Xu Hướng 11/2022 # Hướng Dẫn Cài Đặt Odoo Lên Centos 8 (Open Source Erp And Crm) / 2023 # Top 12 View | Uta.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Hướng Dẫn Cài Đặt Odoo Lên Centos 8 (Open Source Erp And Crm) / 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cài Đặt Odoo Lên Centos 8 (Open Source Erp And Crm) / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Uta.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Odoo là một phần mềm một nguồn mở CRM quản lý kinh doanh tất cả trong một. Cung cấp một bộ ứng dụng kinh doanh khác nhau cho các mục đích sử dụng khác nhau như Thương mại điện tử, quản lý dự án, quầy trợ giúp, kế toán, kiểm kê và một số công cụ xây dựng trang web.

Các bước cài đặt Odoo lên CentOS 8

Bước 1: Cập nhật hệ thống và cài đặt kho lưu trữ EPEL

Bắt đầu từ CentOS 8 bạn sẽ không dùng lệnh YUM nữa mà thay vào đó bạn sẽ dùng DNF.

Sau khi cập nhật hệ thống hoàn tất bạn hãy cài đặt kho EPEL bằng lệnh sau.

Bước 2: Cài đặt Python3 và các thành phần phụ khác.

Tiếp theo bạn hãy cài đặt Python3 và các thành phần phụ khác mà Odoo yêu cầu phải có. Bạn sử dụng lệnh sau để cài đặt.

Bước 3: Cài đặt và cấu hình PostgreSQL trên CentOS 8

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng trong một loạt các ứng dụng để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta cần cài đặt PostgreSQL cho Odoo và để thực hiện việc này, bạn hãy chạy lệnh sau.

Tiếp đến bạn hãy tạo một database cluster PostgreSQL. Hãy sử dụng lệnh sau.

Khi đã tạo database cluster hoàn tất. Bạn hãy restart và enable PostgreSQL lên. Bạn sử dụng lệnh sau để restart và enable. Khi đã restart bạn hãy dùng status để kiểm tra trạng thái.

Bước 4: Cài đặt Wkhtmltopdf Tool trên CentOS 8

Để Odoo in báo cáo PDF, thì sẽ yêu cầu một gói có tên Wkhtmltopdf. Điều này được sử dụng để hiển thị HTML sang PDF và các định dạng hình ảnh khác. Gói rpm có sẵn trên Github và bạn có thể cài đặt như sau từ rpm.

Bước 5: Cài đặt và cấu hình Odoo trên CentOS 8

Bạn cần tạo và thêm một người dùng hệ thống mới để sử dụng chạy dịch vụ Odoo. Trong bài này mình sẽ tạo một người dùng có tên là Odoo. Thư mục chính nằm trong thư mục /opt/odoo.

Để bắt đầu cài Odoo bạn hãy chuyển sang người dùng đã tạo. Mà ở trên mình vừa tạo người dùng (user) có tên là Odoo.

Sau đó clone Odoo 13 từ kho lưu trữ GIT về.

Tiếp theo clone virtual environment.

Môi trường ảo (virtual environment.) đã được tạo bạn hãy kích hoạt như sau.

Bên trong môi trường ảo, bạn hãy cài đặt các module Python cần thiết để quá trình cài đặt Odoo diễn ra suôn sẻ.

Sau khi cài đặt xong các module Python, bạn cần hãy thoát khỏi môi trường ảo và quay lại người dùng sudo trước đó.

Tiếp đến bạn hãy tạo thư mục cho các module và gán quyền sở hữu cho người dùng đã tạo.

Tạo thư mục ghi log để theo dõi và xử lý lỗi sau này.

Sau đó bạn tạo file cấu hình Odoo tại chúng tôi và nhập vào các dòng như sau.

[options] ; This is the password that allows database operations: admin_passwd = strong_password #Thay đổi admin_passwd = strong_password bằng Password riêng của bạn db_host = False db_port = False db_user = odoo db_password = False xmlrpc_port = 8069 ; longpolling_port = 8072 logfile = /var/log/odoo13/odoo.log logrotate = True addons_path = /opt/odoo/odoo13/addons,/opt/odoo/odoo13-custom-addons

Bước 6: Tạo Systemd Unit File Odoo

Bây giờ bạn hãy tạo systemd unit file for Odoo như sua.

Sau đó dán đoạn mã sau và file vừa tạo.

[Unit] Description=Odoo13 #Requires=postgresql-10.6.service #After=network.target postgresql-10.6.service [Service] Type=simple SyslogIdentifier=odoo13 PermissionsStartOnly=true User=odoo Group=odoo ExecStart=/opt/odoo/odoo13-venv/bin/python3 /opt/odoo/odoo13/odoo-bin -c /etc/odoo.conf StandardOutput=journal+console [Install] WantedBy=multi-user.target

Tải lại hệ thống để áp dụng những thay đổi.

Tiếp đến bạn hãy start và enable Odoo.

Odoo sử dụng port 8069 do đó bạn cần mở port này với Firewall. Nếu bạn sử dụng firewalld hãy dùng lệnh sau để mở.

Bước 7: Cài đặt Nginx as Reverse Proxy cho Odoo

Cuối cùng, mình sẽ cài đặt máy chủ web Nginx sẽ hoạt động như một proxy ngược cho phiên bản Odoo. Để cài đặt hãy chạy lệnh:

Sau khi cài NGINX bạn hãy tạo file virtual host và copy past đoạn mã sau.

upstream odoo { server 127.0.0.1:8069; } server { listen 80; server_name server-IP; access_log /var/log/nginx/odoo13.access.log; error_log /var/log/nginx/odoo13.error.log; location / { proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_redirect off; proxy_pass http://odoo; } location ~* /web/static/ { proxy_cache_valid 200 90m; proxy_buffering on; expires 864000; proxy_pass http://odoo; } gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript; gzip on; }

Sau đó bạn save lại và khỏi động lại NGINX

Bước 8: Setup Odoo Setup web browser

Một trang web tương tự như bên dưới sẽ được hiển thị. Đối với mật khẩu chính, bạn hãy sử dụng mật khẩu được chỉ định trong Bước 5 khi tạo tệp cấu hình Odoo tùy chỉnh. Sau đó tiến hành điền tất cả các mục khác và nhấp vào nút ‘ Create database ”.

Sau khi nhập vào các thông tin thành công, sẽ đựa bạn đến giao diện dashboard như ảnh dưới. Bạn sẽ thấy các ứng dụng khác nhau và có thể cài đặt các ứng dụnng.

Như vậy mình vừa hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt Odoo lên CentOS 8 hoàn tất. Hi vòng bài viết trên sẽ giúp bạn có thể chủ động trong việc cài đặt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)

Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com

Hướng Dẫn Cài Đặt Openvpn Client Trên Centos/Rhel 7 / 2023

Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt hoạt động OpenVPN dạng Client trên CentOS/RHEL 7.

Mình không đi sâu về giải thích ý nghĩa hoạt động file cấu hình OpenVPN Client, phần này sẽ nằm ở nội dung bài post khác. Bài viết này thuần chất chỉ dẫn cách cài đặt, khởi động load các nội dung file cấu hình.

Do trên CentOS/RHEL 7 sử dụng hệ thống Systemd quản lý nhiều công việc hệ thống kể cả quản lý tiến trình start/stop/bootup dịch vụ. Khác so với hệ thống CentOS/RHEL 6 trở xuống sử dụng init, nên các bạn cần lưu ý ở phần này khi khởi động dịch vụ.

– Cài đặt gói EPEL Repo.

– Cài đặt phần mềm OpenVPN

– Sau khi bạn cài đặt OpenVPN xong thì sẽ tồn tại 1 file systemd service của OpenVPN ở directory /lib/systemd/system/ có nội dung như sau.

– Các bạn nhìn vào nội dung thì sẽ thấy, OpenVPN sẽ sử dụng basedir là/etc/openvpn và sẽ load tên file cấu hình openvpn tương ứng của user mà ta chỉ định để trong đó.

– Do bài viết này không hướng dẫn về tạo key và certificate user OpenVPN, nên mình mặc đjnh bạn đã tạo hoặc đã được cấp các thông tin file key và certificate từ OpenVPN Server máy chủ. Các file cơ bản sẽ được đặt trong thư mục basedir /etc/openvpn/ :

– Nội dung file/etc/openvpn/client.conf cơ bản như sau, mình không đi chi tiết nội dung file cấu hình OpenVPN Client, vì nội dung này sẽ nằm trong phần “Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server” khác. Ở nội dung file ta sẽ kiểm tra đường dẫn load key và cert phải chính xác, địa chỉ IP OpenVPN Server phải chính xác,… :

– Bạn đã xác định được tên file openvpn config sẽ là “/etc/openvpn/client.conf” hoặc bất kì cái tên gì mà bạn đặt. Ở đây ta sẽ sử dụng cái tên “client”. Ta khởi động dịch vụ OpenVPN Client load file config chúng tôi và set bootup service tương ứng.

– Kích hoạt bootup dịch vụ OpenVPN Client.

– Khởi động dịch vụ với tên file config “client”.

– Dừng dịch vụ với tên file config “client”.

Như vậy là đã xong phần hướng dẫn cài đặt hoạt động OpenVPN Client trên CentOS/RHEL 7 nhanh chóng.

Bạn đang theo dõi website “https://cuongquach.com/” nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !

Hướng Dẫn Cài Đặt Odoo 13 Trên Windows 10 / 2023

Giới thiệu.

Chào các bạn, đang là phiên bản mới nhất của Odoo – ERP mã nguồn mở. Được cho ra mắt vào ngày 04/10/2019 vừa rồi. Và hiện đang là phiên bản chính thức có nhiều nâng cấp và cải tiến mạnh mẽ dành cho các Khách hàng và Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hôm nay MinhHong.Info sẽ hướng dẫn các bạn cách Cài đặt môi trường phát triển Odoo 13 trên Windows 10.

Hướng dẫn.

Để bắt đầu công việc phát triển một Module mới trên . Các Lập trình viên (Developer) có thể cài đặt môi trường phát triển trên theo các bước sau đây:

Bước 1: Cài đặt Python 3.x.

Odoo yêu cầu người dùng sử dụng Python 3.6 trở đi để chạy chương trình. Các bạn có thể truy cập vào Trang chủ của Python. Để tải về phiên bản mới nhất và tiến hành cài đặt trên máy tính của bạn.

MinhHong.Info đang sử dụng Python 3.7.4 cho bài hướng dẫn này. Phiên bản mới nhất hiện tại là Python 3.8.5.

Lưu ý: Chọn add chúng tôi pip to Pathtrong quá trình cài đặt để chạy các lệnh trong command line. Sau đó khởi động lại máy tính để đảm bảo PATH đã được cập nhật.

Bước 2: Cài đặt PostgreSQL Database.

Lưu ý: Lưu lại thông tin mật khẩu cho user postgres đã nhập trong quá trình cài đặt. Để port mặc định là 5432.

Bước 3: Cài đặt pgAdmin4.

Tải pgAdmin4 tại: https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/, phiên bản mới nhất là 4.24.

Sau khi tải về và cài đặt xong. Bạn chọn PostgreSQL 12 và nhập mật khẩu cho user postgres đã cấu hình trước đó ở Bước 2.

Bây giờ, bạn tạo user role mới cho Odoo 13 trên PostgreSQL.

Nhập name/password. Khuyên các bạn nên tạo user theo tên phiên bản Odoo muốn cấu hình. Ở đây MinhHong.Info sử dụng odoo13 cho name/password.

Kích hoạt lựa chọn Can login và Super user. Sau đó lưu lại.

Cài đặt pgAdmin4 kết nối đến PostgreSQL.

Bước 4: Cài đặt Git.

Git được sử dụng để thao tác các dòng lệnh với Github: clone source, checkout, pull, push …

Bước 5: Tải source Odoo 13 từ Github.

Các bạn có thể mở Command Prompt hoặc Git Bash để chạy lệnh:

C: cd YourWorkspace D:YourWorkspace git clone https://github.com/odoo/odoo.git -b 13.0

Bước 6: Cài đặt C++ build tools.

Cài C++ build tools cho Odoo 13.

Bước 7: Cài đặt các thư viện cần thiết.

Thay thế D:YourOdooPath theo đường dẫn thực tế mà bạn vừa clone source từ Github về.

Cài đặt các thư viện cần thiết cho Odoo 13.

Bước 8: Cài đặt Node.js.

Tải về và cài đặt tại: https://nodejs.org/en/download/

Đối với các quốc gia sử dụng ngôn ngữ từ phải sang trái. Ví dụ như Arabic hoặc Hebrew. Bạn cần tải và cài đặt gói rtlcss.

Bước 9: Cài đặt Wkhtmltopdf.

Bước 10: Tạo file cấu hình Odoo.

Mở phần mềm Notepad có sẵn trên máy tính. Copy nội dung như bên dưới dán vào và thay đổi các thông số: db_user, db_password, addons_path.

[options] ;this is the password that allows database operations: ;admin_passwd = admin db_host = False db_port = False db_user = odoo13 db_password = odoo13 xml_rpc_port = 8069 addons_path = D:Workspaceodoo13odooaddons

Bước 11: Khởi chạy ứng dụng Odoo.

Chạy ứng dụng Odoo 13 trên Git Bash.

Kết luận.

Và bây giờ bạn có thể bắt đầu khởi tạo Database đầu tiên bằng cách vào địa chỉ local và port mặc định là 8069: http://localhost:8069

P/s: Các bạn Copy bài viết vui lòng ghi nguồn MinhHong.Info giúp mình. Xin cảm ơn!

Hướng Dẫn Cài Đặt Openvpn / 2023

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN

Chúng ta cần đủ 3 điều kiện sau đây để bắt đầu cài đặt OpenVPN server:

– CentOS 7.2 x64 VPS server

– Root Access to the server

– SSH client

OK chúng ta sẽ tiến hành cài đặt OpenVPN Server, hãy cẩn thận làm theo các bước trong hướng dẫn bên dưới, ngoài ra bạn có thể copy paste các câu lệnh để tiện cho việc cài đặt.

BẮT ĐẦU CÀI ĐẶT OPENVPN SERVER Trước tiên chúng ta update CentOS:yum update

Sau đó chúng ta phải cài đặt EPEL Repo.yum install epel-release

Bây giờ chúng ta cài đặt OpenVPN và Easy-RSA, gói Easy-RSA giúp chúng ta tạo certificates thuận tiện hơn yum install openvpn easy-rsa

Tạo KEYS và CERTIFICATES:

Chúng ta cần phải chuẩn bị trước 1 folder chứa keys và certificates.mkdir -p /etc/openvpn/easy-rsa/keys

Kế tiếp copy script tạo certificate vào folder /etc/openvpn/easy-rsacp -rf /usr/share/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa

chúng ta sẽ vào folder của easy-rsa . cd /etc/openvpn/easy-rsasource ./vars Sau đó chúng ta xoá toàn bộ keys và certificates nếu có../clean-all Sau đó tạo certificate mới bằng lệnh bên dưới làm theo hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin./build-ca

Đối với các lệnh trên chúng ta sẽ có các khóa và chứng chỉ sau trong thư mục /etc/openvpn/easy-rsa/keys

Bạn sẽ cần tải chúng tôi chúng tôi và chúng tôi để sử dụng bởi ứng dụng khách OpenVPN.

CONFIGURING OPENVPN

Tiếp theo chúng ta cần phải chạy và kích hoạt OpenVPN khi khởi động.service openvpn start

ROUTING & FORWARDING RULES

Chúng ta cần phải nhập một số quy tắc iptable để cho phép internet trên máy khách. Chỉ cần thay đổi $ serveripto địa chỉ IP của máy chủ của bạn: iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.11.0.0/24 -j SNAT –to $serveripiptables-save

Tiếp theo edit chúng tôi để mở packet forwarding. mở file file/etc/sysctl.conf và thêm dòng bên dưới. net.ipv4.ip_forward=1 sau đó mở nó bằng lệnhsysctl -p -e

Now that our OpenVPN Server is finished we will now try connecting clients to the server. Bây giờ OpenVPN của chúng ta đã xong, chúng ta sẽ thử connecting từ clients đến server.

CONFIGURING CLIENT

Hãy nhớ cấu trúc bên dưới khi mà chúng ta copy:

Chúng ta sẽ cần những files này để có thể kết nối với OpenVPN của chúng ta. Bỏ 3 files trên với file có phần mở rộng là .ovpn chúng ta sẽ tạo nó cùng folder với 3 file phía trên , và copy config mẫu bên dưới và file bạn vừa tạo. Chú ý : $serveripis là ip của server có vừa cài OpenVPN

CONNECTING FROM WINDOWS

Tải và cài đặt phiên bản OPENVPN clients, copy 4 file phía trên vào folder /Program Files/OpenVPN/configfolder. Thực hiện việc kết nối bằng giao diện OpenVPN bạn vừa cài.

Other News

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cài Đặt Odoo Lên Centos 8 (Open Source Erp And Crm) / 2023 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!