Xu Hướng 2/2024 # Cara Backup Dan Restore Email Di Microsoft Outlook # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Cara Backup Dan Restore Email Di Microsoft Outlook được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Uta.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Jakarta, CNN Indonesia —

Jika Anda menggunakan surat elektronik (surel) alias email untuk bekerja, kemungkinan besar Anda menggunakan akun Exchange atau IMAP Microsoft Outlook. Exchange dan server IMAP secara otomatis mengarsipkan email Anda sehingga Anda dapat mengaksesnya kapan saja atau di mana saja.

Jika Anda memiliki akun Exchange, tanyakan kepada admin Anda tentang cara mengakses email yang diarsipkan.

Namun jika Anda ingin mencadangkan folder pesan, Anda dapat secara otomatis memindahkan atau menghapus item lama dengan Arsip Otomatis (Auto Archive) atau mengekspor item ke file .pst yang dapat Anda pulihkan nanti sesuai kebutuhan.

Berikut cara mem-backup email di Microsoft Outlook seperti dikutip laman resmi Microsoft:

1. Pilih File lalu klik Open & Export kemudian pilih opsi Import/Export.

2. Pilih Export to a file (Eksport ke sebuah file) dan klik Next (Selanjutnya).

3. Pilih Outlook Data File (.pst) kemudian klik Next (Selanjutnya).

4. Pilih folder email yang ingin Anca backup lalu klik Next (Selanjutnya).

5. Pilih lokasi dan nama untuk file backup Anda lalu klik Finish (Selesai).

Sekarang Anda memiliki file .pst, Anda harus dapat mengimpor data di dalamnya kembali ke Microsoft Outlook. Berikut caranya seperti dihimpun How To Geek:

1. Buka aplikasi Microsoft Outlook lewat komputer atau PC Anda.

2. Klik File lalu pilih Open & Export kemudian pilih Import/Export.

3. Selanjutnya pilih Import From Another Program or File lalu klik Next (Selanjutnya).

4. Pilih Outlook Data File dan klik Next (Selanjutnya).

5.Pilih file PST yang ingin Anda impor dan pilih apakah akan mengganti email duplikat, membuat email duplikat, atau tidak mengimpor email duplikat sama sekali. Setelah selesai, klik Next.

Email Anda sekarang akan diimpor ke Microsoft Outlook. Jika Anda mengimpor email dari akun lain, dan Anda menggunakan IMAP atau MAPI, pesan yang diimpor akan disinkronkan dengan server email dan Anda akan dapat mengaksesnya dari perangkat lain.

Ingat bahwa meta data seperti properti folder (tampilan, izin, dan setelan Auto Archive), aturan pesan, dan daftar pengirim yang diblokir tidak diekspor ke .pst, jadi mereka juga tidak akan diimpor dan Anda harus membuatnya kembali.

(din/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Hướng Dẫn Backup/Restore Email Trên Outlook

Chắc hẳn trong một số trường hợp nào đó, các bạn cần backup dữ liệu hiện tại trên tài khoản email của minh để tiện cho việc lưu trữ. Hoặc cũng có thể bạn đang cần tìm phương án để di chuyển các tài khoản Email sang một thiết bị khác để tiếp tục sử dụng mà vẫn muốn các dữ liệu đồng bộ sang đầy đủ. Nếu bạn sử dụng giao thức POP3 trên Outlook thì việc đồng bộ khi bạn di chuyển thiết bị là điều không thể, vậy phải làm sao để có thể giữ được dữ liệu mà vẫn có thể sử dụng được Email trên thiết bị mới.?

Cước bước thực hiện Backup Email

Restore Email

Nếu bạn xoá bỏ tài khoản Email và giờ cần khôi phục lại thì bạn thực hiện trên chính thiết bị đó

Nếu bạn cần di chuyển dữ liệu Email sang một thiết bị khác, thì các bạn cần tải và di chuyển file chúng tôi lên thiết bị mới rồi thực hiện theo các bước phía dưới:

Tổng kết

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Bình chọn lsvr_kba

Backup And Restore All Outlook Data

With today’s use of e-mail you almost can’t afford to lose a single e-mail so let alone your entire mail archive, Calendar items and Contacts.

This guide is all about backing up and restoring your Outlook Data. It describes various methods and explains which method is best to be used in which scenario.

Backup and restore POP3 data

When you use a POP3 account, all your Outlook data (emails, contacts, calendar, tasks and notes) is stored locally on your PC inside a pst-file.

Your recommended backup strategy is to regularly make a copy of your pst-file to your backup location when Outlook is closed.

Your recommended restore strategy is to rename the current pst-file (if still available) and then restore the pst-file from your backup location to its original location.

This whole process is explained in further detail in the Managing pst-files section.

Tip!There are also various free backup tools available to automate the process of backing up your pst-file on a regular basis.

If you only want to backup a select amount of folders, you can use the Export and Import method. You can also choose to backup individual items.

Backup and restore IMAP data

When you use an IMAP account, your Outlook data is either stored in a pst-file, an ost-file or a combination thereof. This can make it somewhat complex to properly backup both your emails and other data such as Contacts, Calendar and Tasks for IMAP accounts.

Your emails and email folders are stored on the IMAP server and are synched with Outlook which stores them in a local cache file on your computer.

Outlook 2007 and Outlook 2010Your mail cache is stored inside a pst-file.

Outlook 2013, Outlook 2024, Outlook 2024 and Office 365Your mail cache is stored inside an ost-file.

You can lookup the location and name of the pst- or ost-file as explained in the section: Managing pst-files.

Your other data (Contacts, Calendar, Tasks and Notes) are not stored on and synched with the IMAP mail server as the IMAP protocol only supports synching emails.

Outlook 2007 and Outlook 2010Your Contacts, Calendar, Tasks and Notes are stored inside a separate additional pst-file.

Outlook 2013, Outlook 2024, Outlook 2024 and Office 365Your Contacts, Calendar, Tasks and Notes are stored inside the same ost-file but Outlook can be configured to store this data inside a separate pst-file as well (recommended).

Recommended backup strategy for IMAPIn general, your recommended backup strategy for email is to rely on the backup and retention methods in place by the company hosting your IMAP account. Therefor, when this is not the company you work for, make sure you have a trustworthy mail provider and make yourself aware of their backup and restore services and capabilities.

Your recommended backup strategy for your Contacts, Calendar, Tasks and Notes folders stored within a pst-file is similar to that of a POP3 account; Make a backup of the pst-file when Outlook is closed.

When you have Outlook 2013, 2024, 2024, or Office 365 configured to store your Contacts, Calendar, Tasks and Notes within the ost-file, the recommended backup strategy is to regularly export all folder that are marked with “This computer only” to a pst-file.

Alternatives are;

Recommended restore strategy for IMAP As mentioned before, when using IMAP, you’d normally rely on the company hosting your IMAP account to make sure your mail data remains available and that individual items can be restored.

Therefor, the recommended restore strategy for IMAP mail is to use the methods or processes provided by your provider to restore your mailbox or individual items.

When you have a corrupt local mail cache, the recommended restore strategy is to rename the ost-file or pst-file that contains the cache of your IMAP data to .old when Outlook is closed. Upon restarting Outlook, Outlook will create a new local cache file containing all the data from the IMAP mail server.

When you have stored your Contacts, Calendar, Tasks and Notes data inside a separate pst-file (as recommended), then your recommended restore strategy is to rename the current pst-file (if still available) and restore the pst-file from your backup location to its original location.

When you have stored your Contacts, Calendar, Tasks and Notes data inside the ost-file of your IMAP account, then you’ll have to import or manually copy this data from a your previously made pst-backup.

Note:When you only have the ost-file pst-file of your IMAP account and wish to restore that, see the Restoring ost-files section.

Backup and restore Exchange or chúng tôi data

When you use an Exchange account (Outlook.com accounts are Exchange accounts as well), all your Outlook data (emails, contacts, calendar, tasks and notes) are cached locally on your PC inside an ost-file.

Your recommended backup strategy is to rely on the backup and retention methods in place by the company hosting your Exchange account.

Your recommended restore strategy for individual items is to use the Recover Deleted Items command on the Folder tab (Outlook 2010/2013/2024/2024) or Tools menu (Outlook 2007) or the “Recover items recently removed from this folder” link at the top within the Deleted Items folder (Office 365).

Your recommended restore strategy for restoring data that isn’t offered via the command above is to contact your email administrator or use any other process which the company that hosts your Exchange mailbox has in place for this.

When you have a corrupt local mail cache, the recommended restore strategy is to rename the ost-file that contains the cache of your Exchange data to .old when Outlook is closed. Upon restarting Outlook, Outlook will create a new local cache file containing all the data from the Exchange mail server.

If you want to backup your data yourself, you can use the Export and Import method. You can also choose to backup individual items.

Note:When you only have the ost-file pst-file of your Exchange account and wish to restore that, see the Restoring ost-files section.

Managing pst-files

Pst-files are not just used for POP3 accounts but can also be used by IMAP and Exchange accounts as archives.

In the case of an IMAP account, it is also highly recommended to store any non-mail data (like your Contacts and Calendar) inside a pst-file. For instructions on how to do that see: Don’t risk losing your Contacts and Calendar when using IMAP in Outlook 2013, 2024, 2024 or Office 365.

If you want to learn more about the pst-file see; About the Outlook PST-File.

Locate the pst-file

You can locate your pst-file by using one of the following methods;

To get an overview of all your connected Data Files in Outlook;

When searching for a pst-file, make sure you include hidden and system files and folders.

Outlook 2007 and previous (default location)

Windows XP C:Documents and Settings%username%Local SettingsApplication DataMicrosoftOutlook

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10 C:Users%username%AppDataLocalMicrosoftOutlook

Outlook 2010 (default location)

Windows XPC:Documents and Settings%username%My DocumentsOutlook Files

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10C:Users%username%DocumentsOutlook Files

Outlook 2013, Outlook 2024, Outlook 2024 and Office 365 (default location)C:Users%username%DocumentsOutlook Files

another physical hard drive in your computer

another physical hard drive in another computer

an external hard drive

a network location or NAS

a USB memory stick

a Flash memory card

a CD-R(W)

a DVD+/-R(W)

a backup tape

an online storage location such as Dropbox or OneDrive.

Backup the pst-file

Backing up the pst-file is quite easy; you just copy the pst-file to your safe location when Outlook is closed. A safe location can be any of the following:

Restore the pst-file

A backup is worthless if you can’t restore it. So we first test the back-up. Testing the backup when knowing that the original still works is a lot less stressful then as well.

To restore your pst-file, copy the file to the location where you want to work with it like:D:My DocumentsMy OutlookTemp

Now open Outlook and connect to the file by choosing;

You can now check if the backup was successful and make sure you backed up the correct file.

In the case of a real disaster, the original pst-file would be missing or will be beyond repair. When the pst-file is missing, Outlook would have prompted you for the pst-file location. You then need to close Outlook and restore the file from backup to D:My DocumentsMy Outlook as described above. Then start Outlook again and, if prompted still, browse to the location of the pst-file.

When the pst-file is beyond repair, Outlook will start with the message that it can’t be opened and that you need to run the Inbox Repair Tool (scanpst.exe). If chúng tôi can’t fix the pst-file either, rename the corrupted pst-file to .old and you would now be in the situation that the pst-file went missing.

Tip!If you want to restore a pst-file of a POP3 account on a new computer or after you’ve recreated your mail profile see: Restoring a pst-file of a POP3 account on a new computer.

Restoring ost-files

When the IMAP account the ost-file belongs to is still configured in Outlook and you…

haven’t removed and re-added the IMAP account.

haven’t created a new Mail Profile

aren’t trying to use it for the IMAP account on another computer.

When the Exchange account the ost-file belongs to is still configured in Outlook. This can also be in a new Mail Profile or on another computer as long as you have connected to the Exchange server at least once.

Ost-files aren’t intended to be backed up and restored. However, under certain circumstances an ost-file can still be used directly to restore data.

Close Outlook.

Rename the current ost-file of the account to .old.

Restore the ost-file to the location of the current ost-file and rename it if needed.

Disconnect yourself from the network to make sure that no changes are being synched when the account reconnects. This could for instance empty the ost-file if the data was no longer on the server.

Start Outlook.

Export any data that you wish to keep to a pst-file.

Close Outlook.

Delete or rename your recovered ost-file. If your original cache was still working, you can rename it back from .old or otherwise make sure there is no longer an ost-file for your account.

Reconnect yourself to the network.

Start Outlook.

Once Outlook is done synching, you can import the data from the pst-file.

You can restore an ost-file when;

To restore data from the ost-file;

ToolTip!If the above process fails, you can try a third party recovery tool to convert your ost-file into a pst-file.

Exporting and Importing data

It’s a general misconception that an export of your mail is a good backup. This misconception gets even bigger when you start the export process and see that the default name of the file to export to is backup.pst.

Similarly, an import of your data isn’t a proper restore either.

Custom forms

Custom views

Message Rules

Folder properties like AutoArchive settings

Send/Receive history for POP3 accounts

AutoComplete cache

and various other data and settings.

The reason that an export isn’t a backup and that an import isn’t a restore, is because you will lose data during this process, even if you configure it to export or import all the folders and subfolders.

Amongst others, the following data gets lost during an export or import:

An export of your pst-file to another pst-file can be seen as a selective backup since during the export you can choose which data you want to backup. This is handy if you see no need in backing up the entire pst-file like the “Sent Items” folder or the “Funny Forwards” folder (who doesn’t have one of those?) which can get quite big over time and you might consider them as not important enough to backup.

Open the Import and Export Wizard

Choose: Export to a file.

Choose: Personal Folder File (.pst).

Select the Inbox and press Next (we do the Contacts folder later).

Set the file location to D:My DocumentsMy OutlookBackupexport.pst

Press Finish.

To export the Contacts folder as well repeat step 1 to 4 and this time select the Contacts folder.

If the save location is not set to the path you’ve set in step 5 browse to it.

Press Finish to export the Contact folder.

Close Outlook and copy the exported file to your safe location as described in Backup the pst-file.

Export the pst-file

Let’s say you only want to export your Inbox and your Contacts folder;

Import the pst-file

Importing a pst-file can only be done in a working Outlook situation, like when you’ve reinstalled your machine, configured Outlook and now want to restore your Inbox and Contacts.

Importing a pst-file can be done in two different ways; Automatically through a wizard or manually by dragging and dropping.

Restore through the Import and Export Wizard

Open the Import and Export Wizard

Choose Import from another program or file.

Choose Personal Folder File (.pst).

Browse to the location where you’ve restored the pst file. For instance:D:My DocumentsMy OutlookTemp

Set the options to “Include subfolders” and “Import items into the same folder in:” and select the folder that is listed as your Outlook Today folder set in the dropdown list.

Press Finish to complete the import.

Restart Outlook and remove the chúng tôi file from the Temp directory if desired.

Restore manually

Browse to the location where you’ve restored the pst file. For instance:D:My DocumentsMy OutlookTemp

You’ll now see an additional set of folders added to your folder list which you can expand. Expand the list and select the Inbox folder.

In this folder select the messages you want to restore to the original Inbox folder.

Drag & drop them to the default Inbox folder.

Do the same for the Contacts folder. You might want to set your view to a list view so you can easily select and move the items.

Restart Outlook and remove the chúng tôi file from the Temp directory if desired.

Before importing, restore your pst-file:Copy the file to the location where you want to work with it like; D:My DocumentsMy OutlookTemp

Backing up individual items

Sometimes it’s more convenient to backup a single item. Think about account login information you’ve received by e-mail. Backing up single items is very easy but depending on the format that you choose, you may not be able to import them back in Outlook anymore.

To easily save several messages in the Outlook format (msg), you can select those messages and drag & drop them out of Outlook into a File Explorer window. When you save them in the msg-format, any attachments that might have been included in the message are saved within the msg-file as well.

To quickly restore saved msg-files to Outlook, you can simply drag & drop them from a File Explorer window back into Outlook.

Tip!Are you looking for a way to save your emails as pdf-files?In Windows 10, you can do this by using the “Microsoft Print to PDF” printer.

For a lot more flexibility, you can also use the Save As PDF Add-in by Sperry Software (discount code: BH93RF24 ).

For other alternatives see: Saving emails as pdf-files.

Backup Tools

Outlook Add-in: Personal Folders BackupMicrosoft’s Personal Folders Backup add-in is no longer available as all the related Outlook versions have been out of support for quite some time now and the add-in is not compatible with any currently supported version of Outlook.

Script to schedule your pst-file back-upI created this script in order to be able to schedule Outlook pst-file backups by using a Scheduled Task in Windows. It will make sure that Outlook is closed before making a backup so the backup doesn’t fail. Full instructions to create the Scheduled Task are provided and no coding skills are required to use this script.

Hướng Dẫn Backup (Sao Lưu) Và Restore (Khôi Phục) Email Bằng Microsoft Outlook Về Máy Tính Đơn Giản Nhất

Khi đã cài đặt một ứng dụng Outlook – như Outlook 2024 – trên máy tính, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để chuyển email, danh bạ và mục lịch từ một tài khoản email sang một tài khoản email khác.

Ví dụ: Giả sử bạn có một hộp thư Office 365 và một tài khoản Gmail. Bạn có thể thêm cả hai tài khoản của mình vào Outlook 2024. Sau đó, bạn có thể sử dụng Outlook 2024 để xuất các mục từ tài khoản Gmail của mình, rồi nhập chúng vào hộp thư Office 365 của bạn.

Bạn xuất các mục bằng cách tạo tệp .pst, là Tệp Dữ liệu Outlook chứa thư của bạn cùng các mục Outlook khác và được lưu trên máy tính của bạn. Để tìm hiểu cách nhập các mục sau khi xuất, hãy xem nội dung hướng dẫn Nhập email, danh bạ và lịch từ tệp .pst Outlook theo nội dung bài viết bên dưới.

Hướng dẫn cách xuất email, danh bạ và mục lịch từ Outlook 2013 và 2024 sang tệp .pst:

Ở trên đầu dải băng Outlook, hãy chọn Tệp.

Nếu dải băng của bạn không có tùy chọn Tệp ở góc trên cùng bên trái, hãy xem mục Tôi đang sở hữu phiên bản Outlook nào? để xác định phiên bản Outlook của bạn và xem hướng dẫn xuất phù hợp.

Chọn Xuất sang tệp.

Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

Đảm bảo bạn đã chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con. Như vậy, mọi nội dung trong tài khoản đều sẽ được xuất: Lịch, Danh bạ và Hộp thư đến. Chọn Tiếp theo.

Bấm Duyệt để chọn nơi lưu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst). Nhập một tên tệp, rồi bấm OK để tiếp tục.

Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã dùng lệnh xuất, thì tên tệp và vị trí thư mục của lần trước sẽ xuất hiện. Nhập tên tệp khác rồi bấm OK.

Nếu bạn đang xuất ra Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hiện có, thì dưới Tùy chọn, hãy xác định việc cần làm khi xuất những mục đã tồn tại trong tệp.

Bấm Hoàn tất.

Outlook bắt đầu xuất ngay, trừ khi bạn tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) mới hoặc dùng tệp được bảo vệ bằng mật khẩu.

Nếu bạn đang tạo Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), thì mật khẩu tùy chọn có thể giúp bảo vệ tệp. Khi hộp thoại Tạo Tệp Dữ liệu Outlook xuất hiện, hãy nhập mật khẩu vào hộp Mật khẩu và Xác nhận Mật khẩu, rồi bấm OK.Trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm OK.

Nếu bạn đang xuất ra Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hiện có vốn được bảo vệ bằng mật khẩu, thì trong hộp thoại Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm OK.

Giờ đây, dữ liệu Outlook của bạn đã nằm trong một tệp .pst, hoàn toàn có thể di chuyển được. Ví dụ: bạn có thể lưu tệp .pst vào Google Drive hoặc OneDrive, rồi tải tệp đó xuống máy tính mới của mình. Hoặc bạn có thể lưu tệp vào ổ đĩa flash usb, cắm ổ đĩa vào máy tính mới, rồi nhập email, danh bạ và lịch của bạn vào Outlook.

Dữ liệu nào được xuất?

Khi xuất email, danh bạ và thông tin lịch sang tệp .pst, Outlook sẽ tạo một bản sao của các thông tin đó. Không có nội dung nào rời khỏi Outlook. Bạn vẫn sẽ thấy và có quyền truy nhập vào email, danh bạ và lịch của mình trong Outlook.

Khi xuất email, Outlook sẽ bao gồm mọi tệp đính kèm của email.

Outlook không xuất siêu dữ liệu như thuộc tính thư mục (chế độ xem, quyền và thiết đặt Tự Lưu trữ); quy tắc thư và danh sách người gửi bị chặn lại.

Khi nào tôi nên xuất (sao lưu)/nhập tệp .pst?

Bạn muốn chuyển email từ một tài khoản email sang một tài khoản email khác.

Ví dụ: giả sử bạn có một tài khoản email Yahoo cũ, [email protected] Và bạn muốn chuyển email của bạn sang tài khoản email Office 365 mới, [email protected]

Bằng cách sử dụng Outlook trên máy tính, bạn có thể thêm cả hai tài khoản vào Outlook. Hãy chờ một chút để tất cả các email của bạn hiện lên (nếu bạn có nhiều email thì có thể mất nhiều thời gian). Sau đó, sử dụng Outlook để xuất email từ tài khoản Yahoo của bạn sang một tệp .pst. Cuối cùng, nhập tệp .pst vào tài khoản Office 365 của bạn.

Bạn đang chuyển từ PC này sang PC khác: Bạn đang chuyển email từ một máy tính có cài đặt Outlook sang một máy tính khác cũng cài đặt Outlook.

Ví dụ: giả sử máy tính cũ của bạn cài đặt Outlook 2007 và bạn vừa có một máy tính mới được cài đặt Outlook 2024. Xuất dữ liệu email của bạn từ Outlook 2007 (được mô tả trong bài viết này), rồi nhập dữ liệu đó vào Outlook 2024.

Bạn đang chuyển từ PC sang máy Mac: Ví dụ: khi bạn chuyển email từ Outlook trên PC và nhập vào Outlook 2024 trên máy Mac.

Bạn muốn sao lưu định kỳ: Khi bạn muốn sao lưu định kỳ tất cả các email, danh bạ và lịch vào một nơi an toàn. Sau khi bạn tạo tệp .pst, hãy sao chép tệp vào một vị trí an toàn, chẳng hạn như ổ đĩa flash USB, một ổ cứng khác hoặc kho lưu trữ đám mây như OneDrive hoặc Dropbox.

Không có cách tự động nào để sao lưu định kỳ mọi nội dung (cả cũ và mới). Tính năng Tự động lưu trữ chỉ sao lưu mục cũ và sẽ chuyển các mục đó chứ không sao chép.

Nếu bạn chỉ muốn sao lưu danh bạ, hãy xem mục Xuất danh bạ từ Outlook. Mục này sẽ giải thích cách sao chép danh bạ của bạn sang tệp .csv.

Trong tài khoản Gmail của bạn có chứa rất nhiều nội dung quan trọng hay là các tệp tin tài liệu đính kèm? Bạn đang lo lắng nếu chẳng may tài khoản Gmail của bạn bị khóa hoặc bị hack mất thì tất cả các dữ liệu bên trong sẽ bị mất hết? Nếu như bạn đang bận tâm đến vấn đề này thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sao lưu, Backup lại dữ liệu trên tài khoản Gmail của mình về máy tính, đề phòng những trường hợp xấu có thể sẽ xảy đến với bạn. Và tất nhiên, tất cả các dữ liệu quan trọng sẽ được lưu trữ an toàn trên máy tính rồi.

Hướng dẫn cách nhập email, danh bạ và mục lịch từ tệp .pst vào Outlook 2013 và 2024:

Bạn có thể muốn nhập các khoản mục Outlook từ một Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) vì nhiều lý do.

Bạn muốn di chuyển khoản mục Outlook từ tài khoản email này sang tài khoản email khác

Bạn muốn di chuyển khoản mục Outlook từ PC này sang PC khác

Bạn muốn di chuyển khoản mục Outlook từ PC sang máy Mac hoặc từ máy Mac sang PC

Các hướng dẫn sau giả định rằng bạn đã xuất email, danh bạ và lịch Outlook của mình từ một phiên bản khác của Outlook và bây giờ, bạn muốn nhập những mục này vào Outlook for Office 365, Outlook 2024, 2013 hoặc 2010.

Ở đầu dải băng Outlook, hãy chọn Tệp.

Nếu dải băng không có tùy chọn Tệp ở góc trên cùng bên trái thì nghĩa là bạn đang không sử dụng ứng dụng Outlook được cài đặt trên máy tính. Hãy xem mục Tôi đang có phiên bản Outlook nào? để tìm phiên bản Outlook của bạn và xem các bước nhập phù hợp.

Chọn Nhập từ một chương trình hoặc tệp khác, rồi bấm vào Tiếp theo.

Chọn Tệp dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm vào Tiếp theo.

Duyệt đến tệp .pst bạn muốn nhập. Dưới Tùy chọn, chọn cách bạn muốn xử lý email và danh bạ, rồi chọn Tiếp theo.

Nếu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) đã được gán mật khẩu, hãy nhập mật khẩu, rồi bấm OK.

Nếu bạn định nhập nội dung từ tệp .pst vào hộp thư Office 365 của mình, hãy chọn hộp thư ở đây.

Nếu bạn KHÔNG định nhập vào hộp thư Office 365 của mình, hãy chọn Nhập các mục vào thư mục hiện tại. Thao tác này sẽ nhập dữ liệu vào thư mục hiện đang được chọn.

Chọn Kết thúc. Outlook sẽ bắt đầu nhập ngay nội dung từ tệp .pst của bạn. Khi hộp tiến trình biến mất, quá trình nhập đã hoàn tất.

Nếu bạn đang nhập tệp .pst của mình vào hộp thư Office 365, bạn có thể thấy thông báo rằng tệp đang cố gắng kết nối với Office 365. Điều này xảy ra khi kết nối Internet bị gián đoạn, thậm chí chỉ trong một lúc. Khi kết nối Internet của bạn được thiết lập lại, Outlook sẽ tiếp tục nhập tệp .pst.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn truy xuất một vài email hoặc liên hệ từ Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), bạn có thể mở Tệp Dữ liệu Outlook, rồi trong ngăn dẫn hướng, kéo và thả những email và liên hệ từ tệp .pst sang các thư mục Outlook hiện có của bạn.

Dữ liệu nào được nhập?

Các tệp .pst được tạo khi bạn xuất hoặc sao lưu email, danh bạ và lịch sang một tệp .pst của Outlook. Outlook tạo một bản sao cho email của bạn vào tệp .pst.

Khi Outlook xuất các email sang tệp .pst, tệp này sẽ chứa mọi tệp đính kèm. Vì vậy, khi bạn nhập một tệp .pst, bạn sẽ thấy các tệp đính kèm của mình.

Outlook không xuất siêu dữ liệu như các thuộc tính thư mục (dạng xem, quyền và cài đặt Tự Lưu trữ); quy tắc thư và danh sách người gửi bị chặn lại. Do đó, những dữ liệu này cũng sẽ không được nhập.

Khi xuất thông tin email, danh bạ và lịch sang tệp .pst, Outlook sẽ tạo một bản sao của các thông tin đó. Không có nội dung nào bị xóa khỏi Outlook. Bạn vẫn sẽ thấy và có quyền truy nhập vào email, danh bạ và lịch của mình trong Outlook.

Nguồn: Support.office.com

Từ khoá tìm kiếm: hướng dẫn backup email trên microsoft outlook, Cách Backup Email bằng Microsoft Outlook đơn giản nhất, backup email, sao lưu email trên outlook office, backup danh bạ email, sao lưu tài khoản email, backup Email bằng Microsoft Outlook, cài đặt email outlook, cách xuất email, danh bạ và mục lịch từ Outlook…

Review Vpn One Click Dan Cara Penggunaanya Di Android

Baca juga : Cara Membuat AKUN VPN Premium Secara Gratis

iPhone & iPad – Untuk menerima perlindungan online terbaik saat Anda menggunakan perangkat ini, Anda harus membayar biaya bulanan sebesar $ 4,99 atau biaya tahunan sebesar $ 9,99

Android – Untuk perlindungan di semua perangkat Android seperti ponsel dan tablet, Anda harus membayar $ 4,99 selama tiga bulan atau $ 9,99 untuk satu tahun penuh.

Windows mobile – Ponsel dan tablet Windows dapat menerima perlindungan terbaik di $ 1,99 per bulan, $ 10,99 untuk enam bulan atau $ 19,99 selama dua belas bulan.

Komputer desktop – Komputer seperti Windows, Mac atau Linux dilindungi dengan biaya bulanan sebesar $ 2,99 atau biaya tahunan sebesar $ 19,99.

Semua keanggotaan ini menerima uji coba gratis mencakup manfaat fantastis seperti perlindungan online yang hebat, akses ke server di lebih dari 20 negara, anonimitas online dan kecepatan jaringan yang cepat. Anda bisa membayar via PayPal, Bitcoin atau iTunes saat Anda membeli salah satu dari paket ini.

Baca juga : Kumpulan Promo VPN Premium murah berkualitas

PPTP dengan Enkripsi Standar Industri 128-bit

L2TP / IPSec dengan 256-bit Military Grade Encryption

Layanan VPN tidak menawarkan protokol OpenVPN saat ini. OpenVPN dianggap sebagai protokol tercepat dan paling aman yang tersedia saat ini. Ini adalah area yang harus dilihat oleh layanan VPN dan mempertimbangkan peningkatannya

Alamat ip umum Anda akan berbeda dari yang sebenarnya, dan koneksi akan muncul seolah-olah berasal dari negara yang berbeda untuk melindungi privasi Anda dan Anda dapat menonton TV nasional Anda seolah-olah dari luar negeri;

Lokasi virtual (server Vpn) tersedia di 51 negara:

Australia, Austria, Belgia, Brasil, Bulgaria, Kanada, Cile, Kolombia, Republik Cheska, Mesir, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Hungaria, Islandia, India, Indonesia, Irlandia, Isle of Man, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malaysia, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Filipina, Polandia, Rumania, Rusia, Singapura, Serbia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina , Inggris, Amerika Serikat, Vietnam.

Gunakan VPN kami untuk mengakses situs & aplikasi yang diblokir seperti Facebook, YouTube, Netflix, BBC, ITV;

Mengakses aplikasi media, video & pesan dari seluruh dunia;

Bebaskan jaringan sosial apapun berkat enkripsi yang kuat;

Jauhkan aktivitas mobile Anda aman & pribadi menggunakan VPN terenkripsi kami;

VPN gratis kami mendeteksi dan memblokir mengetahui serangan terhadap keamanan Anda secara real-time (sistem pencegahan intrusi);

Unlimited VPN bandwidth;

Berlangganan Premium hanya 2,99 USD per Bulan atau 14,99 USD per tahun (simpan 58%)!

Terhubung ke Vpn dalam satu klik;

Aplikasi VPN selalu menyimpan koneksi vpn, menghubungkannya kembali secara otomatis jika perlu;

Aplikasi VPN kami tersedia untuk komputer iPhone / iPAd, Mac, Windows dan Linux.

jika anda belum mempunyai Aplikasi

Lalu Pilih negara yang kamu inginkan , contoh nya Unites States East

jika anda belum jelas maka bisa melihat gambar di bawah ini

Diperbarui : 28 Oktober 2024

Pemasangan : 5.000.000 – 10.000.000

Versi Saat Ini : 12.1.0

Perlu Android versi : 4.4 dan lebih tinggi

Rating Konten : Rating 3+

Produk dalam Aplikasi : Rp 40.000 – Rp 199.000 per item

Ditawarkan Oleh : Kryptotel fz llc

Panduan Cara Chatting Yahoo Messenger Di Komputer Atau Pc Dan Laptop

Cara chatting dengan Yahoo Messenger

Panduan cara chatting yahoo messenger pada komputer atau laptop berikut ini adalah bagi kamu yang benar-benar pemula. Untuk bisa chatting di yahoo messenger kamu harus :

Mempunyai id yahoo messenger, ini bisa kamu dapatkan dengan cara mendaftar email di chúng tôi atau bagi kamu yang sudah memiliki email yahoo, kamu bisa gunakan email yahoo kamu sebagai Id yahoo messenger kamu. Namun jika belum mempunyai email yahoo kamu bisa membuatnya terlebih dahulu, silahkan membaca panduan cara membuat email klik disini

Jika sudah mempunyai Id yahoo messenger kamu harus memiliki Aplikasi atau software yahoo messenger, jika belum punya aplikasi yahoo messenger silahkan , jika sudah kamu download silahkan instal aplikasi yahoo messenger, jika kamu belum mengerti cara menginstal aplikasi yahoo messenger silahkan baca panduannya klik di sini

jika sudah memiliki ID yahoo messenger dan aplikasi yahoo messenger untuk chatting, sekarang saatnya membaca panduan cara chatting menggunakan yahoo messenger. 1. Buka aplikasi yahoo messsenger yang sudah terinstal pada komputer atau PC kamu, 2. Masukkan ID yahoo messenger dan pasword kamu pada kolom yang telah disediakan, perhatikan gambar di bawah ini

Pada gambar di atas adalah contoh pengisian id yahoo dan paswordnya, jika kamu chatting di warnet untuk pilihan remember my ID & Password jangan diberi tanda centang, biarkan saja kosong, karena jika diberi centang password dan id yahoo kamu akan tetap tampil di aplikasi yahoo messenger di komputer warnet, jika ID dan password masih menempel di aplikasi ada kemungkinan orang lain akan menggunakan YM kamu. Namun jika yang kamu gunakan adalah komputer atau laptop pribadi tidak apa-apa jika beri tanda centang, sehingga kamu tidak perlu mengetik ID dan password jika ingin melakukan chatting. Selanjutnya jika kamu sudah memasukan ID yahoo dan password kamu klik tombol Sign in

Contoh gambar di atas apabila kamu telah memiliki teman di Yahoo messenger, namun jika belum mempunyai teman di yahoo messenger belum ada nama teman yang tampil. ID yang bersimbul kuning berarti menandakan teman sedang online, sedangkan yang berwarna abu abu adalah sedang offline.

4. Karena ID kamu masih baru tentunya kamu harus tahu caranya menambahkan ID yahoo teman kamu, untuk menambahkan ID yahoo messenger teman kamu adalah dengan cara klik menu contact kemudian klik add contact,

kemudian masukkan id yahoo teman kamu, lalu tekan next.

jika kamu sama sekali tidak mengertahui ID YM teman-teman kamu, kamu bisa melihatnya di profil Facebook teman kamu (jika punya facebook), atau pilihan terakhir bisa mencoba menambahkan id YM saya yaitu :Â [email protected]

Kemudian lanjutkan dengan tekan tombol next lagi

dan yang terakhir adalah tekan tombol finish

setelah id yahoo teman kamu ditambahkan, kamu tinggal menunggu konfirmasi dari teman kamu, apakah permintaan penambahan ID YM kamu disetujui atau tidak,

5. Cara menambahkan teman sudah, sekarang saatnya melakukan chatting dengan teman atau kenalan kita. Cara memulai chatting adalah dengan cara double klik (klik dengan cepat) pada salah satu Id yahoo messenger teman kamu yang sedang online.

6. jika telah selesai chatting lakukan sign out untuk keluar dari chatting yahoo messenger. jika kamu chatting di warnet kamu harus ingat akan hal ini, karena jika kamu langsung klik tanda close pada jendela yahoo messenger dan tidak klik sign out dulu, maka sama saja kamu meninggalkan yahoo messenger kamu dalam keadaan online, tentunya akan menghawatirkan jika nanti dipakai oleh pengguna warnet yang lain.

itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana cara chatting menggunakan yahoo messenger, semoga penjelasan di atas cukup jelas dan mudah dipahami. jika kamu masih kurang jelas tentang panduan cara chatting yahoo messenger ini, silahkan meninggalkan komentar di bawah ini.

Chat Room Yahoo mesenger dihilangkan

Bagi kamu yang ingin mencari kenalan dengan jalan melalui fasitas chat room, lebih baik lupakan saja. karena saat ini fasilitas chat room sudah ditiadakan oleh Yahoo. dikarenakan fasilitas tersebut kurang memberikan keuntungan bagi mereka.

Cập nhật thông tin chi tiết về Cara Backup Dan Restore Email Di Microsoft Outlook trên website Uta.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!