn và lượng điện năng tiêu thụ của hàng tháng, bạn chọn mục Tra cứu → chọn mục Hoá đơn → chọn Kỳ hoá đơn, tháng, năm muốn xem sau đó nhấn nút Tìm kiếm để xem.

Thông tin cần tìm kiếm xuất hiện như sau:

Nếu bạn chưa thanh toán thì chỉ hiện thị thế này:

Nếu đã thanh toán rồi thì phấn hóa đơn và phần tải về sẽ có file để tải về giống như thê này.

Bạn nhấn mục Xem thông báo để hiện giấy báo tiền điện và in trực tiếp hoặc tải về máy tính.

Nhấn vào để hiện hoá đơn tiền điện và in trực tiếp hoặc tải về máy tính (Mục chỉ tồn tại khi khách hàng đã thanh toán tiền điện).

Vậy là quý khác hàng đã có thể tự in hóa đơn của mình rồi, cái này rất tốt đối với các khách hàng bận rộn hoặc các công ty, mình có gặp gỡ công ty chuyên sản xuất ống gió, cửa gió, công việc sản xuât ong gio, cua gio rất bất rộn, nhưng xưởng của họ lại xa trung tâm vì vậy mỗi lần đi nộp tiền điện là cả một vấn đề, vì vậy họ chọn giải pháp thanh toán online, chỉ cần ngồi ở văn phòng chuyển khoản cho điện lực, sau đó in ra thế là xong.

Cách In Hóa Đơn Tiền Điện Trên Mạng Dễ Thực Hiện Nhất

KHI NÀO CẦN IN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TRÊN MẠNG ?

Chắc hẳn nhiều bạn đang thắc mắc tại sao cần phải in hóa đơn tiền điện đúng ko ? Thật sự thì việc in hóa đơn tiền điện có thể dùng cho việc bổ sung hồ sơ vay tiền theo hóa đơn điện hoặc giúp hoàn thành thủ tục mua bán điện, đổi tên chủ sở hữu đồng hồ điện chẳng hạn.

Tuy nhiên, trong tất cả các khả năng thì việc in hóa đơn tiền điện để bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng là chiếm tỉ lệ cao nhất.

IN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TRÊN MẠNG NHƯ THẾ NÀO ?

Tiếp theo, chọn thời gian muốn in hóa đơn tiền điện tại 2 tùy chọn tháng và năm, sau đó bấm vào nút tìm kiếm. Đối với các trường hợp in hóa đơn điện để bổ sung hồ sơ vay vốn thường cần phải in hóa đơn điện của 3 tháng gần nhất.

Đến đây, có 2 cách để bạn lựa chọn đó là in hóa đơn tiền điện trên mạng ngay tại thời điểm này hoặc tải bản thể hiện về máy tính lưu lại sau đó in ra khi cần thiết.

Nếu nhà bạn có máy in hoặc bạn đang thực hiện việc tra cứu ngay tại cửa hàng photo coppy thì bạn có thể lựa chọn ” xem hóa đơn ” để in trực tiếp.

Sau khi nhấp vào ” xem hóa đơn “, bản thể hiện của hóa đơn điện tử hiện ra, hãy để ý tới icon hình máy in phía dưới.

Nhấp vào icon hình máy in này để tiến hành in hóa đơn tiền điện. Cửa sổ mới hiện ra sẽ có 2 phần : phần tùy chọn bên trái và phần xem trước bản in bên phải.

Tại phần tùy chọn, bạn có thể lựa chọn máy in ( trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 máy in tại thời điểm đó ), số page, màu sắt, layout…

Sau khi đã cài đặt các tùy chọn xong, bấm vào nút Print để tiến hành in hóa đơn tiền điện trên mạng.

Cài Đặt Biểu Mẫu Gửi Mail Trên Pm Hóa Đơn Điện Tử Viettel –

Cấu hình biểu mẫu gửi mail hóa đơn điện tử Viettel

Để thao tác gửi mail hóa đơn điện tử cho khác hàng trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice. Quý khách hàng phải cài đặt cấu hình gửi mail, và thiết lập biểu mẫu email

Để cài đặt cấu hình gửi mail tham khảo bài viết: Hướng dẫn cấu hình gửi mail trên phần mềm hóa đơn điện tử Viettel

Sau khi cấu hình gửi mail thành công, để gửi được mail hóa đơn cho khách hàng chúng ta thao tác thiết lập biểu mẫu email

Biểu mẫu email là phần nội dung email mà khách hàng nhận được kèm theo Hóa đơn điện tử đã lập.

Bước 1: Tạo biểu mẫu email

Một cửa sổ mới hiện ra người dùng thao tác lần lượt (tất cả các trường có dấu * đều phải chọn)

Lưu ý: tiêu đề mail là phần tiêu đề email mà khách hàng nhận được

Bước 2: Soạn thảo nội dung biểu mẫu email

Trong mục này có 2 phần chính:

(1) phần soạn thảo nội dung 

(2) Phần xem trước nội dung

Soạn thảo nội dung email:

Trong khung soạn thảo sẽ có nội dung text và trường động như {{invoiceNo}} (số hóa đơn) … người dùng có thể soạn thảo nội dung theo nhu cầu sử dụng, tuy nhiên lưu ý không chỉnh sửa các trường động

Mặc định nếu bạn không chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong nội dung email thì phần xem trước sẽ không hiển thị. Và khi đó thì biểu mẫu email sẽ chưa được kích hoạt.

Thao tác tương tự ở 3 mục còn lại;, Nếu hiển thị dấu  ở tất cả 4 mục biểu mẫu hóa đơn; bầm thêm mới để hoàn tất

Bước 3: Kiểm tra biểu mẫu gửi email từ Phần mềm

Sau khi thêm mới thành công để test thử việc gửi mail hóa đơn từ phần mềm bằng cách nhập email của bạn và bấm gửi.

Như vậy vừa rồi Viettel đã hướng dẫn quý khách hàng thiết lập; biểu mẫu gửi mai trên phần mềm hóa đơn điện tử Viettel. Nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong việc thiết lập có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ: 038 999 8899