Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007

--- Bài mới hơn ---

 • Sách Trực Tuyến Hướng Dẫn Xây Dựng Mô Hình 3 Chiều Autocad 2010 Ebook Trong Mobi
 • Sách Trực Tuyến Hướng Dẫn Xây Dựng Mô Hình 3 Chiều Autocad 2010 Ebook Miễn Phí Trong Djvu
 • Draw Trong Autocad Và Hướng Dẫn Sử Dụng
 • Cách Sử Dụng Lệnh Copy Trong Cad (Autocad) Đơn Giản, Nhanh Chóng Và Chính Xác Nhất
 • Copy Layout Từ Bản Vẽ Này Sang Bản Vẽ Khác Trong Autocad
 • Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 3d, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad Inventor 2012 Bài Tập 1, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Autocad 3d, Bài Tập Thực Hành Autocad, Autocad 2007, Sách Học Autocad 2007, Bài Giảng Autocad 2007, Giáo Trình Học Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007 Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Word 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Office 2007, Bài Tập Thực Hành Excel 2007, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực , Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh 34/2007, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad, Hướng Dẫn Autocad, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2014, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2013, Hướng Dân Autocad 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dân Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thực Trắc Nghiệm Bài 19, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 14, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Bài 10 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Hội Lhtn Việt Nam, Hướng Dẫn Thực Hành Nghi Thức Đội, Bài Thực Hành Số 7 Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 11, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe B2, Hướng Dẫn Thi Thực Hành B2, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Lữ Hành Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 10 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Tắm Bé, Hướng Dẫn Thực Hành Máy Xúc, Hướng Dẫn Thực Hành Gps, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 7, Hướng Dẫn Bài Thực Hành 10 Tin 12, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe Máy, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Lái Xe ô Tô, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lý 10, Hướng Dẫn Thực Hành Tin Học 12, Hướng Dẫn Thi Thực Hành Xe Máy, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô B2, Hướng Dẫn Thực Hành Lái Xe ô Tô, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 1, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 9, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 8, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 11, Hướng Dẫn Thực Hành Gis, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 10, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 6, Hướng Dẫn Thực Hành Môn Cảm Xạ, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 9, Hướng Dẫn Thực Hành Gmp, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Bài 1, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 38, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 34, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Bài 32, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Bài 9, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 7 Tin Học 12, Hướng Dẫn Thực Hành Và Làm Bài Tập Địa Lí 8, Hướng Dẫn Bài Thực Hành Số 7 Tin Học 12, Hướng Dẫn Làm Bài Thực Hành 38 Địa Lý 12,

  Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad 3d, Hướng Dẫn Thực Hành Autocad Inventor 2012 Bài Tập 1, Hướng Dẫn Thực Hành Office 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Excel 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Powerpoint 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Word 2007, Hướng Dẫn Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Autocad 3d, Bài Tập Thực Hành Autocad, Autocad 2007, Sách Học Autocad 2007, Bài Giảng Autocad 2007, Giáo Trình Học Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007, Giáo Trình Autocad 2007 Cơ Bản Pdf, Giáo Trình Học Autocad 2007 Tiếng Việt, Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Word 2007, Bài Tập Thực Hành Access 2007, Bài Tập Thực Hành Powerpoint 2007, Bài Tập Thực Hành Office 2007, Bài Tập Thực Hành Excel 2007, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Các Nội Dung Của Pháp Lệnh Số 34/2007/pl-ubtvqh11, Ngày 20/4/2007 Về Thực , Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 79/2007, Thông Tư Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 98/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Chỉ Thị 15-ct/tw Ngày 7/7/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh Số 34/2007, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 84/2007/nĐ-cp, Hướng Dẫn Thực Hiện Pháp Lệnh 34/2007, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Thực Hiện Nghị Quyết Số 32/2007/nq-cp Ngày 29/6/2007 Của ….. Chỉ Thị Số 28/2007/ct-bqp Ngày 14/02/, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad, Hướng Dẫn Autocad, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2014, Hướng Dẫn Cài Đặt Autocad 2013, Hướng Dân Autocad 2010, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad, Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad 2010, Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Doanh Xnk – Dương Hữu Hạnh, Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Hướng Dân Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thực Trắc Nghiệm Bài 19, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 11 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 14, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 12 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm, Đáp án Hướng Dẫn Thực Hành Địa Lí 10 Theo Hình Thức Trắc Nghiệm Bài 4,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Layout Autocad Sự Kết Hợp Hoàn Hảo Với Sketchup
 • Layout Trong Autocad Và Một Số Lệnh Thường Dùng Nên Biết
 • Góc Chia Sẻ: 4 Cách Gỡ Bỏ Tận Gốc Autocad Một Cách Triệt Để
 • Vẽ Autocad Online Mở Đọc File Xem Trực Tuyến Bằng Công Cụ Gì?
 • Hướng Dẫn Mở File Cad Trên Corel Draw
 • Dvd Video Hướng Dẫn Cơ Bản Autocad 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Bơi Sải Đúng Cách Nhanh Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Tập Kỹ Thuật Bơi Sải Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Build Cấu Hình Máy Tính Chơi Game Cho Người Mới
 • Tất Tần Tật Về Xây Dựng Pc Gaming (P.1): Kiến Thức Cơ Bản
 • Hướng Dẫn Tự Build Pc Cho Nhu Cầu Chơi Gaming Hoặc Đồ Họa
 • DVD VIDEO HƯỚNG DẪN CƠ BẢN AUTOCAD 2007-2008-2009 LEVEL 1

  Khi tìm đến phần mềm autocad thì bạn cũng đã biết được qua chức năng của phần mềm này, và đây có thể xem là phần mềm cad 2d phổ biến nhất trên thế giới, dù hiện nay các phiên bản autocad mới cũng được sử dụng nhiều nhưng các khách hàng mà chúng tôi phục vụ vẫn sử dụng các phiên bản autocad 2004-2007 vì nó đơn giản và có đủ các chức năng cần thiết, không nhất thiết phải sử dụng các phiên bản mới vì làm nặng máy, có thêm nhiều chức năng đôi khi rất ít sử dụng. Hơn nữa khi bạn đã biết sử dụng trên phiên bản Autocad 2007 rồi thì việc chuyển qua các phiên bản mới sau này để học chỉ là mộ vấn đề đơn giản vì khi cập nhật các tính năng mới hay thay đổi về giao diện phần mềm hãng Autodesk luôn luôn thừa kế lại các tính năng từ phiên bản trước, nêu bạn có ý định muốn học và sử dụng các phiên bản mới sau này thì chỉ cần xem qua nội dung của những thay đổi trên phiên bản mới là có thể sử dụng tốt phần mềm.

  Về cơ bản autocad 2007 gồm các cách sử dụng các lệnh trên giao diện autocad, thích hợp cho người mới học autocad. Phần cơ bản autocad 2007 với đầy đủ các video và file thực hành đi kèm. Tài liệu hướng dẫn autocad thì cũng có khá nhiều nhưng tài liệu thì số trang trình bày có giới hạn, người viết đôi khi diễn giải quá chi tiết những chức năng đơn giản còn những chức năng cần thiết thì lại đi nhanh, đó cũng là do người viết thiếu kinh nghiệm thực tế, không biết tập trung vào vấn đề chính. Hơn nữa những hướng dẫn không logic sẽ làm bạn mất rất nhiều thời gian mới nắm được trong khi phần mềm autocad cũng không đến nổi khó.

  Bộ video này sẽ giúp bạn giải quyết được tất cả các thắc mắc trên, bạn sẽ học được từ các lệnh cơ bản đơn, giản các thao tác chuột, phím tắt, .. để sử dụng nhanh phần mềm Autocad 2007.

  1. Học được cách kết hợp lệnh, sử dụng đúng lệnh và những lệnh tối ưu.
  2. Các thiết lập tiêu chuẩn, thư viện để sử dụng lại cho công việc sau này
  3. Những tùy chỉnh theo thói quen và ngữ cảnh làm việc
  4. Cách trình bày bản vẽ gọn gàng
  5. Các đường ghi kích thước, ghi chú, bảng kê
  6. Những lệnh nâng cao, sử dụng layer linh hoạt

  Bạn có thể xem toàn bộ nội dung của video ở đây. Cực kì chi tiết và đầy đủ. Tất cả video đều có sub Việt, thích hợp cho những người trong và ngoài ngành kỹ thuật, và cả những người mới học autocad, chỉ cần nắm vững nội dung dvd và tìm thêm các video nâng caobanj sẽ dễ dàng áp dụng vào công việc thực tế.

  • Thời lượng: 200 phút
  • Dung lượng: 2,3 Gb
  • Chất lượng: HD
  • Sub : VIệt
  • Giá: 80.000 vnd
  • Nội dung cụ thể: ( m là phút, s là giây)

  1. Giao diện Autocad …………..23m 3s

  • Giao diện đồ họa-Modelspace…………..1m 2m 19s
  • Thanh công cụ …………..3m 22s
  • Menu …………..3m 36s
  • Dòng nhập lệnh AutoCAD …………..1m 44s
  • Bảng thao tác gắn………….. 3m 21s
  • Thanh trạng thái …………..2m 58s
  • Lưu file …………..2m 10s
  • Các thiết lập căn bản …………..3m 33s

  2. Mở , Xem và lưu bản vẽ …………..19m 1s

  • Mở một bản vẽ Autocad …………..3m 0s
  • Các chức năng của chuột …………..2m 1s
  • Phóng to, kéo và tập trung …………..5m 10s
  • Môi trường nhiều bản vẽ …………..3m 23s
  • Lưu công việc …………..2m 32s
  • Sử dụng mẫu …………..2m 55s
  • Dòng lệnh …………..3m 16s
  • Chế độ ORTHO và POLAR …………..5m 44s
  • Lệnh Circle …………..3m 26s

  4. Các đơn vị của bản vẽ …………..15m 48s

  • Định nghĩa đơn vị đo …………..6m 12s
  • Vẽ với đơn vị kiến trúc …………..5m 0s
  • Vẽ với đơn vị mét …………..4m 36s

  5. Độ chính xác …………..20m 49s

  • Tọa độ Đề Các ………….. 5m 48s
  • Bắt điểm đối tượng …………..10m 27s
  • Tự động bắt điểm …………..4m 34s

  6. Các lệnh vẽ đặc biệt ………….. 23m 26s

  • Rectangle ………….. 4m 20s
  • Ellipse ………….. 5m 58s
  • Hatch ………….. 8m 33s
  • Polygon ………….. 4m 35s

  7. Hiệu chỉnh cơ bản………….. 23m 19s

  • Lệnh Move và Copy………….. 6m 43s
  • Xoay (Rotate) ………….. 5m 4s
  • Offset ………….. 6m 1s
  • Xóa (Erase)………….. 2m 5s
  • Undo và Redo ………….. 3m 26s

  8. Lựa chọn đối tượng ………….. 12m 34s

  • Vùng chọn………….. 4m 48s
  • Bỏ chọn………….. 3m 42s
  • Sử dụng bàn phím để chọn………….. 4m 4s

  9. Tạo các thay đổi lớn………….. 1h 4m

  • Lệnh cắt và mở rộng (Trim và Extend) ………….. 6m 53s
  • Lệnh bo tròn (Fillet) ………….. 5m 1s
  • Lệnh vát góc (Chamfer)………….. 6m 35s
  • Array ………….. 8m 1s
  • Mirror………….. 6m 52s
  • Stretch ………….. 5m 49s
  • Scale………….. 5m 17s
  • Grips………….. 7m 37s
  • Explode………….. 4m 16s
  • Hiệu chỉnh Polyline ………….. 7m 46s

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Thiết Lập Ngay Sau Khi Cài Đặt Autocad 2007
 • Các Lệnh Vẽ 3D Trong Autocad 2007
 • Amibroker: Hướng Dẫn Sử Dụng Trong Phân Tích Cổ Phiếu (Bản Full)
 • Affiliate Marketing Là Gì? 6 Bước Làm Affiliate Marketing Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Làm Affiliate Marketing Từ A
 • Tải Autocad 2007 + Hướng Dẫn Cài Đặt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn In File Autocad Rõ Nét Đúng Kích Thước 2007 2013 2014 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Kí Và Sử Dụng Internet Banking Sacobank Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Jailbreak 9.3.3 Ios
 • Bảng Ngọc Kha’zix Mùa 10: Cách Chơi Kha’zix Ss7, Hướng Dẫn Chơi Kha&#39Zix
 • Kha’zix Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Kha’zix Tốt Nhất Lmht
 • Hãng phần mềm Autodesk đã khẳng định được vị thế, tầm quan trọng của mình khi cho sản xuất phần mềm AutoCAD. Đây là ứng dụng CAD nổi tiếng để vẽ tạo những bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D chuyên nghiệp nhất hiện nay. Phần mềm AutoCAD 2007 được sử dụng rộng rãi trong công việc thiết kế các trang thiết bị đối với các ngành như: hàng không vũ trụ, công nghiệp ô tô, xe máy (thiết kế các thành phần như bệ, bảng mạch, động cơ, lốp xe), hay thiết kệ nội thất dành cho các kiến trúc sư..v.v..Nên việc thành thạo phần mềm AutoCAD sẽ giúp ích được cho những ai đang định hướng học chuyên ngành thiết kế này. Bài viết hôm nay TIMT sẽ giới thiệu đến bạn phần mềm AutoCAD 2007 + Hướng Dẫn Cài Đặt chi tiết

  Giới Thiệu

  AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. Được sử dụng trong kiến ​​trúc, xây dựng và sản xuất để hỗ trợ chuẩn bị bản thiết kế và các kế hoạch kỹ thuật khác.Nắm vững được AutoCAD cũng khá là khó nên ngày nay chúng ta có thể thấy tại các trường cao đẳng, đại học, hay các trung tâm đào tạo nghề về thiết kế đều có khoá hướng dẫn về phần mềm AutoCAD, và có bằng chứng nhận đối với các học viên.

  AutoCAD 2007 là phiên bản với đầy đủ các tính năng dành cho những người chuyên về thiết kế đồ hoạ. Không đòi hỏi cao về cấu hình nên AutoCAD 2007 có thể sử dụng trên nhiều loại máy và hệ điều hành khác nhau (trong đó có Windows 10). Nếu xét về sự nhỏ gọn, nhẹ và ổn định thì đây là phiên bản mà bạn không thể bỏ qua. Được giới kiến trúc sư, kĩ thuật thiết kế đồ họa đánh giá cao

  Tính Năng Chính Của AutoCAD 2007

  • PDF nâng cao : Các file tài liệu PDF được tạo từ AutoCAD 2007 có dung lượng nhỏ hơn.
  • Kích thước thiết kế thông minh : Bạn có thể dễ dàng xem trước được kích thước của đối tựng trước khị tạo trong file thiết kế tài liệu của mình.
  • Trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp : Các thiết kế của người dùng sẽ được AutoCAD 2007 hỗ trợ xem rọ ràng, chi tiết và điều chỉnh lại tốt hơn.
  • Mô hình điều phối : Phiên bản AutoCAD 2007 được cải tiến các công cụ giúp người sùng thực hiện công việc thiết kế đồ họa nói chung và các dự án trong lĩnh vực xây dựng nói riêng một cách dễ dàng.
  • Màn hình Sysvar : AutoCAD 2007 ngăn các thay đổi không mong muốn đối với các cài đặt hệ thống của người dung, Nó sẽ cảnh báo bạn khi những thay đổi này có thể ảnh hướng đến bản thiết kế hiện tại của bạn.

  Ứng Dụng Của AutoCAD

  • Ngành hàng không vũ trụ: Thiết kế vệ tinh, không gian xe, tên lửa, và máy bay….
  • Ngành ô tô: Thiết kế các thành phần như bệ, bảng mạch, động cơ, lốp xe,…
  • Ngành kiến trúc: Các kế hoạch 2D và 3D được thiết kế bằng CAD. Schematics của văn phòng, nhà ở, và các tòa nhà thương mại khác nhau cũng được thiết kế bằng CAD. Các thông số chính xác như trọng lượng, khối lượng, và phép đo được tìm thấy bằng cách sử dụng bản vẽ mẫu AutoCAD.
  • Kỹ thuật dân dụng: Các nhà quy hoạch đô thị sử dụng phần mềm CAD để lên kế hoạch các dự án cơ sở hạ tầng như cầu, khu phức hợp văn phòng, các đơn vị công nghiệp, v.v.
  • Và còn nhiều hơn nữa….

  Yêu Cầu Cấu Hình Tối Thiểu

  • CPU: tối thiểu Intel Pentium IV
  • Hệ điều hành: Windows XP/2000/Vista/7/8/10
  • RAM: tối thiểu 512 MB RAM
  • Dung lượng ổ cứng khả dụng: tối thiểu 750 MB trống
  • Màn hình: độ phân giải tối thiểu 1024×768

  Tải Về AutoCAD 2007 + Hướng Dẫn Cài Đặt

  Tải AutoCAD 2007 + Hướng Dẫn Cài Đặt

  Hướng Dẫn Cài Đặt AutoCAD 2007

  Sau khi tải về, bạn dùng công cụ Winrar để giải nén với mật khẩu được cung cấp ở phần thông tin tải bên trên. Bạn sẽ được một thư mục bên trong chứa tập tin cài đặt.

  Lời Kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Đàn Piano Cơ Bản 【Trường Nhạc Việt Thanh】
 • Hướng Dẫn Tự Học Đàn Piano Cơ Bản Tại Nhà Hiệu Quả
 • Cách Chơi Ekko Top Mua 7
 • Hướng Dẫn Đan Áo Đơn Giản Cho Các Bạn Mới Học
 • Cập Nhật: Bảo Trợ Tài Chánh I
 • Tải Autocad 2007 & Hướng Dẫn Cài Đặt Full Crąck

  --- Bài mới hơn ---

 • Link Tải Download Autocad 2013 Full Crack Google Driver
 • Download Autocad 2007 Full Crack
 • Tải Autocad 2007 Full 32 Bit 64 Bit Google Drive
 • Gỡ Cài Đặt Autocad Và Các Sản Phẩm Autodesk Cho Windows
 • Gợi Ý 5 Cách Chuyển Từ Model Sang Layout Trong Autocad
 • AutoCAD viết tắt của từ Auto – Computer Aid Design (tự động hóa thiết với sự trợ giúp của máy tính). AutoCAD là một trong những sản phẩm đầu tay của hãng AutoDesk (Mỹ). Đến nay, AuoDesk có thêm rất nhiều dòng phần mềm nổi tiếng trợ giúp thiết kế khác.

  AutoCAD là gì?

  AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982. Tính đến nay, AutoCAD vẫn là phần mềm nổi tiếng nhất, được dùng nhiều nhất trong các ngành kỹ thuật. Trong số các phần mềm kỹ thuật, từ khóa Download AutoCAD được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

  AutoCAD là gì ? AutoCAD viết tắt của từ Auto – Computer Aid Design (tự động hóa thiết với sự trợ giúp của máy tính). AutoCAD là một trong những sản phẩm đầu tay của hãng AutoDesk (Mỹ). Đến nay, AuoDesk có thêm rất nhiều dòng phần mềm nổi tiếng trợ giúp thiết kế khác.

  AutoCAD 2007 là gì?

  AutoCAD 2007 là phiên bản “Thần Thánh” vì cho đến nay (năm 2022) mà phiên bản này vẫn được dùng nhiều nhất. Lượng download luôn luôn giữ kỷ lục so với các phiên bản đàn anh của nó. Câu hỏi đặt ra là tại sao vậy? Câu trả lời hết sức đơn giản “Vì CAD 2007 nhẹ, đầy đủ tính năng cần thiết, chạy được trên mọi cấu hình máy tính”.

  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt và crack AutoCAD 2007 chi tiếtbằng hình ảnh. Trước hết các bạn tải AutoCAD 2007 full crąck bằng link google drive ở cuối bài viết.

  Hướng dẫn cài đặt AutoCAD 2007 Full Crąck

  Yêu cầu tối cấu hình máy tính tối thiểu để có thể cài đặt AutoCAD 2007

  • Hệ điều hành: Từ Win XP trở lên nha
  • Vi xử lý: Intel Pentium 4 trở lên
  • RAM: 512 MB trở lên
  • HDD còn trống: 750 MB trở lên

  Bước 1: Các bạn vào thư mục đã tải về AutoCAD 2007. Giải nén bản 32bit hay 64bit mà bạn muốn chon:

  Bước2: Sau khi giải nén chúng ta vào thư mục đã giải nén ra, chọn vào Setup và chọn Run:

  Bước3: Nhấn Stand-Alone installasion:

  Bước7: Nhập Serial Number 000-00000000 và chọn Next:

  Bước10: Chọn Install Expss Tools và ấn Next.

  Bước 11: Các bạn chon nơi lưu trữ rồi chọn Next:

  Bước 12 – bước 13: Chọn Next:

  Bước 14: Quá trình chạy sẽ diễn ra trong ít phút. Sau đó các bạn chon Finish để kết thúc quá trình cài đặt:

  Hướng dẫn crąck Autocad 2007

  Sau khi cài đặt thành công, các bạn tiến hành Crąck AutoCAD 2007 bằng cách vào mục crąck trong thư mục mình đã giải nén.

  Chúng ta chọn coppy 2 file như trong hình:

  Bước tiếp theo, ta vào thư mục đã lưu trữ ở Bước 11 để tiến hành paste 2 file vừa coppy vào:

  TẢI AUTOCAD 2007 (GOOGLE DRIVE) Nội dung chia sẻ có sử dụng tài liệu từ chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Autocad 2013 32/64Bit Full Crack
 • Download Microsoft Access 2010 Runtime (32 Bit) 1.0
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003
 • Hướng Dẫn Download, Cài Đặt Microsoft Office 2003 Soạn Thảo Văn Bản
 • Hướng Dẫn Học Access 2003 Bằng Hình Ảnh
 • Lỗi Cài Đặt Autocad 2007

  --- Bài mới hơn ---

 • Ảo Thuật Đoán Bài – Giải Mã Năng Lực Đặc Biệt Hay Chỉ Là Thủ Thuật?
 • Android — Làm Cách Nào Để Cài Đặt Android Studio Trên Ubuntu?
 • Huong Dan Su Dung Arduino
 • Hướng Dẫn Cài Windows 7 Bằng Usb Bằng Hình Ảnh
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Windows 10 Bằng Usb Từ A
 • Lỗi cài đặt autocad 2007

  Thế mạnh của autocad 2007 là nhẹ và yêu cầu cấu hình máy không cao. Tại Việt Nam, phiên bản autocad 2007 được sử dụng rất rộng rãi. Mới tiếp xác với với đồ họa kỹ thuật thì sẽ lựa chọn autocad 2007 để học. Có thể nói, hiện nay autocad đang còn rất mạnh bởi còn rất nhiều người tin dùng. Trong tương lai, autocad 2022 sẽ chiếm ưu thế bởi những thế mạnh vượt trội của phiên bản mới so với phiên bản cũ sẽ được nhiều người quan tâm và tìm hiểu bởi như chúng ta vẫn thường nói “Của lạ mới ngon” mà.

  Tuy nhiên với những ai đang và vẫn tin dùng thì một phiên bản Autocad 2007 chuẩn là không thể thiếu trong ổ cứng máy tính của các bạn ấy.

  Trong quá trình cài đặt autocad 2007, nếu bạn gặp thông báo lỗi. The system cannot find the file specified.  Với cửa sổ thông báo giống với hình ảnh bên dưới. Thì bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn.

  Nguyên nhân.

  Cách khắc phục lỗi cài đặt autocad 2007:

  Trong quá trình tải về và giải nén. bạn nên tắt phần mềm diệt virut hoặc Window Defender. Trong quá trình giải nén bạn chọn vị trí lưu file giải nén là mà hình Desktop của máy tính. Sau đó tiến hành cài đặt như hướng dẫn để không gặp lỗi cài đặt autocad 2007.

  Để tránh việc cài đặt bị lỗi, bạn nên tham khảo thêm những hướng dẫn cài đặt. Các bạn nên tìm trên Google với từ khóa. Hướng dẫn cài đặt autocad 2007. Hoặc cài đặt autocad 2007 không bị lỗi. vv… Có rất nhiều video hoặc bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt chi tiết. Các bạn theo dõi và làm theo đúng hướng dẫn sẽ thành công.

  Chúc các bạn thành công.

  Share this:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cài Autocad 2007 Trên Wn 8 Pro
 • Tổng Hợp Key Cài Đặt Windows Xp
 • Làm Thế Nào Để Active Windows Xp Sp3?
 • Bí Mật Của Những Trí Nhớ Siêu Phàm – Zeal
 • Ảo Thuật – Trò 5: Biến Sợi Dây Ra Chiếc Khăn Tay
 • Autocad 2007 Full Crack

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Học Autocad 2014
 • Giáo Trình Hướng Dẫn Học Autocad 2022 Full
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Plot Styles
 • Tổng Hợp Một Số Mẹo Hay Về Xref Trong Autocad
 • Hướng Dẫn Cách Chơi, Cách Lên Đồ Và Cách Combo Cho Akali Ở Vị Trí Ap Đường Giữa Thành Siêu Nhân (Game Lmht)
 • AutoCAD 2007 có lẽ là phiên bản được nhiều người yêu thích và sử dụng nhất, tính đến nay đã là năm 2022 mà phiên bản AutoCAD vẫn được nhiều người Download và sử dụng nhiều nhất.

  Mặc dù tập đoàn Autodesk cho ra đời nhiều phiên bản mới của AutoCAD đáp ứng cho người dùng nhiều tính năng hiện đại hơn, như AutoCAD 2010, AutoCAD 2022…Tuy nhiên những phiên bản AutoCAD này thường đòi hỏi cấu hình máy tính cao, và nhiều tính năng nâng cao ít sử dụng…

  Có lẽ vì AutoCAD 2007 là phiên bản nhẹ & đầy đủ tính năng cần thiết cho người làm thiết kế đồ họa nhất, AutoCAD 2007 chạy được trên nhiều loại cấu hình máy tính khác nhau. không bị gật lagg, chạy ổn định & được giới kiến trúc sư, kĩ thuật thiết kế đồ họa đánh giá cao

  Trong bài viết này MSDN VIỆT NAM sẽ cung cấp link download cũng như hướng dẫn cài đặt và Crack AutoCAD 2007 bản 32bit + 64bit chi tiết nhất bằng hình ảnh, ngoài ra để tiện cho các bạn chúng tôi còn cung cấp cả video hướng dẫn cài đặt chi tiết các bạn chỉ việc xem và làm theo là được

  CẤU HÌNH TỐI THIỂU ĐỂ CÀI ĐẶT AUTOCAD 2007

  • CPU: tối thiểu Intel Pentium IV

  • Hệ điều hành: Windows XP/2000/Vista/7/8/10

  • RAM: tối thiểu 512 MB RAM

  • Dung lượng ổ cứng khả dụng: tối thiểu 750 MB trống

  • Màn hình: độ phân giải tối thiểu 1024×768

  AutoCAD 2007 yêu cầu cấu hình tối thiểu khá thấp so với hầu hết các dòng máy tính hiện nạy đều có thể cài đặt & sử dụng phiên bản AutoCAD 2007 này một cách mượt mà trơn chu đây có lẽ cũng là lý do mà phiên bản AutoCAD 2007 chưa bao giờ là hết hot

  DOWNLOAD AUTOCAD 2007 32BIT + 64BIT FULL CRACK 

  Link Download Autocad 2007 tốc độ cao Google Drive

  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CRACK PHẦN MỀM AUTOCAD 2007

  Một số lưu ý quan trọng trước khi cài đặt Autocad 2007:

  • Tắt mạng trước khi cài
  • Tắt tường lửa (như firewall, defender security, diệt virus…)
  • Không đổi tên file khi tải về
  • Không để file tải về trong thư mục tên tiếng Việt
  • Đọc kỹ và làm theo hướng dẫn

  Có một cửa sổ mới xuất hiện các bạn bấm vào chọn cài đặt Stand-Alone Installation

  191-34567213

  400-12345678

  111-74444444

  Sau khi quá trình cài đặt phần mềm xong, các bạn copy 2 file đuôi .dll trong file Cờ Rack vào thư mục cài đặt của Autocad (mặc định nằm trong ổ C: theo đường dẫn C:program filesAutoCAD 2007), sau khi tìm được thư mục cài đặt thì các bạn Paste vào và Replace là xong.

  VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CRACK AUTOCAD 2007

  TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM AUTOCAD 2007

  • PDF nâng cao

   : Các file tài liệu PDF được tạo từ AutoCAD 2007 có dung lượng nhỏ hơn, ngoài ra AutoCAD 2007 cho phép người dùng dễ dang tìm kiếm các chức năng, một điểm cộng của phiên bản này nữa là nó giúp người dùng kết nối AutoCAD và PDF được cải thiện bằng cách đưa các siêu liên kết của tài liệu vào phần mềm dễ dàng và nhanh chóng.

  • Kích thước thiết kế thông minh

   : Bạn có thể dễ dàng xem trước được kích thước của đối tựng trước khị tạo trong file thiết kế tài liệu của mình.

  • Trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp

   : Các thiết kế của người dùng sẽ được AutoCAD 2007 hỗ trợ xem rọ ràng, chi tiết và điều chỉnh lại tốt hơn.

  • Mô hình điều phối

   : Phiên bản AutoCAD 2007 được cải tiến các công cụ giúp người sùng thực hiện công việc thiết kế đồ họa nói chung và các dự án trong lĩnh vực xây dựng nói riêng một cách dễ dàng.

  • Màn hình Sysvar

   : AutoCAD 2007 ngăn các thay đổi không mong muốn đối với các cài đặt hệ thống của người dung, Nó sẽ cảnh báo bạn khi những thay đổi này có thể ảnh hướng đến bản thiết kế hiện tại của bạn.

  HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC AUTOCAD 2007 BỊ LỖI FONT?

  Nhiều trường hợp các bạn cài đặt AutoCAD 2007 bị lỗi Font chữ sảy ra, các bạn khá bối rối không biết xử lý thế nào, MSDN VIỆT NAM cũng sẽ hướng dẫn bạn khắc phục dứt điểm tình trạng này.

  Phần mềm AutoCAD 2007 của bạn bị lỗi Font là do phần mềm không tìm thấy Font chữ tiếng việt mà bản thiết kế (bản vẽ) đã sử dụng, Trường hợp này là tình trang rất nhiều bạn gặp phải, nhất là đối với các bạn mới cài đặt xong AutoCAD 2007

  Link tải bộ Font Tiếng Việt cho AutoCAD:

  Sau khi tải bộ font tiếng việt viề máy các bạn tiến hành giải nén tệp tin ra sau đó copy tất cả font chữ có trong đó rồi Paste vào thư mục Fonts trong thư mục cài đặt của Autocad 2007 ở ổ C

  có đường dẫn C:program filesAutoCAD 2007Fonts

  MÃ BÀI VIẾT: 240396

  Tôi là Huỳnh Công Thịnh từng là sinh viên xuất sắc của khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông TP Hồ Chí Minh, được Microsoft phong tặng danh hiệu MVP năm 2009 vì những đóng góp cho cộng đồng người dùng hệ điều hành Windows.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Download Và Cài Đặt Chi Tiết
 • Tải Autocad 2022 Full Bản Quyền Premium
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Bẻ Khóa Auto Cad 2010 32 Và 64 Bit Link Dowload Phần Mềm
 • Hướng Dẫn Cài Đặt Và Crack Autocad 2010
 • Chia Sẻ Cách Tải Autocad Electrical 2014 Full Crack
 • Download Autocad 2007 Crack Và Hướng Dẫn Cài Đặt (Miễn Phí)

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tự Học Autocad 2007 Cho Người Mới (P1)
 • Hướng Dẫn Tự Học Autocad 2007 Cho Người Mới (P2)
 • Lý Thuyết Và Thực Hành Thiết Kế Kim Loại Tấm Trên Inventor 2014
 • Giáo Trình Tự Học Autodesk Inventor 2022 Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Thiết Kế Trên Inventor 2022 (Cơ Bản)
 • Autocad 2007 Crack mới nhất đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Đây được xem là phần mềm thiết kế kỹ thuật sở hữu những tính năng nổi bật và mạnh mẽ nhất được phát triển bởi Autodesk, phần mềm được áp dụng CaD nhằm tạo ra những bản vẽ kỹ thuật tiên tiến 2D & 3D mà trong thời buổi hiện nay đang được áp dụng rất nhiều.

  AutoCAD (CAD): Được biết tới là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế trên máy tính thông dụng nhất hiện nay, được áp dụng bởi các Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư và những chuyên gia xây dựng nhằm tạo ra những bản vẽ 2D & 3D đáp ứng nhu cầu cho công việc.

  *Chức năng bao gồm:

  1. Hỗ trợ tùy chỉnh ứng dụng và API bổ trợ.
  2. Mô tả bản vẽ dưới dạng kích thước, văn bản và bảng.
  3. Phác thảo và chỉnh sửa mô hình hình học 2D và 3D với vật thể rắng, bề mặt và vật thể lưới.

  Khi nhắc tới độ chính xác trong thiết kế thì hầu như không có thiết bị nào có thể nổi trội hơn Autodesk AutoCAD thông qua máy tính và các ứng dụng chuyên dụng này. AutoCAD luôn cung cấp những khả năng thiết kế chuyên xâu hầu như tất cả mọi thứ từ kỹ thuật cho đến các bộ phận cơ khí phức tạp. Theo đánh giá tổng quan cho biết có tới hàng triệu, chục triệu Kỹ Sư, Kiến Trúc Sư và Chuyên Gia Xây dựng đang sử dụng phầm mềm này hàng ngày.

  Download Autocad 2007 crack bản 32bit và 64bit

  AutoCAD 2007 được biết tới với tên gọi là phần mềm đồ họa thông dụng nhất từ trước tới nay. Đối với phần mềm AutoCAD 2007 được xem là phiên bản khá ổn định, ít khi bị lỗi luôn đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất. Đây là những phiên bản được đánh giá cao về tính năng nổi bật, cấu hình tầm trung nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu thiết kế về các tính năng và công cụ hỗ trợ cần thiết.

  • RAM: 512MB
  • Bộ nhớ trống: 750MB
  • Hệ điều hành:Windows XP/2000/Vista/7/8
  • Vi xử lý: Intel Pentium 4 hoặc tương đương

  Bước 1: Tải thư mục AutoCAD 2007 và giải nén tùy phiên bản 32bit hoặc 64bit để cài đặt vào máy.

  Bước 2: Sau khi giải nén xong tích chọn vào thư mục giải nén ra và vào phần Setup và chọn Run

  Sau khi cài đặt xong tới bước crack phần mềm Autocad 2007 bằng cách vào thư mục crack đã giải nén. Thường thì sẻ có 2 file activate (như hình bên dưới) bao gồm: chúng tôi và chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Tướng Khắc Chế Nữ Tu Thủy Thần Illaoi
 • Cẩm Nang Cách Chơi Illaoi: Quật Tan Linh Hồn Kẻ Địch Bằng Xúc Tu
 • Hướng Dẫn Cách Chơi Illaoi
 • Cách Chơi Illaoi Đi Top Mùa 9 Với Những Skill Siêu Mạnh
 • Cách Khắc Chế Illaoi Mùa 11 Hay Nhất Lmht
 • Hướng Dẫn Cài Autocad 2007 Trên Wn 8 Pro

  --- Bài mới hơn ---

 • Lỗi Cài Đặt Autocad 2007
 • Ảo Thuật Đoán Bài – Giải Mã Năng Lực Đặc Biệt Hay Chỉ Là Thủ Thuật?
 • Android — Làm Cách Nào Để Cài Đặt Android Studio Trên Ubuntu?
 • Huong Dan Su Dung Arduino
 • Hướng Dẫn Cài Windows 7 Bằng Usb Bằng Hình Ảnh
 • Hiện tại có 2 cách cho bạn một là refresh lại windows 8, không bị mất bản quyền, các chương trình cai ngoài store sẽ bị gỡ.

  Các chương trình được cài đặt sẽ có các thiết lập registry trong 2 mục là

  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE

  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE

  Bạn vào đây tìm cột bên trái cái Autodesk (hoặc là AutoCAD) xoá nó đi, dung công cụ find tìm tất cả những thiết lập lien quan đến AutoCAD xoá hết. Sau đó bạn vào Programs and Features thì sẽ không còn thấy AutoCAD nữa. Bây giờ có thể xoá tập thư mục cài đặt trong program và cài mới được[/QUOTE

  mình cài sao toàn hiển thị lỗi ntn nhỉ . giúp mình với

  2- Bắt đầu tiến hành cài mới:

  Khi win8 ra đời,ắt hản rất nhiều bạn đã cài đăt để tận hưởng những tính năng nổi trội của hệ điều hành mới này so với các phiên bản cũ.Tuy nhiên,cái gì cũng có điểm hạn chế,cũng giống như win7 64bit vậy,rất nhiều phần mềm không tương thích với win8,bạn sẽ rất vất vả để cài đặt chúng mà có thể sẽ phải bỏ đi một số tính năng .Ngay như Autocad từ phiên bàn 2012 trở xuống,bạn đều không thể cài dặt theo các cách thông thường được,bài viết này Bachkhoamedia đã sưu tầm bởi thành viên trên diễn đàn Vn-zoom viết,nay muốn share cho các bạn.Cũng có thể phát triển cách này cho một số loại phần mềm khác.

  Đầu tiên bạn cần cập nhật .Net Frame work

  Mất khoảng 15-20p gì đó để nó cập nhật (mặc dù vừa cài xong đã cập nhật win)

  Sau đó khởi động lại máy và cài .NFW 3.5 bình thường.

  Đối với Win 8 tốt nhất bạn nên nâng cấp lên .NET frame work 4.5

  copy chồng lên là xong!!!!

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Key Cài Đặt Windows Xp
 • Làm Thế Nào Để Active Windows Xp Sp3?
 • Bí Mật Của Những Trí Nhớ Siêu Phàm – Zeal
 • Ảo Thuật – Trò 5: Biến Sợi Dây Ra Chiếc Khăn Tay
 • Mua Bóng Tập Yoga Ở Đâu Giá Tốt Chất Lượng?
 • Download Autocad 2007 Full Crack

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Autocad 2007 Full 32 Bit 64 Bit Google Drive
 • Gỡ Cài Đặt Autocad Và Các Sản Phẩm Autodesk Cho Windows
 • Gợi Ý 5 Cách Chuyển Từ Model Sang Layout Trong Autocad
 • Tự Học Autocad 2022 Trong 1 Tuần
 • Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Autocad
 • Download autocad 2007 full crack -Link tải Google Driver – Hướng dẫn cài đặt phần mềm chi tiết vĩnh viễn bằng hình ảnh video. phiên bản mới nhất

  AutoCAD 2007 là phiên bản “Thần Thánh” vì cho đến nay (năm 2022) mà phiên bản này vẫn được dùng nhiều nhất. Lượng download luôn luôn giữ kỷ lục so với các phiên bản đàn anh của nó. Câu hỏi đặt ra là tại sao vậy ? Câu trả lời hết sức đơn giản “Vì CAD 2007 nhẹ, đầy đủ tính năng cần thiết, chạy được trên mọi cấu hình máy tính”,

  Tải ngay autocad 2007: LINK 1

  Bước 1: Download autoCAD 2007 và giải nén với Winrar hoặc 7-Zip

  Bước 2: Chạy file Setup cài đặt với quyền Admin

  Bước 3: Nhấn chọn Stand-Alone Instllation

  Bước 5: Nhấn chọn Next

  Bước 14: Nhấn chọn Next

  Bước 15: Quá trình cài đặt diễn ra, đợi trong giây lát…Nhấn Finish để hoàn tất cài đặt

  Bước 1: Đi đến thư mục cracks, copy hai file chúng tôi và lacadp.dll

  Bước 2: Dán vào thư mục C:Program Files (x86)AutoCAD 2007 (Copy and Replace cả hai file).

  Thông số máy tính phù hợp cài đặt autocad 2007

  Intel Pentium IV, or compatible

  Microsoft Windows XP (Professional, Home Edition, or Tablet PC Edition), Windows 2000 Professional SP4

  512 MB RAM (minimum)

  750 MB free disk space

  1024×768 VGA with true colour (minimum)

  Mouse or other pointing device

  CD-ROM drive

  Microsoft Internet Explorer 6 SP1

  Một số lỗi phổ biến khi cài autocad 2007

  Sửa lỗi font chữ trong autocad 2007.

  Sửa lỗi font, đây là chủ đề mà chúng tôi đã có những bài viết cụ thể về vấn đề này. Nhưng còn một cách nữa rất nhanh mà chúng ta có thể tham khảo để xử lý nhanh. Trong trường hợp không có mạng thì sao? Phương pháp tải và dán vào thư mục Font sẽ không thể làm được. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục ngay khi cả máy không kết nối mạng.

  Các bước sửa lỗi font chữ trong autocad.

  Sau đó bạn nhấn Close để đóng hộ thoại Text Style. Lúc này chữ bị lỗi đã được khắc phục, bạn có thể đọc được. Để lần sau mở lên không bị lỗi nữa bạn nhớ nhấn tổ hợp phí Ctrl + S để lưu lại những thay đổi.

  Lỗi Autocad application has stopped working rất hay xảy ra.

  Với những bạn cài phần mềm Autocad 2007 trên hệ điều hành Windows. Lỗi thường xay ra mà nguyên nhân của nó rất hạn chế trên mạng. Khi tìm hiểu cách khắc phục lỗi Autocad application has stopped working bạn gặp lúng túng. Bởi đa số bài hướng dẫn cách khắc phục lỗi này thường là ngôn ngữ nước ngoài. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi này một cách ngắn gọn. Để bạn có thể tự mình xử lý lỗi khó chịu này. Ngoài phần mềm autocad ra, bạn cũng có thể dùng các cách dưới đây để xử lý với một phần mềm bất kỳ cài trên Windows.

  Những cách khắc phục sửa Lỗi Autocad application has stopped working

  Cách 1: Giảm hệ điều hành.

  Rồi bạn làm lần lượt như hướng dẫn ở trong ảnh dưới.

  Cách 3: Kiểm tra File

  Cách 4: Scan Disk

  Sau khi Scan xong bạn khởi động lại máy tính rồi kiểm tra xem còn bị lỗi Autocad application has stopped working nưa hay không.

  Nguồn: chúng tôi

  Một số lỗi khác:

  lỗi autocad 2007 not responding

  cài đặt autocad 2007 không bị lỗi

  lỗi không cài được autocad 2007

  không cài được autocad 2007 trên win 10

  cách sửa lỗi autocad error report

  lỗi autocad 2007 english is already installed

  không mở được file autocad 2007

  lỗi không mở được autocad 2007 trên win 7 64bit

  Tải ngay autocad 2007: LINK 1 Tìm kiếm autucad 2007 của Indainam trên google bằng các từ khóa:

  autocad 2007

  download autocad 2007

  autocad 2007 full crack

  tải autocad 2007

  tai autocad 2007

  download autocad 2007 full crack

  tải autocad 2007 full crack

  cài autocad 2007

  autocad 2007 crack

  autocad 2007 full

  autocad 2007 64bit

  cai dat autocad 2007

  cài đặt autocad 2007

  download autocad 2007 32 bit

  crack autocad 2007

  huong dan cai autocad 2007

  tải phần mềm autocad 2007

  cách cài autocad 2007

  download autocad 2007 full crack fshare 64bit

  phần mềm autocad 2007

  hướng dẫn cài autocad 2007

  download autocad 2007 64bit

  tải autocad 2007 miễn phí

  giáo trình autocad 2007

  tự học autocad 2007

  hướng dẫn sử dụng autocad 2007

  hướng dẫn cài đặt autocad 2007

  autocad 2007 portable

  font autocad 2007

  huong dan cai dat autocad 2007

  autocad 2007 full crack 64bit

  hướng dẫn cài autocad 2007 trên win 10

  autocad 2007 google drive

  cách cài đặt autocad 2007

  tải autocad 2007 full 64 bit

  file crack autocad 2007 win 7

  --- Bài cũ hơn ---

 • Link Tải Download Autocad 2013 Full Crack Google Driver
 • Tải Autocad 2007 & Hướng Dẫn Cài Đặt Full Crąck
 • Autocad 2013 32/64Bit Full Crack
 • Download Microsoft Access 2010 Runtime (32 Bit) 1.0
 • Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003
 • Học Autocad 2007 Bài 31:hướng Dẫn Ghi Và Hiệu Chỉnh Kích Thước Trên Autocad

  --- Bài mới hơn ---

 • Autocad ⋆ Autocad Autocad Autocad Lệnh ⋆ Autocad
 • Hướng Dẫn Vẽ Khung Tên A4 Cho Bản Vẽ Autocad
 • Thao Tác Lệnh Dim Trong Cad
 • Danh Sách Lệnh Đo Kích Thước Trong Cad Và Cách Thiết Lập
 • Góc Chia Sẻ: Thủ Thuật Nhập Lệnh Lấy Tọa Độ Trong Cad Đơn Giản
 • 1. Các thành phần kích thước Một kích thước được ghi bất kỳ bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây: Dimension line (Đường kích thước) :

  Đường kích thước được giới hạn hai đầu bởi hai mũi tên (gạch chéo hoặc một ký hiệu bất kỳ). Nếu là kích thước thẳng thì nó vuông góc với các đường gióng, nếu là kích thước góc thì nó là một cung tròn có tâm ở đỉnh góc. Trong trường hợp ghi các kích thước phần tử đối xứng thì đường kích thước được kẻ quá trục đối xứng và không vẽ mũi tên thứ hai. Khi tâm cung tròn ở ngoài giới hạn cần vẽ thì đường kích thước của bán kính được vẽ gãy khúc hoặc ngắt đoạn và không cần phải xác định tâm.

  Extension line (Đường gióng):

  Thông thường đường gióng là các đường thẳng vuông góc với đường kích thước. Tuy nhiên, bạn có thể hiệu chỉnh nó thành xiên góc với đường kích thước. Đường gióng được kéo dài quá đường kích thước 1 đoạn bằng 2 đến 3 lần chiều rộng đường cơ bản. Hai đường gióng của cùng một kích thước phải song song nhau.

  Dimension text (Chữ số kích thước):

  Chữ số kích thước là độ lớn của đối tượng được ghi kích thước. Trong chữ số kích thước có thể ghi dung sai (tolerance), nhập tiền tố (pfix), hậu tố (suffix) của kích thước. Chiều cao chữ số kích thước trong các bản vẽ kĩ thuật là các giá trị tiêu chuẩn. Thông thường, chữ số kích thước nằm trong, nếu không đủ chỗ nó sẽ nằm ngoài. Đơn vị kích thước dài theo hệ Mét là mm, trên bản vẽ không cần ghi đơn vị đo. Nếu dùng đơn vị độ dài khác như centimét hoặc mét thì đơn vị đo được ghi ngay sau chữ số kích thước hoặc trong phần chú thích bản vẽ.

  Đối với kích thước bán kính và đường kính thì kích thước có 4 thành phần: đường kích thước, mũi tên (gạch chéo), chữ số kích thước và dấu tâm (center mark) hoặc đường tâm (center line). Khi đó ta xem đường tròn hoặc cung tròn là các đường gióng.

  Các mục trong hộp thoại Dimension Style Manager

  Style : Danh sách các kiểu kích thức có sẵn trong bản vẽ hiện hành

  Lits : Chọn cách liệt kê các kiểu kích thước

  SetCurent: Gán một kiểu kích thước đang chọn làm hiện hành

  New…: Tạo kiểu kích thước mới làm xuất hiện hộp thoại Create New Dimension Styel

  Modify…: Sau đó ta đặt tên cho kiểu kích thước sau đó chọn Continue sẽ xuất hiện hộp thoại New Dimension Style và sau đó ta gán các chế độ cho kiểu kích thước mới này.

  Hiệu chỉnh kích thước sẵn có

  Override…:Hiển thị hộp thoại Override Dimension Style trong đó bạn có thể gán chồng

  tạm thời các biến kích thước trong kiểu kích thước hiện hành. AutoCad chỉ gán chồng không ghi lại trong danh sách Style

  Compare….:Làm hiển thị hộp thoại Compare Dimension Style trong đó bạn có thể so sánh

  gía trị các biến giữa hai kiểu kích thước hoặc quan sát tất cả giá trị các biến của kiểu kích thước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Lưu Ý Các Quy Tắc An Toàn Khi Đi Máy Bay
 • Các Nguyên Tắc Đảm Bảo An Toàn Khi Đi Máy Bay Mà Bạn Nên Biết
 • Những Quy Định An Toàn Khi Đi Máy Bay Mà Ai Cũng Cần Phải Biết
 • Phương Pháp Cách Học Autocad Cực Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tại Sao Phương Pháp Quản Lý Kho Bằng Access Không Còn Được Ưa Chuộng