Xu Hướng 2/2023 # Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 # Top 7 View | Uta.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 được cập nhật mới nhất trên website Uta.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài thi quốc tịch của Úc đang được cải tiến, với việc Chính phủ Liên bang sẽ đưa ra các câu hỏi bổ sung về các giá trị của quốc gia.

Link tải tài liệu cập nhật (94 trang):

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship-subsite/files/our-common-bond-15112020.pdf

Bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, đòi hỏi phải đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝟕𝟓% 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 để hoàn thành.

𝟓 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟎 câu hỏi trắc nghiệm sẽ kiểm tra các công dân về các giá trị của sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và dân chủ. Các thí sinh sẽ phải trả lời chính xác tất cả các câu hỏi về giá trị quốc gia. Đây là lần đầu tiên bài thi được nâng cấp trong hơn một thập kỷ qua.

𝑽𝒊́ 𝒅𝒖̣ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:

– Tại sao việc tất cả công dân đều bỏ phiếu lại quan trọng?

– Tất cả mọi người ở Úc có nên nỗ lực học tiếng Anh không?

– Tại Úc, luật tôn giáo có lấn át luật Úc không?

💬

💬

Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc cải tiến bài thi cũng sẽ nhấn mạnh kỹ năng tiếng Anh nhiều hơn. Theo ông “𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘰̂𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘶́ 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘶̛̣𝘶 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘥𝘢̂𝘯 𝘬𝘩𝘪 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̛ 𝘰̛̉ 𝘜́𝘤 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘩𝘰̣ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘰̣̂ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩 𝘵𝘰̂́𝘵.”

Đó là một kỹ năng quan trọng mà những người định cư ở Úc cần phải có để có cuộc sống tốt nhất có thể ở Úc.

“Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ. 𝑉𝑖̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣, 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈́𝑐, đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖. 𝑁𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚, ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑜̛̣𝑖.”

💬

💬

Quyền Bộ trưởng Nhập cư, Quốc tịch, Dịch vụ Di trú và Các vấn đề Đa văn hóa – Alan Tudge cho biết các câu hỏi mới là một bổ sung quan trọng cho bài thi.

“𝐶𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑈́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑈́𝑐. 𝐵𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑖̣𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑏𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛.”

Các câu hỏi trong bài thi hiện tại tập trung vào lịch sử và chính phủ Úc.

Sẽ không có thay đổi về trình độ tiếng Anh hoặc yêu cầu cư trú để có quốc tịch.

Bất chấp những hạn chế của đại dịch COVID-19, hơn 85.000 người đã trở thành công dân Úc kể từ ngày 31/3.

Chi tiết

⤵️

⤵️

https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/test-and-interview/our-common-bond

𝗕𝗮̀𝗶 𝗸𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝗿𝗮 𝗤𝗨𝗢̂́𝗖 𝗧𝗜̣𝗖𝗛 𝗨́𝗰

🇭🇲

🇭🇲

https://www.facebook.com/iemcglobal/posts/2881489021942361

IEMC TEAM

DU HỌC – ĐỊNH CƯ ÚC

Bài Thi Quốc Tịch Mới: Có Gì Thay Đổi Và Những Điều Cần Lưu Ý

Edward Quinn chuyển đến Úc từ Abu Dhabi vào năm 2013.

“Đến từ một đất nước như Các vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi tôi sinh ra và lớn lên, trong toàn xã hội có một sự phân cấp dựa trên hộ chiếu mà bạn giữ, và do đó đến đây và được đối xử bình đẳng như với mọi người khác – điều đó thật tuyệt vời, và đó là lý do tại sao tôi quyết định ở đây.”

Anh theo học tấm bằng Thạc sỹ về kỹ thuật cơ khí, và cuối cùng được đào tạo lại trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ.

Với bộ kỹ năng đặc biệt của mình, Edward đạt đủ điều kiện để đăng ký thường trú nhân và sau đó là công dân.

Quinn nói rằng ngày mà anh trở thành công dân vô cùng đặc biêt.

“Tôi rất hào hứng – tôi không phải là người dễ phấn khích nhưng mà có thể nói rằng tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều – tôi đã giành nhiều năm làm việc và đóng góp cho xã hội để cuối cùng có được sự ghi nhận. Giờ đây tôi đã chính thức là một phần của đất nước này và tôi thuộc về xã hội này, điều đó rất tuyệt vời.”

Theo cơ chế mới, những công dân Úc tương lai phải thực hiện một bài kiểm tra được làm mới, bao gồm năm câu hỏi trắc nghiệm về các vấn đề như tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và dân chủ.

Mỗi thí sinh sẽ được yêu cầu phải trả lời đúng những câu hỏi mới này, và trả lời đúng ít nhất 75% số câu hỏi của toàn bộ bài thi.

Quyền Tổng trưởng Di trú Alan Tudge nói rằng bài thi mới thay thế những câu hỏi khô khan về sự kiện và lịch sử như trước đây.

“Thay đổi chính mà tôi công bố ngày hôm nay đó là chúng tôi sẽ nhấn mạnh nhiều hơn về các giá trị nước Úc trong bài thi quốc tịch, thay vì chỉ đơn thuần sự kiện và số liệu.”

Bài thi mới sẽ bao gồm một số câu hỏi như …

Người dân có được tự do lựa chọn vị hôn thê của mình không? Ở Úc, luật tôn giáo có vượt qua luật nước Úc không? Và đàn ông và phụ nữ có nên được trao quyền bình đẳng?

Ông Alan Tudge nói rằng người dân có thể tải về một hướng dẫn mới được gọi là ‘Australian Citizenship: Our Common Bond’ và học hỏi kỹ từ hướng dẫn đó.

Ông cho hay bản thân bài thi không phải là điều quan trọng nhất.

“Bài thi là để khích lệ người dân học tập theo hướng dẫn mới này, để học một cách sâu sắc các giá trị Úc trước khi họ trở thành công dân Úc.”

Sẽ không có thay đổi nào về yêu cầu Tiếng Anh cũng như thời gian cư trú để được cấp quốc tịch.

Tuy vậy, di dân cũng đã được tạo thêm điều kiện học tiếng Anh, với việc chính phủ hồi tháng trước đã loại bỏ số giờ tối đa cho các lớp học Anh ngữ miễn phí.

Thủ tướng Scott Morrison nói với đài số 9 rằng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là rất quan trọng đối với công dân Úc mới.

Một trong những điều mà tôi nhận thấy khi còn là bộ trưởng di trú, và bộ trưởng dịch vụ xã hội, đó là viễn cảnh việc làm của một người khi là di dân tới Úc cao hơn nhiều nếu như họ có một trình độ tiếng Anh tốt, và đó là một kỹ năng rất quan trọng mà di dân đến Úc đều cần, để có cuộc sống tốt nhất có thể tại Úc.

Mohammad Al-Khafaji là Giám đốc điều hành Hiệp hội các cộng đồng thiểu số của Úc.

Ông chào đón những thay đổi mới của bài thi quốc tịch, với các giá trị chung về gia đình, xã hội, và sự bình đẳng, dân chủ. Tuy nhiên, theo ông một số câu hỏi có thể được thiết kế tốt hơn.

“Một số câu hỏi kiểu như là ‘bạn có khuyến khích vũ lực nếu như bạn bất đồng ý kiến với ai đó không’, hay là ‘bạn có tin rằng nam nữ có quyền bình đẳng ở Úc không’.

Những câu hỏi này có vẻ quá hiển nhiên, và đối với một số cộng đồng họ có thể sẽ cảm thấy như bị coi thường, và do đó chúng tôi hy vọng sẽ được tham vấn về một số các câu hỏi, và tôi nghĩ sẽ có một cách tốt hơn để kiểm tra một số các giá trị này.

Ông nói rằng có hơn 150,000 hồ sơ xin quốc tịch đã được nộp, và thời gian chờ đợi trung bình là trên hai năm. Ông nói rằng thời gian xử lý hồ sơ cần phải được giảm xuống để giúp đưa đến những sự chắc chắn nhất định cho công dân Úc tương lai.

Bài thi mới sẽ được chính thức đưa vào áp dụng bắt đầu từ giữa tháng 11 năm nay.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese FacebookNghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại chúng tôi

Những Thay Đổi Trong Cách Chấm Thi Thpt Quốc Gia 2022

Những thay đổi trong cách chấm thi THPT quốc gia 2016 – Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 là Bộ GD-ĐT thay đổi về làm tròn 0,25 điểm bài thi trắc nghiệm.

Những thay đổi trong cách chấm thi THPT quốc gia 2016

Về công tác chấm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, tại buổi họp báo chiều 4/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, tất cả các hội đồng thi trên cả nước đều phải có trách nhiệm công bố kết quả thi cho thí sinh.

Sau khi các cụm thi chấm bài xong sẽ phải cập nhật vào hệ thống quản lý thi THPT Quốc gia để Bộ GD-ĐT kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu đã được lưu trữ ở hội đồng thi. Sau đó, Bộ sẽ chuyển về các Sở GD-ĐT ở các địa phương để các trường ĐH, CĐ công bố cho thí sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 là Bộ GD-ĐT thay đổi về làm tròn 0,25 điểm bài thi trắc nghiệm. Cụ thể, tổ chấm thi tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm (quy chế năm 2015 cho phép lấy đến 0,25 điểm).

Điều này có nghĩa là Hội đồng chấm thi có thể lấy đến 0,01 điểm. Như vậy năm nay, nếu thí sinh được 4,99 cũng không được cộng tròn thành 5, chỉ trường hợp là 4,995 trở lên thì mới được cộng tròn điểm.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT của Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu, các hội đồng chấm thi phải siết chặt quy định về chấm phúc khảo. So với dự thảo, thông tư sửa đổi chính thức đã bổ sung một số nội dung nhằm quy định chặt chẽ hơn về kết quả chấm phúc khảo. Quy chế mới cũng bổ sung quy định: Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Một lưu ý nữa là điểm liệt năm nay vẫn duy trì như năm trước là những thí sinh có điểm số <=1 điểm thì bị coi là điểm liệt. Điểm thi thpt quốc gia 2016 dự kiến công bố sau 20/07

Năm nay, Bộ chuẩn bị đầy đủ phần mềm xét tuyển, thời điểm này đã chạy thử nghiệm, sẵn sàng vận hành. Trong quá trình xét tuyển, các trường THPT, các đơn vị huy động tối đa máy tính có kết nối mạng để phục vụ thí sinh đăng ký trực tuyến.

Ngoài ra, thời gian xét tuyển sẽ kết thúc sớm hơn 1 ngày để nếu có trường hợp gì xảy ra có thể xử lý được. Năm nay cũng không còn quy định được rút hồ sơ ra nộp hồ sơ vào nên các trường ĐH sẽ không công bố dữ liệu điểm của thí sinh nộp hồ sơ vào trường mình. Do đó, sau khi đã cân nhắc kỹ, nộp vào trường nào, thí sinh có thể yên tâm đợi kết quả xét tuyển./.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về để xem. Đừng quên theo dõi Đề Thi Thử Việt Nam trên Facebook để nhanh chóng nhận được thông tin mới nhất hàng ngày.

Kỳ Thi Quốc Tịch Mỹ

Kỳ thi Quốc tịch Mỹ

1. Quốc tịch Mỹ – Kỳ thi được mong đợi

2. Trước kỳ thi

2.1. Chuẩn bị thật tốt cho bài thi:

2.2. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết:

Khi đi phỏng vấn thi quốc tịch Mỹ, đương đơn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ như: Thư mời phỏng vấn, hình tiêu chuẩn visa Mỹ, chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh của đương đơn và người bảo lãnh, giấy đăng ký kết hôn… Nếu không mang đủ giấy tờ, trường hợp của đương đơn có thể bị từ chối hoặc chậm giải quyết.

3. Trong ngày thi

3.1. Đến sớm 15 phút:

Hầu hết các tòa nhà nơi diễn ra các cuộc phỏng vấn nhập quốc tịch Mỹ đều yêu cầu thí sinh phải đi qua khu vực kiểm tra an ninh. Vì thế, đương đơn nên đến sớm khoảng 15 phút để có đủ thời gian kiểm tra an ninh và có tâm lý thoải mái khi phỏng vấn.

3.2. Ăn mặc lịch sự:

3.3.Trả lời rõ ràng:

Trong khi phỏng vấn, nếu nhân viên phỏng vấn đọc câu hỏi quá nhỏ hay quá nhanh khiến bạn không nghe, không hiểu được thì thì hãy mạnh dạn yêu cầu họ nhắc lại câu hỏi để trả lời cho đúng. Bên cạnh đó, khi trả lời, ứng viên cần trả lời chính xác, rõ ràng và chậm rãi để người phỏng vấn nghe rõ câu trả lời.

3.4. Luôn trung thực:

Hãy nhớ ứng viên đã tuyên thệ sẽ thành thực trong khi phỏng vấn. Vì thế, hãy luôn nói sự thật trong suốt cuộc phỏng vấn và những gì khai báo trong đơn xin nhập quốc tịch Mỹ. Nếu bị phát hiện nói dối, Cơ quan di dân và nhập tịch có thể từ chối hồ sơ của ứng viên hoặc nếu ứng viên đã được cấp Certificate of Citizenship rồi thì vẫn bị tước bỏ quốc tịch.

4. Sau kỳ thi

Sau khi Sở Di trú chấp thuận hồ sơ xin quốc tịch Mỹ, ứng viên phải tham dự buổi lễ tuyên thệ trung thành với nước Mỹ. Tuy nhiên, nếu vì những giới hạn về thể xác hay trí tuệ khiến ứng viến không hiểu rõ ý nghĩa lời tuyên thệ thì sẽ được miễn thủ tục này.

Những công dân mới nhập tịch sẽ phải tuyên thệ trung thành với nước Mỹ

Sau khi tuyên thệ, bạn sẽ nhận được Giấy nhập tịch (Certificate of Citizenship) nên không còn cần đến Thẻ Xanh (Permanent Resident Card) nữa và phải hoàn trả Thẻ Xanh lại cho Sở Di trú. Sau khi có Giấy nhập tịch, bạn nên làm hộ chiếu (passport) càng sớm càng tốt và dùng hộ chiếu làm giấy tờ chứng minh cho quốc tịch của mình. Bạn không nên mang theo Giấy nhập tịch trong người vì nếu làm mất bạn có thể mất cả năm để xin lại.

USIS

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Thay Đổi Lớn Với Bài Thi Quốc Tịch Úc, Có Hiệu Lực Từ 15/11/2020 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!