Hướng Dẫn Cài Đặt Access 2003 / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Uta.edu.vn

Hướng Dẫn Thực Hành Access 2003

Trang chủAccess HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS 2003 – PHẦN QUERY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DỂ HIỂU

Xây dựng CSDL Quản lý lương cán bộ một cơ quan có cấu trúc như sau :

– Thiết kế cấu trúc các bảng một cách phù hợp : kiểu dữ liệu các trường;

trường khoá; thuộc tính Lookup và các thuộc tính khác;

– Thiết lập quan hệ cùng các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho các quan

Hãy tính và in ra bảng lương của cơ quan bao gồm các thông tin: Hoten, ngaysinh, tenchucvu, tenphongban, luongchinh, phucapcv, dangphi, congdoanphi, thuclinh.

Luongchinh = hesoluong * 290000

Cấu trúc hàm IIF như sau:

Chọn Next à Next à Finsh à Xuất kết quả, sau đó bấm nút lệnh

Tại cột nghĩa là theo như đã khai báo ban đầu thuộc tính yes/no chọn tick vào ô ladangvien dòng ladangvien = yes, máy ngầm hiểu là yes và ngược lại ko tick vào máy hiểu là No. Criteria gõ yes

KQ:

Hãy lọc ra danh sách cán bộ của một phòng ban nào đó, tên phòng ban được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;

B3: Lưu query và chạy sẽ có thông báo Giả sử nhập phòng Kinh Doanh

Hãy lọc ra danh sách cán bộ là Đảng viên và có thực lĩnh lớn hơn một số nào đó- được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;

Dùng Bảng cau1 là bảng được lấy ở query câu 1.

Hãy lọc ra danh sách cán bộ mà năm sinh rơi vào trong một khoảng năm nào đó được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ: khi kích hoạt query, Access yêu cầu nhập vào khoảng năm sinh từ năm nào, đến năm nào. Khi đó query sẽ lọc ra danh sách các cán bộ thoả mãn điều kiện đó;

Lọc ra danh sách cán bộ có tên được nhập vào từ bàn phím khi kích hoạt query. Ví dụ: khi query kích hoạt sẽ hỏi: Gõ vào tên cần xem? Sau khi gõ vào một tên (có thể cả họ hoặc cả họ và tên), máy tính sẽ lọc ra danh sách cán bộ thảo mãn điều kiện;

Câu 8 : Hãy đưa ra bảng tổng hợp số cán bộ đã vào Đảng hay chưa vào Đảng theo giới tính như sau:

– Phân tích đề : Như đề thì máy tính sẽ đếm số cán bộ trong từng phòng ban và tính tổng cán bộ.

– Sử dụng Crosstab Query (vào Query/ Crosstab Query) để giải quyết tình huống trên.

+ Chú ý những trường nào hiện thị thì không thể đếm và ngược lại. Ví dụ hiển thị tên phòng ban gồm Kinh doanh, Kỹ thuật, sản xuất, khác thì không thể đếm trường tenphongban mà ta đếm trường làm khóa chính của nó tức là phongbanID, tương tự ta đếm tổng số cán bộ. (Xem hình dưới)

HD: Tương tự như câu 9 ta có: chú ý để xuất hiện Nam, Nữ thêm trường giới tính

Giới tình: IIf([gioitinh]=Yes,”Nam”,”Nữ”)

B1: chọn bảng phong ban, chọn query tạo ở câu 1

B2: Tạo liên kết phongbanID

B3: sử dụng Crosstab Query truy vấn như hình dưới.

Xuất ra DSCB có ngày sinh từ ngày 01/01/1965 đến ngày 01/01/1985 và đồng thời những cán bộ trên cùng họ Nguyễn.

Tìm CB họ Nguyễn: Like “Nguyễn *”

Hoặc là Between #01/01/1965# And #01/01/1985#

Một số dạng bài tập trong phần Query và lời giải bởi nhatthienkt. Chia sẻ trên BLOG của nhatthienkt’Blog

Fnhuw

Hướng Dẫn Cài Đặt Wgr614 Làm Access Point

Mong muốn sử dụng mạng không dây kết nối và chia sẻ internet cũng như tài nguyên của mạng LAN cho các máy tính xách tay một cách an toàn.

Giải pháp

Sử dụng WGR614 của Netgear. Thiết bị hoạt động ở chế độ độ Access Point làm cầu nối cho máy tính xách tay và các thiết bị mạng kết nối với mạng LAN và Internet.

Mã hóa WEP đảm bảo an toàn cho kết nối trong hệ thống mạng không dây.

Hướng dẫn cấu hình chi tiết

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi hướng dẫn các bạn cài đặt nhanh một hệ thống sử dụng WGR614 của Netgear.

Để cài đặt hoàn thiện căn bản cho một hệ thống mạng đáp ứng mong muốn của người sử dụng, bạn cần tiến hành những bước sau.

Phần I: Cài đặt cơ bản cho hệ thống mạng sử dụng WGR614

Cài đặt các thiết bị theo mô hình

Thông thường các thông số mặc định WGR614 của Netgear như sau:

Username/ Password: admin / password

Sau khi đăng nhập màn hình giao diện như bên dưới:

Trong Basic Settings bạn thực hiện các bước như sau:

Ở đây, bạn điền các thông số như sau:

Chọn Wireless Settings để cấu hình tính năng wireless, 1menu hiện ra với các mục như sau:

Mục Wireless Network gồm có Name (SSID) Điền tên và kênh hệ thống mạng wireless bạn có thể đặt tùy ý (ví dụ để SSID là Earl, kênh là 11); Region để chọn vùng tương ứng.

Mục Wireless Access Point, kích hoạt 2 chế độ là Enable Wireless Access Point và Allow Broadcast of Name (SSID)

Vẫn trong hoặc để Wireless Setting , tại phần Shared key Automatic trong Authentication Type. Security Encryption (WEP) chọn

Tại mục Với lựa chọn này cho phép điển mật khẩu tới 10 ký tự hoặc 26 ký tự Encryption Strength sử dụng lựa chọn 64-bit or 128-bit WEP ()

Điền mật khẩu cho hệ thống mạng wireless vào các lựa chọn Key 1 hoặc Key 2 hoặc Key 3 hoặc Key 4. (Trong ví dụ này lựa chọn trong Key 1)

Hướng Dẫn Cài Đặt Ghost Cast Server Với Norton Ghost 2003

Chúng ta đã qúa quen với “Ghost”, một công cụ rất hữu dụng cho một người chuyên viên kỹ thuật vi tính. Ghost giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc cài đặt chương trình cho máy vi tính. Nếu như lúc trước để cài đặt một máy vi tính có thể mất 1h đến 2h hoặc hơn thì bây giờ với ghost chúng ta chỉ mất khoảng 10 -20 phút mà thôi.

Đúng là ghost là quá thông dụng cũng như cách sử dụng cũng rất đơn giản, hoàn toàn không có gì mới cả. Trong baì viết này tôi chỉ đề cập đến cái gọi là “ghost cast server”, có nghĩa là bạn chỉ cần một máy đóng vai trò máy chủ, trên máy này chỉ lưu các file ghost image mà thôi, các client có thể boot bằng đĩa mềm hoặc là boot bằng bootrom để có thể khởi động rôì đăng nhập vào các thư mục được share từ máy chủ, sau đó có thể tiến hành ghost như bình thường.

Ví dụ bạn là chủ 1 dịch vụ internet hay là game, hoặc là chuyên viên kỹ thuật cho một công ty tin học, công việc cài đặt máy mới hay là caì lại máy bị hỏng phần mềm là công việc thường xuyên, thông thường bạn phải gắn 1 ổ cứng khác rồi boot bằng ổ cứng đó hoặc boot bằng đĩa mềm, cdrom sau đó mới tiến hành ghost từ ổ cứng đó sang cho ổ cứng của máy, nhược điểm của phương pháp này là bạn luôn luôn phải có một ổ cứng để dùng làm source để ghost cho các máy khác, hoặc nếu không thì cũng phải mở máy khác để mượn ổ cứng. Nếu ở các dịch vụ game hay internet thì công việc càng “khổ ” hơn nhiều, máy vi tính thì để tận dụng không gian người ta bố trí sát vào nhau nên mỗi khi chúng ta phải mở máy rất khó khăn, chưa kể là nếu máy không có ổ CDRom thì phải gắn thêm ổ CDRom ngoài vào để boot.

Bây giờ ở các dịch vụ thì máy nào cũng đã có card mạng (NIC), bạn chỉ cần tốn khoảng 1.5USD để mua thêm con bootrom gắn vào (hoặc là máy secondhand như Dell, IBM thông thường đã có sẵn NIC+bootrom) là có thể boot từ bootrom để ghost thoải mái, lúc đó các ổ CDRom hay ổ đĩa mềm sẽ không cần thiết. Chưa kể là việc ghost hoàn toàn là chỉ gõ bàn phím chứ không cần phải mở máy ra. Nếu như máy chủ của bạn có ổ cứng lớn thì có thể lưu image của các máy con trong mạng để sau này có sự cố có thể ghost lại đúng image đó, như vậy các máy con sau khi ghost có thể hoạt động mà không cần phải điều chỉnh gì cả.

Thôi, nói “quanh co” như vậy cũng hơi dài dòng, tôi xin đi vào phần cài đặt.

1. Cài đặt phần mềm Norton Ghost 2003 (NG2003).

Để làm ghost cast server thì người ta hay dùng phiên bản Enterprise như Norton Ghost 6.5, 7.5, hoặc mới nhất 8.0…. tuy nhiên tôi không có các phiên bản đó mà lại có bản thông dụng là Norton Ghost 2003 và thấy nó cũng dễ sử dụng nên trong bài viết này hoàn toàn dựa trên nó. Norton Ghost 2003 có thể chạy trên Windows9x, Win2K, WinXP… Các bạn nhớ cho rằng nó chỉ là một công cụ để backkup ổ cứng và trong trường hợp của chúng ta sử dụng nó để tạo các điã mềm boot mạng mà thôi chứ nó hoàn toàn không là một dịch vụ nào của Windows cả, có nghĩa là sau khi đã tạo một đĩa mềm boot và ghost qua mạng được bạn có thể remove NG2003 mà các client vẫn boot và đăng nhập vào máy chủ tốt.

Ở đây chúng ta dùng khái niệm máy chủ nghe có vẻ hơi lớn, thật ra chỉ là một máy chạy Win9x, 2k hoặc XP, 2K3, trên máy này sẽ cài NG2003 và các file image sẽ lưu trên maý này.

1-1. Cài đặt NG2003.

Tiến hành cài đặt như một software bình thường.

1-2 Tạo đĩa boot:

Trước hết trên máy chủ chúng ta tạo thư mục dùng lưu các file image

VD: tên máy chủ là SERVER, thư mục dùng lưu image là C:LUUGHOST hoặc D:LUUGHOST

– Khởi động NG2003, sẽ có màn hình sau xuất hiện

Chọn loại NIC mà máy con sử dụng từ list trên, vd là RTL8139

Ở đây có 2 tuỳ chọn:

– Use PC-DOS: đĩa mềm boot được tạo sẽ sử dụng hệ điều hành DOS của IBM là PC-DOS và nó đã có sẵn trong NG2003.

– Use MS-DOS: đĩa mềm boot được tạo sẽ sử dụng MS-DOS 7.0. Để sử dụng MS-DOS bạn phải chuẩn bị một đĩa mềm khởi động DOS của Win9X và chỉ cần 3 file là chúng tôi chúng tôi và chúng tôi Mặc khác bạn phải chuẩn bị một thư mục chứa các file MS-Clien cho MS-DOS, thông thường các file này nằm trên thư mục CLIENTS của đĩa cài đặt NT4, hoặc nằm trong file chúng tôi trong đĩa Hiren’s Boot CD 5 và 6.

-Trong phần Client Computer Name gõ tên cho client khi khởi động bằng đĩa boot, vd là user

– Ở phần User Name chúng ta cũng chọn là User

Như vậy nếu máy chủ là Win2k hay XP thì chúng ta phải tạo trước 1 account có tên là user để sau này các client có thể boot từ đĩa mềm này có thể đăng nhập vào máy chủ

Ở phần Domain, gõ vào tên workgroup đang khai báo ở máy chủ, vd là WORKGROUP

– Ở phần Drive Letter chúng ta chọn ổ đĩa mạng sẽ ánh xạ đến thư mục LUUGHOST trên máy chủ, vd là ổ F:

– Ở phần Maps To: gõ vào đường dẫn mạng của thư mục LUUGHOST, đó chính là \SERVERLUUGHOST

Ở phần này chúng ta có thể chọn lựa sử dụng IP tỉnh hoặc là IP động, tuy nhiên nếu chọn IP động thì phải có dịch vụ DHCP cài đặt ở máy chủ. Vì vậy để đơn giản chúng ta chọn IP tỉnh, phải khai báo sao cho IP này trùng với lớp địa chỉ của máy chủ và không trùng với IP của các client đang sử dụng trong mạng. VD máy chủ có địa chỉ là 192.168.0.1 chúng ta có thể khai báo địa chỉ IP là 192.168.0.100…như hình sau:

Như vậy là đã hoàn tất quá trình tạo đĩa mềm khởi động mạng. Chúng ta có thể sử dụng đĩa này để boot một máy bất kỳ trong hệ thống mạng có sử dụng NIC RTL8139 để đăng nhập vào máy chủ, sau khi dấu nhắc A: xuất hiện chúng ta chuyển qua ổ F: rồi có thể tiến hành sao lưu để tạo image lưu trên máy chủ hoặc tiến hành ghost từ image có sẵn.

2. Cài đặt dịch vụ 3Com Dynamic Boot Access (3com DBA) cho phép các client có thể boot được từ Bootrom PXE 2-1: Cài đặt 3com DBA:

Chạy file dabs101_install.exe để tiến hành cài đặt, sau khi nhập CDkey xong màn hình sau sẽ xuất hiện

Sau khi bạn tạo được đĩa mềm boot mạng như phần đầu, chúng ta sẽ tạo file image của đĩa mềm này như sau:

– Trước hết, mở file chúng tôi trên đĩa mềm sau đó ở dòng

DEVICEHIGH=HIMEM.SYS chúng ta sửa thành như sau:

DEVICEHIGH=HIMEM.SYS /testmem:off

Khởi động chương trình từ StartPrograms3Com Boot ServicesBoot Image Editor. Nếu đây là lần đầu tiên khởi động, bảng sau sẽ xuất hiện.

Ở phần File name bạn gõ vào tên tương ứng. VD là RTL8139.IMG

Đặt đĩa mềm boot mạng vào ổ A:

Bạn có thể kiểm tra lại xem đ ã có file chúng tôi trong thư mục C:Program Files3ComDynamicAccess boot services .

2-3. Tạo file Menu Boot Khởi động chương trình từ StartPrograms3Com Boot ServicesBoot ImageEditor

Bảng sau sẽ xuất hiện:

Ở phần ã tạo ở bước trên: Image file Browse đến file image đ chúng tôi

Ở phần Menu description Gõ vào tên tương ứng , vd là RTL8139 (hoặc tên bất kỳ).

Ở phần File name, gõ vào tên file menu boot tương ứng sẽ tạo ra, vd là chúng tôi

Bạn có thể kiểm tra file chúng tôi đ ã được tạo ra trong thư mục

Chọn StartPrograms3com Boot ServicesBOOTPTAB Editor, Nếu là lần đầu khởi động, bảng sau sẽ xuất hiện:

C. Cấu hình cho PXE Server

Chọn StartPrograms3com Boot ServicesPXE Server, Nếu đây là lần đầu tiên khởi động bảng sau sẽ xuất hiện:

2-4 Cấu hình khởi động cho 2 services 3ComPXE và 3ComTFTP:

Từ phần Services của Win2k hoặc XP

Như vậy là đã kết thúc phần cài đặt cho 3com DBA. Lúc này bạn khởi động client nào từ Bootrom thì nó sẽ khởi động giống như khi khởi động từ đĩa mềm boot mạng, chỉ khác là…tốc độ nhanh hơn mà thôi!!!

* Khi bạn đã tạo được hệ thống ghost cast server thì sẽ có những vấn đề phát sinh như sau:

-Nếu hệ thống của bạn có nhiểu NIC support bootrom PXE như RTL8139, 3Com9xx, Intel Pro thì làm sao để có thể tạo được nhiều đĩa boot mạng.

– Mỗi đĩa boot mạng sẽ có 1 IP, 1 computer name ri êng nên không thể dùng 1 image boot cho 2 hay nhiều client cùng lúc được.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta tạo lần lượt nhiều đĩa boot mạng với các loại NIC cần thiết, hoặc với 1 loại NIC chúng ta có thể tạo 2 hoặc nhiều đĩa boot mạng ri êng với IP và computer name riêng, sau đó dùng 3Com DBA để tạo nhiều image riêng.

Sau khi đã tạo nhiều image tương ứng, ở phần tạo menu boot ( 2-3. Tạo file Menu Boot) bạn có thể Add lần lượt các image đó và mỗi image sẽ có 1 Menu Decription riêng. Sau đó Save vào file chúng tôi

Như vậy, khi mỗi client boot từ bootrom, sẽ thấy xuất hiện 1 menu boot tương ứng với các loại NIC, hoặc cùng 1 loại NIC nhưng có IP và computer name riêng và bạn có thể chọn mục tương ứng.

Một vấn để khác là việc phân quyền cho thư mục LUUGHOST trên máy chủ khi share. Nếu để dùng để ghost cho các client với image đã có sẵn thì chỉ cần share Readonly, trường hợp muốn ghost để lưu ổ cứng của client thành image trên thu mục LUUGHOST của máy chủ thì phải share Full.

Ngô Thị Hồng Thanh @ 22:03 16/06/2010 Số lượt xem: 324

Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Office 2003 Full Thành Công 1000%

Microsoft Office 2003 mặc dù được phát hành cách đây khá lâu. Nhưng vẫn được một số đông người dùng yêu chuộng sử dụng. Lý do là bộ phần mềm Office này có dung lượng nhỏ gọn, chạy ổn định trên các tính cấu hình thấp. Cách cài đặt và kích hoạt cũng rất đơn giản.

Trong bài viết sau, GofaZone sẽ cùng bạn tìm hiểu về Office 2003 cũng như hướng dẫn cách tải và cài đặt chi tiết nhất Office 2003 Full Crack phiên bản ổn định nhất.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn không thể hiểu được sức sống nào khiến Office 2003 vẫn bám trụ được trong lòng người dùng khó tính? 15 năm, kể từ khi MS Office 2003 ra mắt nhưng dường như mọi người không hề tẩy chay nó khỏi danh sách những bộ ứng dụng văn phòng Microsoft yêu thích. Được Microsoft phát triển ngoạn mục vào 19/8/2003 và phân phối cho hệ điều hành Windows, Office 2003 được xem như một phiên bản kỳ cựu và được sử dụng phổ biến nhất.

Nhiều người dùng đã rất thích sử dụng Word và Excel phiên bản Office 2003. Mặc dù không có những con số khảo sát cụ thể nhưng thực sự rằng Microsoft Office 2003 đang được ưa chuộng sử dụng trong rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Một phiên bản cổ đại – tôi nghĩ đây là tên gọi dành cho bộ phần mềm văn phòng này. Nếu nói về xương sống truyền thông để thực hiện hàng ngàn dự án quan trọng thì chắc chắn tôi sẽ điểm danh phiên bản Office 2003 này. Có lẽ những lời có cánh dành cho bộ ứng dụng văn phòng này bao nhiêu cũng không đủ, vì nó chứa đựng nhiều tính năng mà những phiên bản gần đây khó có thể thực hiện thành công như vậy.

Office 2003 cung cấp các công cụ cộng tác vô cùng quan trọng, trong đó không thể không kể đến SharePoint. Không gian làm việc trực tuyến cũng khiến tôi cảm giác hiện đại và không gò bó, nó chính là nơi các tài liệu được chia sẻ được đồng bộ nhanh chóng. Các cuộc họp trực tuyến giữa nhiều người trong một công ty bất kỳ cũng giúp người dùng thực hiện được công việc hiệu quả, trong một không gian thoải mái nhưng lại là điểm để chia sẻ các dự án thuyết trình, nghị sự thành công. Office 2003 bảo vệ tốt hơn cho vô số tài liệu quan trọng của người dùng, chỉnh sửa những phần được chỉ định của tài liệu dễ dàng. Bạn có thể lưu hành các ý tưởng nhanh chóng ở trong một tài liệu đã được chia sẻ trước đó với tính năng tích hợp tin nhắn tức thời của Office 2003.

Những công cụ cộng tác đã trả lời cho câu hỏi tại sao khi người dùng ở những vị trí địa lý khác nhau nhưng công việc của họ lại luôn được hoàn thành tốt như thế. Việc tiếp xúc sẽ là điều không thể nhưng bù lại, MS Office 2003 đã giúp cho các thành viên trong nhóm dự án thực hiện hiệu quả nhất có thể những dự án được chia sẻ cộng tác. Đặc biệt là SharePoint, dịch vụ này đã tạo điều kiện dễ dàng tìm kiếm thông tin dự án với kho lưu trữ.

Cải tiến kết nối mà XML và Web đã cung cấp trong Office 2003 khiến bạn cảm thấy thích thú đúng không? Vâng, tôi cũng vậy. Khá hay bởi vì tôi đã giúp cho Word và Excel của mình được nâng cấp mạnh mẽ. Khi sử dụng Word, bạn sẽ không quên rằng Word sẽ tạo tệp XML, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng chỉnh sửa, chuyển đổi cũng như tiến hành lưu trữ dữ liệu XSL. Đây chính là điểm khiến cho Microsoft Office 2003 hơn hẳn Office 2000, Office 2000 sẽ không lưu được tài liệu .doc dưới dạng tài liệu XML cho bạn.

Chỉnh sửa tài liệu Word đơn giản với các tính năng chỉnh sửa trong Office 2003. Bảo vệ hay không bảo vệ các khu vực được chọn của tài liệu cũng ổn. Còn về phần chỉnh sửa với xác thực lược đồ, phiên bản này hỗ trợ cho bạn khả năng xác định vùng và tất nhiên bạn có thể dựa trên XML để chuyển Word thành công cụ nhập dữ liệu. Trong Excel, một điểm khá hay đó là người dùng rất nhanh chóng để có thể liên kết bảng tính với các nguồn dữ liệu XML. Cải tiến XML trong Access đó là gì? Bạn sẽ dễ dàng để xuất và nhập dữ liệu XML, nó có tốc độ xuất nhập cao và ổn định, cộng thêm bạn cũng có thể sắp xếp tệp XML trong quá trình xuất nhập đơn giản. Office 2003 đã làm rất tốt. Tôi hoàn toàn công nhận. Hầu như việc tích hợp dịch vụ web vào các giải pháp của bạn Office 2003 đã làm gần như hoàn hảo.

Giao tiếp với Office 2003 như một huyền thoại khó có thể thay đổi nó. Có nghĩa là tôi đã ước đừng cải tiến hay loại bỏ nó trong những phiên bản sau này. Microsoft Office Outlook 2003 xuất hiện với giao diện người dùng đơn giản, trực quan và linh hoạt. Được cung cấp kiểm soát quyền e-mail, các e-mail đến và e-mail gửi sẽ được chuyển tiếp, cắt hoặc dán dễ dàng từ tác giả e-mail.

Ít nhất, Office 2003 đã làm được những thứ cơ bản làm nền tảng để Microsoft phát triển rộng rãi về sau. Cổ hủ ư? Chúng tôi không nghĩ thế? Cho đến bây giờ khi Iphone đang làm mưa gió trên thị trường quốc tế nhưng không ít người dùng vẫn tin dùng Samsung như một tin lành. Dù là mảng mảng truyền thông hay tích hợp XML, bộ phần mềm Office này đều sẽ làm tốt mọi thứ. Còn về việc có nên nâng cấp phiên bản này không, tôi nghĩ nếu bạn đang hoạt động những tính năng đơn giản thì hãy khoan nâng cấp nó, sẽ đủ nếu bạn chưa cần cộng tác, truyền thông và tích hợp XML.

Hướng dẫn tải và cài đặt Microsoft Office 2003 Full Crack mới nhất

Download Microsoft Office 2003 – Google Drive

Chạy file cài đặt SETUP

Tích chọn vào ô “I accept…” như bên dưới và bấm Next.